Organizacja badań obserwacyjnych i klinicznych

Organizacja badań obserwacyjnych i klinicznych

Jednym z największych rynków na świecie jest rynek produktów medycznych. Są z nim związane branża medyczna i farmaceutyczna. W każdej z nich istnieją nie tylko międzynarodowe korporacje, ale też duże i średniej wielkości firmy, stawiające na innowacje i opracowywanie nowych rozwiązań. Każde z nich musi jednak przejść skomplikowaną procedurę dopuszczania na rynek, a następnie być monitorowane z uwagi na to, że chodzi tutaj o zdrowie i jakość życia wielu milionów ludzi. Dlatego firmy medyczne i farmaceutyczne rocznie prowadzą setki badań obserwacyjnych, klinicznych, epidemiologicznych, edukacyjnych i PMS. Część przeprowadzana jest i analizowana przez instytucje medyczne. Część organizują i przeprowadzają profesjonalne agencje badawcze.

Organizacja i prowadzenie badań obserwacyjnych

Zwykło się uważać, że firmy badawcze zajmują się badaniami rynku i opinii oraz badaniami marketingowymi. Istnieją jednak na polskim rynku firmy badawcze oferujące usługi z dziedziny farmacji i medycyny. Są to najlepsze agencje badawcze. Ich pracownicy są specjalistami nie tylko w organizowaniu i przygotowywaniu badań obserwacyjnych, badań klinicznych, badań edukacyjnych i PMS, ale też w opracowywaniu statystycznym ich wyników. Najważniejsze dla firm farmaceutycznych i medycznych poszukujących odpowiedniego wykonawcy jest sprawdzenie referencji. Tylko tak upewnić można się co do rzetelności i solidności takiej agencji. Ponadto dobrym pomysłem jest też zorganizowanie spotkania z zespołem statystyków danej firmy. Muszą to być nie tylko biostatystyce, ale też bioinformatycy, najlepiej z doświadczeniem akademickim. Ich podstawowym zadaniem będzie przygotowanie formularzy eCRF, opracowanie systemu wprowadzania i sprawdzania danych, kodowania zdarzeń niepożądanych i najlepszych w danym przypadku metod analizy statystycznej.

Realizacja badań obserwacyjnych oraz klinicznych

W porównaniu do badań obserwacyjnych, badania kliniczne są dużo bardziej czasochłonne i droższe. Mogą trwać wiele miesięcy. W związku z tym ich organizacja i realizacja to również długotrwały i skomplikowany proces, wymagający koordynacji przez najlepszych specjalistów. To znacząca, ale zdecydowanie opłacalna inwestycja. Dlatego jednym z jej kluczowych elementów powinien być wybór firmy badawczej posiadającej niezawodny i nowoczesny system do obsługi badań klinicznych eCRF. Powinien on umożliwiać pracę online, za pośrednictwem urządzeń mobilnych, jak i komputerów stacjonarnych, posiadać moduły statystyczne, analizy wpisów, sprawdzania poszczególnych wpisów, komunikacji badaczy itd. Ponadto powinien on być jasny, czytelny, atrakcyjny graficznie i prosty w obsłudze. Wszystko po to, by lekarz-badacz jak najmniej czasu spędzał na przyzwyczajaniu się do jego obsługi (powinno do tego wystarczyć jedno szkolenie).

Statystyka dla naukowców

Statystyka dla naukowców

Współczesny naukowiec nie ma łatwo. Gdyby Albert Einstein musiał spełniać wszystkie wymogi stawiane dzisiejszym badaczom nigdy nawet nie otarlibyśmy się o teorię względności. Rankingi, punkty, wnioski, wymogi – uczelniana administracja w natarciu niejednego zniechęciła już do porzucania wąskiego kręgu bezpieczeństwa. Niestety, także i ów krąg bezpiecznych badań naukowych znalazł się pod obstrzałem – zbyt mało kreatywnych i innowacyjnych badań sprawia, że aktualnie wymogiem jest także przedstawienie danego projektu jako realizującego te wartości. Naukowcy jednak nie poddają się i z uporem dążą do tego, o co tak naprawdę chodzi w karierze uniwersyteckiej. Rozwój nauki odbywa się cały czas – a czas stanowi najważniejszy element, konieczny do prawidłowego rozwoju każdej rzeczy na świecie.

Chodzi o czas

Aby zapewnić sobie ten czas, można zastosować różne sposoby obejścia niektórych elementów procesu badawczego. Rzadko jednak okazuje się to dobrym pomysłem, ponieważ zwykle odbija się niekorzystnie na wynikach postępowania badawczego. Trudności wynikające z niedopełnienia jakościowych standardów któregoś elementu badania można usunąć poprzez zlecenie tej pracy na zewnątrz. Część społeczności naukowej stara się o zaangażowanie studentów i współpracowników w pomoc na poszczególnych etapach –  nie zawsze jednak odpowiada ona wysokim standardom jakości. Istnieją jednak firmy zajmujące się oferowaniem usług w zakresie statystyki do prac naukowych – ich pracownicy to wykwalifikowani matematycy, specjalizujący się w analizach statystycznych dla nauki.

Zewnętrzne usługi

Badania dla nauki stanowią dziedzinę, której dynamiczny rozwój pozwala zaproponować różne profile usługowe. Zewnętrzni badacze mają komfort skupienia się na konkretnym zadaniu, dzięki czemu uzyskują najwyższą koncentrację energii wokół opracowywanego zagadnienia. Można im powierzyć zbieranie danych pierwotnych i profesjonalne analizy statystyczne, ułatwiające interpretację wyników badania – specjaliści w swojej dziedzinie z pewnością docenią rzetelny charakter uzyskiwanych w ten sposób danych. Oferowane przez tego typu firmy wsparcie dla nauki stanowi doskonałą propozycję dla naukowca, od którego w dzisiejszym świecie wymaga się tak wielu rzeczy. Dekoncentrujący wpływ na jego pracę może mieć każdy aspekt administracyjny, a przedłużające się w nieskończoność badania same w sobie rzadko stanowią umysłową pobudkę. Pracownik naukowy nie powinien ograniczać się do wykonywania czynności o znacznym stopniu powtarzalności, aby móc stale przesuwać granice swojej specjalizacji.

Statystyka na życzenie

Redagując artykuły naukowe najczęściej sięgamy do danych z badań już przeprowadzonych, jednak warto zweryfikować trafność tez w praktyce. Im nowsze badanie, tym wartość tekstu wzrośnie, zatem istotny czynnik rozwoju stanowi powtarzanie badań dla udowodnienia aktualności ich wyników. Opracowania statystyczne to niezwykle wartościowy element prac naukowych – a najlepsze, że wykonanie tego elementu lekką ręką i bez zmartwień powierzyć można zewnętrznemu zespołowi statystyków. Matematyczny aspekt badań jest niezależny od badacza i wolny od jego wpływu, może wiec bezpiecznie zostać zlecony firmie oferującej wsparcie w obszarze statystyki dla nauki.

Prosty sposób zarabiania przez Internet

Prosty sposób zarabiania przez Internet

W dzisiejszym świecie opinia klienta jest wartością, którą można sprzedać na wiele różnych sposobów. Za udział w badaniach fokusowych, a co za tym idzie dyskusji, otrzymuje się drobne wynagrodzenie. Badania internetowe zyskują obecnie na znaczeniu, dzięki swej prostocie i wygodnym sposobie, za pomocą którego można przekazać opinię. Płatne ankiety internetowe mają wiele korzyści, ponieważ z jednej strony umożliwiają dzielenie się swoją opinią odnośnie najnowszych produktów czy usług, a z drugiej, generują dodatkowe źródło dochodu bez wychodzenia z domu.

Płatne ankiety

Dzięki płatnym ankietom online, praca w domu nie musi kojarzyć się ze sprzątaniem czy gotowaniem, ale właśnie z legalnym sposobem na zarobienie pieniędzy. Profesjonalne firmy badawcze, aby poznać opinię konsumentów, przeprowadzają mnóstwo badań ilościowych właśnie przy pomocy Internetu. Opinia klientów jest niezwykle cenna, ponieważ pomaga w podejmowaniu strategicznych działań marketingowych dla rozwoju firmy. Aby w odpowiedni sposób dostosować ofertę do potrzeb i oczekiwań odbiorców, przedsiębiorcy czekają na ocenę swoich produktów. Bardzo ważnym jest by płatne ankiety internetowe skierowane były do odpowiedniej grupy respondentów. Tylko wtedy wyniki z badań będą wiarygodne i miarodajne.

CAWI

Zakres tematyczny płatnych ankiet online jest bardzo szeroki i różnorodny. Po prawidłowej rejestracji, respondent otrzymuje na swoją skrzynkę mailową ankietę do wypełnienia, która raz może dotyczyć najnowszego filmu, a innego razu opinii odnośnie kolacji w pewnej restauracji. Niewątpliwą korzyścią z wypełniania internetowych ankiet jest możliwość przeglądania produktów, które jeszcze nie ukazały się na rynku, a przy okazji otrzymać za to dodatkowe pieniądze. Zarabianie przez Internet staje się zatem bardzo popularne, szczególnie wśród osób, które chcą po prostu dorobić do pensji małym kosztem własnym, bądź z różnych powodów większość czasu spędzają w domu. Wypełnianie ankiet za punkty i nagrody stwarza okazję do wyrażenia swojego zdania na dany temat. Wielu ankieterów wypełnia ankiety wyłącznie z pobudek finansowych, lecz nie warto zaprzątać tym sobie głowy, ponieważ liczba internetowych respondentów jest niezwykle mała, więc każda ich opinia jest bardzo cenna.

Wygoda dzięki Internetowi

Badania internetowe stają się popularne ze względu na coraz większą liczbę użytkowników Internetu, ale także wygodę ich wypełniania. Wynagrodzenie za wypełnienie płatnych ankiet online, choć nierzadko skromne, jest bardzo motywujące. Dla firm badawczych nie ma znaczenia z jakiego miasta się pochodzi, ani jakie posiada się wykształcenie, ważne by wyrażać  swoje zdanie na dany temat. Zarabianie na ankietach może być dla Ciebie – sprawdź.

Aplikacje szyte na miarę

Aplikacje szyte na miarę

W dzisiejszych czasach, prowadząc biznes, trudno to sobie wyobrazić bez takich urządzeń jak komputer i smartfon z dostępem do Internetu. Podstawą przetrwania na rynku nie jest już tylko łatwo dostępny, dobry produkt, czy usługa, w dostępnej cenie. Całe zaplecze służące produkcji i sprzedaży obsługiwane jest przy pomocy programów informatycznych. Nawet w małych firmach. Danych jest po prostu zbyt dużo, by można je było gromadzić i przetwarzać w sposób tradycyjny. Dlatego firmy, niezależnie od wielkości, inwestują w profesjonalne rozwiązania informatyczne. Oczywiście na rynku są dostępne uniwersalne, a przez to tanie, narzędzia, jednak wystarczają one mikroprzedsiębiorstwom i małym firmom. Większe organizacje wolą zainwestować w programy szyte na miarę, a więc w oprogramowanie dopasowane do potrzeb.

Programy dla firm

W związku z rosnącym zapotrzebowaniem firmy specjalizujące się w zbieraniu i przetwarzaniu danych rozwinęły swoje działy IT i dopracowały stosowane przez siebie aplikacje bazodanowe, aplikacje medyczne i systemy CRM. Dzięki temu mogą oferować aplikacje dedykowane. Mechanizm tych aplikacji, systemów, portali i platform polega na tym, by ogólny pakiet, np. do obsługi sprzedaży, dopasować do potrzeb konkretnej firmy, działającej w konkretnej branży i w konkretnych warunkach. Pod uwagę bierze się przy tym stan obecny i perspektywy rozwoju danego przedsiębiorstwa. Dzięki temu zamawiający ma szansę na otrzymanie programów na zamówienie, które poprzez elastyczne licencje i stałe aktualizacje a także wsparcie specjalistów IT firmy je sprzedające, będą aktualne nawet w perspektywie wieloletniej. Takie oprogramowanie dla firm przydaje się zarówno do obsługi księgowej, jak i kadrowej, zarządzania sprzedażą, produkcją, kontaktowania się z klientami, wykonywania analiz, administrowania wszelkimi danymi dotyczącymi klientów i kontrahentów. To łatwiejsze zarządzenie czasem, zadaniami, pracownikami i całymi zespołami pracowników, sprzedażą, czy nawet miejscem w hurtowniach i magazynach.

Oprogramowanie komercyjne

Programy szyte na miarę poleca się zatem wszystkim firmom, którym nie wystarcza już pakiet MS Office, czy oprogramowanie zuniwersalizowane. Wszystkim, gdzie trzeba zarządzać halą produkcyjną, handlem, obsługą klienta, sprzedażą, hurtownią, punktami detalicznymi, historią zamówień itp. Należy docenić w zasadzie nieograniczone możliwości jakie dają dopasowane do firmy systemy informatyczne. Oczywiście w czasie wyboru odpowiedniego dla danej firmy oprogramowania dedykowanego, nie należy kierować się wyłącznie ceną. Zwłaszcza, że może być ona bardzo zaniżona, ze względu na rozłożenie płatności w czasie (standardem jest oferowanie przez firmy informatyczne również wsparcia zespołu IT, więc programy sprzedaje się w formie licencji, a opłaty są określone w ten sposób, że klient decyduje się na opłatę miesięczną bądź roczną, a to nie jest cena za całość oprogramowania). Należy także zwrócić uwagę na to, czy oferowane programy dla firm są sprzedawane w modelu SaaS (Software as a Service, czyli dostępne poprzez przeglądarkę internetową na serwerze firmy je sprzedającej, bez potrzeby instalowania oprogramowanie na serwerze firmy klienta).