Artykuły

Rola modułu wysyłania SMS do pacjentów
06.07.2018

Zastosowanie innowacyjnych rozwiązań w służbie zdrowia nakierowane, jest na podnoszenie jakości...


Rozwiązanie nakierowane na dobro pacjenta
11.05.2018

Wprowadzając nowe rozwiązania, należy przemyśleć które z nich okażą się najbardziej skuteczne...