Nowoczesny gabinet lekarski a elektroniczna dokumentacja medyczna.

Rynek medyczny

Nowe rozwiązanie zastosowane w służbie zdrowia w postaci elektronicznej dokumentacji medycznej ma przyczynić się do zminimalizowania prac biurowych, którymi obarczani są lekarze. Ponadto e-dokumentacja ma przynieść takie korzyści, jak:

  • podniesienie jakości świadczonych usług;
  • uporządkowanie dokumentacji medycznej i wyeliminowanie błędów np. w wyniku nieczytelnego pisma lekarza;
  • usprawnienie przyjmowania pacjentów w dowolnych miejscach np. w domu pacjenta.


Co do zaoferowania ma program do e-dokumentacji?

Zastosowanie fachowego oprogramowania w nowoczesnym gabinecie, daje możliwość całkowitego zrezygnowania z papierowych form:

  • grafików pracy;
  • kartoteki pacjentów;
  • zapisywania pacjentom terminu i godziny wizyty.

Warto zaznaczyć, że program dla gabinetu lekarskiego powinien wyróżniać się z uwagi na swoje funkcje, pozwalające na efektywne działanie w różnych obszarach działalności placówek medycznych.
 

Funkcje, które usprawniają działanie gabinetów

Przywołane elektroniczne grafiki pracy pozwalają na bieżąco śledzić plan pracy w poszczególnych dniach/tygodniach/miesiącach, a dzięki innowacyjnym rozwiązaniom istnieje także szansa skorzystania z modułu wizyt powtarzalnych. Ponadto program pozwala na odznaczanie dni urlopu, co w znaczy sposób ułatwia planowanie wizyt w gabinetach lekarskich.


Zalety korzystania z elektronicznych kart pacjentów

Jeśli natomiast pod uwagę weźmie się elektroniczna kartotekę pacjentów, zauważy się, iż funkcja ta pozwala m.in. na:

  • prowadzenie ujednoliconych kart pacjentów, co umożliwia łatwe odnajdywanie potrzebnych treści;
  • dodawanie załączników ważnych z punktu prowadzonej terapii;
  • komfortowe przeglądanie dotychczasowej historii zdrowia i choroby pacjenta.


Inne możliwości programów do e-dokumentacji

Wprowadzenie elektronicznej dokumentacji medycznej oznacza także wprowadzenie e-  rejestracji. Pozwoli to na samodzielne rejestrowanie się pacjentów do lekarzy, a także wysyłania powiadomień SMS o zbliżającym się terminie wizyty bądź też powiadomień o zarejestrowaniu danej wizyty. Ponadto system umożliwia rejestrację z uwzględnieniem podziału na konkretnych lekarzy i gabinety. Warto zauważyć, że każde z tych rozwiązań w pozytywny sposób wpływa na podnoszenie efektywności pracy jednostek medycznych oraz budowanie wizerunku nowoczesnego gabinetu nakierowanego na maksymalne wykorzystanie możliwości programów do e-dokumentacji.

badania rynku medycznegobadanie rynku medycznegobadania obserwacyjnepharmaceutical market researchhealthcare market researchbadania dla farmacjimedical market research