Tag: medical market research (28)

Nowoczesny gabinet lekarski a elektroniczna dokumentacja medyczna.

Nowe rozwiązanie zastosowane w służbie zdrowia w postaci elektronicznej dokumentacji medycznej ma przyczynić się do zminimalizowania prac biurowych, którymi obarczani są lekarze. Ponadto e-dokumentacja ma przynieść takie korzyści, jak:

 • podniesienie jakości świadczonych usług;
 • uporządkowanie dokumentacji medycznej i wyeliminowanie błędów np. w wyniku nieczytelnego pisma lekarza;
 • usprawnienie przyjmowania pacjentów w dowolnych miejscach np. w domu pacjenta.


Co do zaoferowania ma program do e-dokumentacji?

Zastosowanie fachowego oprogramowania w nowoczesnym gabinecie, daje możliwość całkowitego zrezygnowania z papierowych form:

 • grafików pracy;
 • kartoteki pacjentów;
 • zapisywania pacjentom terminu i godziny wizyty.

Warto zaznaczyć, że program dla gabinetu lekarskiego powinien wyróżniać się z uwagi na swoje funkcje, pozwalające na efektywne działanie w różnych obszarach działalności placówek medycznych.
 

Funkcje, które usprawniają działanie gabinetów

Przywołane elektroniczne grafiki pracy pozwalają na bieżąco śledzić plan pracy w poszczególnych dniach/tygodniach/miesiącach, a dzięki innowacyjnym rozwiązaniom istnieje także szansa skorzystania z modułu wizyt powtarzalnych. Ponadto program pozwala na odznaczanie dni urlopu, co w znaczy sposób ułatwia planowanie wizyt w gabinetach lekarskich.


Zalety korzystania z elektronicznych kart pacjentów

Jeśli natomiast pod uwagę weźmie się elektroniczna kartotekę pacjentów, zauważy się, iż funkcja ta pozwala m.in. na:

 • prowadzenie ujednoliconych kart pacjentów, co umożliwia łatwe odnajdywanie potrzebnych treści;
 • dodawanie załączników ważnych z punktu prowadzonej terapii;
 • komfortowe przeglądanie dotychczasowej historii zdrowia i choroby pacjenta.


Inne możliwości programów do e-dokumentacji

Wprowadzenie elektronicznej dokumentacji medycznej oznacza także wprowadzenie e-  rejestracji. Pozwoli to na samodzielne rejestrowanie się pacjentów do lekarzy, a także wysyłania powiadomień SMS o zbliżającym się terminie wizyty bądź też powiadomień o zarejestrowaniu danej wizyty. Ponadto system umożliwia rejestrację z uwzględnieniem podziału na konkretnych lekarzy i gabinety. Warto zauważyć, że każde z tych rozwiązań w pozytywny sposób wpływa na podnoszenie efektywności pracy jednostek medycznych oraz budowanie wizerunku nowoczesnego gabinetu nakierowanego na maksymalne wykorzystanie możliwości programów do e-dokumentacji.Co sprawia, że warto korzystać z systemu eCRF?

Co sprawia, że warto korzystać z systemu eCRF?

Zdając sobie sprawę, jak ważne jest zastosowanie w procesie badawczym programów, które  wspierają realizowane badanie, powstają takie systemy, jak elektroniczne karty obserwacji klinicznej. Dobre oprogramowanie do badań klinicznych wyróżnia się szerokim wachlarzem możliwości, które przyczyniają się do poprawy jakości realizowanych procesów, a przy tym usprawniają prace badawcze związane między innymi z analizą zgromadzonych danych.

 

Pierwszym krokiem rzetelnego badania jest bezpieczeństwo

Wśród szczególnych funkcji eCRF warto wymienić między innymi możliwość śledzenia zmiany wartości wpisów czy informowanie o wystąpieniu zdarzeń niepożądanych drogą e-mail, co pozwala na natychmiastowe podjęcie działań. Można powiedzieć, że te dwie funkcje przekładają się na bezpieczeństwo realizowanego procesu badawczego. Mówiąc o bezpieczeństwu warto wymienić także takie funkcje systemu, jak:

 • zróżnicowanie poziomu dostępu poprzez zarządzanie dostępem użytkowników do poszczególnych części systemu;
 • zautomatyzowany system kontroli błędów;
 • umożliwienie dostępu do systemu dopiero po uwierzytelnieniu;
 • bieżący dostęp do statystyk z przeprowadzanego procesu badawczego, co przekłada się na bezpieczeństwo badanych .

 

Możliwości budują skuteczny system

Oczywiście system dbając także o uporządkowanie gromadzonych danych, daje możliwość badaczom na łatwy wgląd do zgromadzonych informacjach o pacjentach, a tym samym pozwala na łatwe śledzenie następujących zmian, reakcji wśród badanych. Do innych ciekawych funkcji systemu zalicza się:

 • randomizację pacjentów;
 • zarządzanie lekami.

Randomizacja daje szansę  na przykład na konfigurację formularzy rejestracyjnych oraz stratyfikację pacjentów. Natomiast, co do zarządzania lekami to system sprawdza się, jeśli chodzi o monitorowanie poziomu zapasu leków, a także ustawianie i kontrolowanie terminu ważności leków.

 

Co jeszcze do zaoferowania ma eCRF?

eCRF jako program do przeprowadzania skomplikowanych oraz prostych procesów badawczych jest wyposażony w rozmaite funkcje, pozwalające na podwyższenie jakości realizowanych projektów. Wysoka funkcjonalność oprogramowania do badań klinicznych umożliwia także drukowanie wypełnionych kart obserwacji klinicznych, co daje szansę na ich archiwizację w klasycznej, papierowej wersji – przy czym dokumentacja ta będzie kompletna i czytelna.

 

Zalety elektronicznych kart

Wśród zalet elektronicznych kart obserwacji klinicznej można wymienić:

 • prowadzenie uporządkowanej i kompletnej dokumentacji;
 • wyeliminowanie błędów związanych z niewłaściwym odczytywaniem nieczytelnych dokumentów;
 • skrócenie czasu potrzebnego na analizę danych i interpretację wyników;
 • umożliwienie bieżącego śledzenia postępów realizowanego badania.

Statystyka, która pomaga w badaniu

Jako że procesy badawcze podejmowane są w różnych aspektach działalności człowieka bardzo ważne jest, aby posiadać narzędzia, które umożliwią swobodne przeprowadzanie badań w danej dyscyplinie naukowej. Przykładem jest statystyka medyczna, która dbając o wiarygodność oraz użyteczność przeprowadzanych wyników została wyposażona w najpotrzebniejsze narzędzia.

 

W trosce o profesjonalizm badań

Sama statystyka zajmuje się gromadzeniem i przetwarzaniem danych, które pozwolą na przedstawienie satysfakcjonujących wniosków. Jako iż medycyna wyspecjalizowała swoją gałąź statystyki to posiada także unikalne narzędzia takie jak:

 • analizę przeżywalności;
 • analizę korelacji;
 • model regresji;
 • analizę porównawczą.

Dbając o jakość przeprowadzanych projektów, a także zdając sobie sprawę z istoty osiąganych wyników zastosowanie statystyki medycznej wiąże się z korzystaniem z specyficznej terminologii oraz ujmowaniem często ciężko uchwytnych zjawisk.

 

Narzędzia powinny ułatwiać proces

Dla potrzeb przeprowadzania procesów badawczych w obszarze medycyny stworzone między innymi system eCRF, który jest elektroniczną wersją papierowych kart obserwacji klinicznej pacjenta. System ten czuwa nad bezpieczeństwem przechowywania danych oraz przeprowadzania badania. eCRF będąc narzędziem dostosowanym do konkretnych potrzeb umożliwia działania w aspekcie trzech kont:

 • administratora;
 • kierownika badania;
 • lekarzy.

 

Innowacyjne rozwiązanie ułatwiające prace

Ogólnie rzecz ujmując administrator odpowiedzialny jest za zarządzanie projektami oraz użytkownikami. Kierownik czuwa nad postępami badania, a przy tym może tworzyć raporty i pobierać dane. Konto lekarza natomiast ma uprawnienia co do wprowadzania i edycji danych. W obrębie statystyki medycznej system pozwala na:

 • prowadzanie statystyk na podstawie uzyskanych informacji w formie tabelek, wykresów, statystyk progresu badań;
 • śledzeniu zmian wartości wpisów;
 • dostęp do uzyskanych danych w każdej chwili.

 

eCRF to narzędzie porządkujące zbierane dane

System dbając o wysoką funkcjonalność pozwala na drukowanie eCRF, automatyczne tworzenie kopii zapasowej, a także powiadamianie drogą mailową o zdarzeniach niepożądanych. Proces badawczy, który przeprowadzany jest z wykorzystaniem przywołanego narzędzia bazuje na takich etapach jak:

 • przygotowanie i wdrążenie badań;
 • zarządzanie projektem;
 • analiza statystyczna.

Statystyka medyczna ma za zadanie usprawnić proces oraz skrócić czas związany z analizą danych, co możliwe jest dzięki zastosowaniu innowacyjnych rozwiązań.


Analiza rynku medycznego szansą na biznesowy sukces

Każdy podmiot funkcjonujący w ramach branży medycznej lub farmaceutycznej chcąc zachować konkurencyjność na rynku stoi przed koniecznością opierania swoich kluczowych decyzji biznesowych na wiarygodnej wiedzy. W przeciwnym razie istnieje ogromne ryzyko wypadnięcia z obiegu i znacznego pogorszenia wizerunku oraz wyników sprzedaży. Dowiedz się zatem jakie jest skuteczne rozwiązanie tego problemu.

 

Gotowe raporty rynkowe

Najprostszy sposób na rozpoznanie segmentu rynkowego stanowi zakup gotowego raportu rynkowego, który został przygotowany przez profesjonalną firmę badawczą. Decyzja o nabyciu tego typu opracowania pozwala znacząco zaoszczędzić na kosztach, a także uzyskać wyniki badań od ręki – bez konieczności długiego oczekiwania na zakończenie projektu badawczego.

Na polskim rynku działa kilka firm wyspecjalizowanych w prowadzeniu badań i analiz. Można do nich zaliczyć między innymi firmę Biostat, która zdecydowała się wprowadzić do swojej oferty projekty z analizy rynku na zamówienie. Co istotne w tym przypadku jesteśmy w stanie zminimalizować ryzyko, że raport nie będzie odpowiadał naszym potrzebom. Możliwe jest bowiem zapoznanie się ze spisem treści, a także tytułami zastosowanych tabel oraz wykresów. W razie potrzeby nic nie stoi także na przeszkodzie ku temu, aby zakres raportu poszerzyć o dowolne elementy analizy.

 

Analiza rynku medycznego od podstaw

Jeżeli jednak zakres projektu będzie nietypowy, wówczas lepszym wyjściem może okazać się kompleksowa realizacja analizy rynkowej. Badanie opierać się będzie w głównej mierze na analizie następujących danych zastanych (desk research):

 • ustawy i inne rozporządzenia w zakresie prawa medycznego i farmaceutycznego;
 • raporty z badań i analiz przeprowadzonych dotychczas;
 • treść branżowych publikacji;
 • ogólnodostępne bazy zamówień publicznych;
 • dane statystyczne udostępniane przez publiczne instytucje takie jak Główny Urząd Statystyczny czy Ministerstwo Zdrowia;
 • oferta konkurencyjnych podmiotów udostępniana na stronie internetowej.

 

Podsumowanie

Zapobiegaj więc ryzyku utraty konkurencyjności na rynku medycznym lub farmaceutycznym. Nie opieraj ważnych decyzji na domysłach, lecz sprawdzonej naukowo wiedzy. Dane z rzetelnie przeprowadzonej analizy rynku pozwolą Ci odpowiednio zaplanować kampanię marketingową oraz zoptymalizować wydatki budżetowe. W konsekwencji zdołasz zwiększyć sprzedaż oferowanych produktów.


Oprogramowanie dla kliniki pozwoli usprawnić codzienne działania

Jesteś osobą odpowiedzialną za zarządzanie szpitalem klinicznym? Poszukujesz skutecznego sposobu na usprawnienie zarządzania placówką oraz skrócenie do minimum czasu obsługi pacjentów?


O zastosowaniu możliwości programu do elektronicznej dokumentacji medycznej

Programy stworzone do prowadzenia elektronicznej dokumentacji medycznej pozwalają na poprawę jakości podejmowanych działań w różnych obszarach.


Jaką rolę na rynku farmaceutycznym odgrywają badania kliniczne?

Choć to badania kliniczne mają kluczowe znaczenie dla rozwoju firm farmaceutycznych, samo ich prowadzenie okazuje się niejednokrotnie sporym wyzwaniem.


W jaki sposób przeprowadza się projekt medical market research?

Badania rynku leków to specyficzny rodzaj badań, który prowadzi się z myślą przede wszystkim o podmiotach działających w szeroko pojętej branży farmaceutycznej.


Badania epidemiologiczne – rodzaje

Postępujący rozwój epidemiologii jest bezpośrednio związany z koniecznością sprawowania kontroli nad rozprzestrzenianiem się chorób zakaźnych oraz wdrażania działań o charakterze prewencyjnym.


Pharmaceutical market research – badania dla farmacji

Branża farmaceutyczna jest jedną z najprężniej rozwijających się na polskim rynku. Jak pokazują bowiem liczne badania, Polacy kupują na potęgę zarówno leki OTC, jak i suplementy diety.


Badania obsługi klientów aptek – na czym polegają?

Wzrost konkurencji w branży farmaceutycznej oraz medycznej sprawia, że nadrzędną sprawą staje się właściwe traktowanie klienta.


Badania rynku farmaceutycznego – jak mogą pomóc?

Rynek farmaceutyczny przepełniony jest dzisiaj ogromną ilością produktów o wszelakim zastosowaniu. Producent ma niełatwe zadanie, jeśli chce sprzedać nowy środek i wybić się spośród tłumu innych.


Badania marketingowe dla farmacji – niewykorzystywany potencjał

Branża medyczna i farmaceutyczna nie należy do „najłatwiejszych”. Dlatego dla firm działających w tym sektorze nieodzowne stają się badania marketingowe farmacja.


Badania rynku medycznego

Rynek medyczny jest jednym z najszybciej rozwijających się sektorów gospodarki. Szczególnie ważne jest w nim wprowadzanie innowacyjnych rozwiązań zarówno dla klientów, jak otoczenia biznesu.


Organizacja badań obserwacyjnych i klinicznych

Jednym z największych rynków na świecie jest rynek produktów medycznych. Są z nim związane branża medyczna i farmaceutyczna.


Aplikacje szyte na miarę

W dzisiejszych czasach, prowadząc biznes, trudno to sobie wyobrazić bez takich urządzeń jak komputer i smartfon z dostępem do Internetu.


Healthcare market research

Healthcare market include medical and pharmaceutical market. They are both very competitive. That is because of its growth rate.


Badania opinii pacjentów

Badania satysfakcji klientów, a w tym przypadku pacjentów, może zlecić każda firma, nawet szpital. Aby móc odnieść sukces w branży medycznej, ważne jest nie tylko pozyskanie nowych pacjentów i kontrahentów.


Zalety skomputeryzowanej formy dokumentacji medycznej

Elektroniczna Dokumentacja Medyczna staje się coraz bardziej realną perspektywą. Powoli można odliczać miesiące, które dzielą nas od terminu obowiązywania konieczności używania digitalnej formy dokumentacji medycznej.


Bazy danych aptek

Na stałe w naszej ofercie znajduje się stale aktualizowany rejestr aptek, dzięki któremu można zorganizować sobie odpowiednie kanały dystrybucji produkowanych przez siebie lekarstw.


Zastosowanie bazy medycznej w przemyśle farmaceutycznym

W prowadzeniu działalności w przemyśle farmaceutycznym, bardzo często spotykać się będziemy z zastosowaniem wszelkiego rodzaju medycznych baz danych.


Ewaluacje w medycynie

Jednym z bardziej ciekawych rozwiązań, jakie możemy współcześnie zastosować w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej w przemyśle farmaceutycznym, są profesjonalne badanie ewaluacyjne.


Zastosowanie usługi mailingu

Zastosowanie profesjonalnego mailingu w działaniach marketingowych w przedsiębiorstwach farmaceutycznych, to jeden z najważniejszych aspektów z jakimi możemy się obecnie spotkać w kwestii promowania nowych medykamentów.


Zastosowanie baz danych lekarzy do mailingu

Jedną z najbardziej nowoczesnych technik marketingowych, znajdujących swoje zastosowanie w wielu branżach, w tym także w branży farmaceutycznej, jest email marketing.


Tworzenie i zastosowanie bazy lekarzy

Tworzenie bazy danych lekarzy, to proces stosunkowo czasochłonny, aczkolwiek opłacalny, bowiem zastosowania takiej bazy danych są wręcz ogromne.


Badania ewaluacyjne w innych aspektach

Badania ewaluacyjne, na chwile obecną poza przemysłem farmaceutycznym, przede wszystkim stosowane są w zarządzaniu w sektorze publicznym.


Badania marketingowe - kiedy masz pomysł na biznes

Badania marketingowe ✔ | Znajdź nowe przestrzenie dla realizacji planów biznesowych. ⚡