Tag: badania dla farmacji (26)

Nowoczesny gabinet lekarski a elektroniczna dokumentacja medyczna.

Nowe rozwiązanie zastosowane w służbie zdrowia w postaci elektronicznej dokumentacji medycznej ma przyczynić się do zminimalizowania prac biurowych, którymi obarczani są lekarze. Ponadto e-dokumentacja ma przynieść takie korzyści, jak:

 • podniesienie jakości świadczonych usług;
 • uporządkowanie dokumentacji medycznej i wyeliminowanie błędów np. w wyniku nieczytelnego pisma lekarza;
 • usprawnienie przyjmowania pacjentów w dowolnych miejscach np. w domu pacjenta.


Co do zaoferowania ma program do e-dokumentacji?

Zastosowanie fachowego oprogramowania w nowoczesnym gabinecie, daje możliwość całkowitego zrezygnowania z papierowych form:

 • grafików pracy;
 • kartoteki pacjentów;
 • zapisywania pacjentom terminu i godziny wizyty.

Warto zaznaczyć, że program dla gabinetu lekarskiego powinien wyróżniać się z uwagi na swoje funkcje, pozwalające na efektywne działanie w różnych obszarach działalności placówek medycznych.
 

Funkcje, które usprawniają działanie gabinetów

Przywołane elektroniczne grafiki pracy pozwalają na bieżąco śledzić plan pracy w poszczególnych dniach/tygodniach/miesiącach, a dzięki innowacyjnym rozwiązaniom istnieje także szansa skorzystania z modułu wizyt powtarzalnych. Ponadto program pozwala na odznaczanie dni urlopu, co w znaczy sposób ułatwia planowanie wizyt w gabinetach lekarskich.


Zalety korzystania z elektronicznych kart pacjentów

Jeśli natomiast pod uwagę weźmie się elektroniczna kartotekę pacjentów, zauważy się, iż funkcja ta pozwala m.in. na:

 • prowadzenie ujednoliconych kart pacjentów, co umożliwia łatwe odnajdywanie potrzebnych treści;
 • dodawanie załączników ważnych z punktu prowadzonej terapii;
 • komfortowe przeglądanie dotychczasowej historii zdrowia i choroby pacjenta.


Inne możliwości programów do e-dokumentacji

Wprowadzenie elektronicznej dokumentacji medycznej oznacza także wprowadzenie e-  rejestracji. Pozwoli to na samodzielne rejestrowanie się pacjentów do lekarzy, a także wysyłania powiadomień SMS o zbliżającym się terminie wizyty bądź też powiadomień o zarejestrowaniu danej wizyty. Ponadto system umożliwia rejestrację z uwzględnieniem podziału na konkretnych lekarzy i gabinety. Warto zauważyć, że każde z tych rozwiązań w pozytywny sposób wpływa na podnoszenie efektywności pracy jednostek medycznych oraz budowanie wizerunku nowoczesnego gabinetu nakierowanego na maksymalne wykorzystanie możliwości programów do e-dokumentacji.Co sprawia, że warto korzystać z systemu eCRF?

Co sprawia, że warto korzystać z systemu eCRF?

Zdając sobie sprawę, jak ważne jest zastosowanie w procesie badawczym programów, które  wspierają realizowane badanie, powstają takie systemy, jak elektroniczne karty obserwacji klinicznej. Dobre oprogramowanie do badań klinicznych wyróżnia się szerokim wachlarzem możliwości, które przyczyniają się do poprawy jakości realizowanych procesów, a przy tym usprawniają prace badawcze związane między innymi z analizą zgromadzonych danych.

 

Pierwszym krokiem rzetelnego badania jest bezpieczeństwo

Wśród szczególnych funkcji eCRF warto wymienić między innymi możliwość śledzenia zmiany wartości wpisów czy informowanie o wystąpieniu zdarzeń niepożądanych drogą e-mail, co pozwala na natychmiastowe podjęcie działań. Można powiedzieć, że te dwie funkcje przekładają się na bezpieczeństwo realizowanego procesu badawczego. Mówiąc o bezpieczeństwu warto wymienić także takie funkcje systemu, jak:

 • zróżnicowanie poziomu dostępu poprzez zarządzanie dostępem użytkowników do poszczególnych części systemu;
 • zautomatyzowany system kontroli błędów;
 • umożliwienie dostępu do systemu dopiero po uwierzytelnieniu;
 • bieżący dostęp do statystyk z przeprowadzanego procesu badawczego, co przekłada się na bezpieczeństwo badanych .

 

Możliwości budują skuteczny system

Oczywiście system dbając także o uporządkowanie gromadzonych danych, daje możliwość badaczom na łatwy wgląd do zgromadzonych informacjach o pacjentach, a tym samym pozwala na łatwe śledzenie następujących zmian, reakcji wśród badanych. Do innych ciekawych funkcji systemu zalicza się:

 • randomizację pacjentów;
 • zarządzanie lekami.

Randomizacja daje szansę  na przykład na konfigurację formularzy rejestracyjnych oraz stratyfikację pacjentów. Natomiast, co do zarządzania lekami to system sprawdza się, jeśli chodzi o monitorowanie poziomu zapasu leków, a także ustawianie i kontrolowanie terminu ważności leków.

 

Co jeszcze do zaoferowania ma eCRF?

eCRF jako program do przeprowadzania skomplikowanych oraz prostych procesów badawczych jest wyposażony w rozmaite funkcje, pozwalające na podwyższenie jakości realizowanych projektów. Wysoka funkcjonalność oprogramowania do badań klinicznych umożliwia także drukowanie wypełnionych kart obserwacji klinicznych, co daje szansę na ich archiwizację w klasycznej, papierowej wersji – przy czym dokumentacja ta będzie kompletna i czytelna.

 

Zalety elektronicznych kart

Wśród zalet elektronicznych kart obserwacji klinicznej można wymienić:

 • prowadzenie uporządkowanej i kompletnej dokumentacji;
 • wyeliminowanie błędów związanych z niewłaściwym odczytywaniem nieczytelnych dokumentów;
 • skrócenie czasu potrzebnego na analizę danych i interpretację wyników;
 • umożliwienie bieżącego śledzenia postępów realizowanego badania.

Oprogramowanie dla kliniki pozwoli usprawnić codzienne działania

Jesteś osobą odpowiedzialną za zarządzanie szpitalem klinicznym? Poszukujesz skutecznego sposobu na usprawnienie zarządzania placówką oraz skrócenie do minimum czasu obsługi pacjentów? Koniecznie powinieneś zatem rozważyć zaopatrzenia się w nowoczesne oprogramowanie medyczne. Z poniższego artykułu dowiesz się jakie cechy tego typu aplikacja powinna posiadać oraz jakie korzyści osiągniesz za sprawą jej wdrożenia w strukturach pomiotu.

Oprogramowanie dla kliniki spełniające najnowsze trendy

Aplikacja medyczna wspierająca zarządzania placówką powinna być przede wszystkim maksymalnie prosta w obsłudze oraz intuicyjna. Dzięki temu pozwala do minimum skrócić czas wdrożenia pracowników medycznych oraz administracyjnych. Cóż z tego, że dokonasz zakupu drogiego systemu, jeżeli personel nie będzie w stanie prawidłowo go obsługiwać i korzystać z wszelkich możliwości jakie zapewnia.

Elektroniczna dokumentacja medyczna

Ośrodki służby zdrowia w dalszym ciągu są niestety mocno nieufne do innowacyjnych rozwiązań. W związku z tym korzystają w tradycyjnej kartoteki papierowej, która z powodu nieczytelności i czasochłonności prowadzenia mocno utrudnia skupienie się na kluczowych procesach, w tym zwłaszcza bieżącej obsłudze pacjentów. E-dokumentacja medyczna pozwala natomiast całkowicie zautomatyzować kwestie formalne, dzięki czemu pracownicy mogą skupić się na tym, co do nich należy.

Jakie cechy powinno posiadać oprogramowanie dla kliniki?

Przede wszystkim musi ono gwarantować całkowite bezpieczeństwo gromadzonych i przetwarzanych danych. Informacje na temat pacjentów powinny bowiem zostać objęte należytą poufnością. W związku z tym sprawdzi się zapewne aplikacja wyposażona w moduł szyfrowania oraz funkcje automatycznych aktualizacji oraz wykonywania kopii zapasowych.

Aplikacje medyczne dla pacjentów

Oprogramowanie medyczne spełnia również świetnie swoje zadanie mając na uwadze wsparcie procesu leczenia pacjentów w warunkach domowych. Aplikacje dla pacjentów z alergią lub cukrzycą pozwolą na bieżąco monitorować stan ich zdrowia oraz sposób przyjmowania leków. Oprogramowanie tego rodzaju jest w stanie chociażby informować o godzinach przyjmowania kolejnych dawek, konieczności prowadzenia pomiarów ciśnienia czy glukozy we krwi, a także umożliwiają alergikom śledzenie stanu zapylenia w powietrzu.

Skontaktuj się więc koniecznie z firmą zajmującą się projektowaniem aplikacji medycznych dla przychodni oraz pozostałych ośrodków zdrowia. Już niebawem możesz osiągnąć korzyści przedstawione w niniejszym artykule.


O zastosowaniu możliwości programu do elektronicznej dokumentacji medycznej

Programy stworzone do prowadzenia elektronicznej dokumentacji medycznej pozwalają na poprawę jakości podejmowanych działań w różnych obszarach. Mówiąc o aplikacjach mobilnych do gabinetów warto zwrócić uwagę na ich pozytywny wpływ, jeśli chodzi o rejestrację pacjentów oraz ilość zrealizowanych wizyt, co w ostateczności przekłada się na rentowność gabinetów i podtrzymanie ich pozytywnego wizerunku.

 

E-dokumentacja a rejestracja wizyt

Wprowadzony obowiązek elektronicznej dokumentacji medycznej powołuje do życia elektroniczną rejestrację pacjentów oraz możliwość zmiany terminu wizyty. Warto zaznaczyć, iż pacjenci mogą samo dokonywać rejestracji, a system zintegrowany, jest z:

 • eWUŚ;
 • WFirma;
 • NFZ – Platforma P1 i P2.

E-dokumentacja, to także możliwość wystawiania elektronicznych zwolnień, skierowań oraz recept.

 

E-dokumentacja z perspektywy lekarza

Jeśli natomiast patrzeć na programy do prowadzenie elektronicznej dokumentacji medycznej z perspektywy lekarza, warto powiedzieć, że umożliwiają one korzystanie z zasobów system z wykorzystaniem urządzeń mobilnych. Program w formie aplikacji mobilnej, pozwala na:

 • bieżące wprowadzanie zmian np. w przypadku rejestracji wizyt powtarzalnych;
 • łatwą obsługę programu;
 • dostęp do treści programu z dowolnego miejsca i o dowolnej porze.

Warto zwrócić uwagę, że dobry program do e-dokumentacji powinien przede wszystkim orientować się na zastosowaniu innowacyjnych rozwiązań, które będą proste w obsłudze, a przy tym będą polepszać ogólne funkcjonowanie jednostek medycznych i obsługę pacjentów.

 

Funkcje, które orientują się na potrzeby pacjentów

Ponadto dzięki zrozumieniu potrzeb pacjentów, twórcy systemu umożliwiają zapisywanie się za pośrednictwem programu z podziałem na konkretnych lekarzy oraz gabinety. Ponadto specjalistyczny program dla gabinetu lekarskiego ma także do zaoferowania możliwość wysyłania powiadomień w formie SMS o:

 • dokonanej rejestracji;
 • zbliżających się wizytach.

Potwierdza to, że elektroniczna dokumentacja medyczna poprawia nie tylko funkcjonowanie jednostek medycznych, ale przede wszystkim zwiększa komfort pacjentów.

 

Możliwości programów powinny zostać wykorzystane w pełni

Mówiąc o projekcie elektronicznej dokumentacji medycznej należy zwrócić uwagę na wszystkie jej zalety zarówno z perspektywy lekarzy, jak i pacjentów. Wprowadzone zmiany mają przede wszystkim na celu wykorzystanie możliwości, które ujawniają się wraz z rozwojem technologii. Aplikacja mobilna do gabinetu stanowi znakomity przykład maksymalnego wykorzystania możliwości programu, który został stworzony w celu poprawy jakości obsługi pacjentów oraz efektywności stosowanych terapii.


Jaką rolę na rynku farmaceutycznym odgrywają badania kliniczne?

Choć to badania kliniczne mają kluczowe znaczenie dla rozwoju firm farmaceutycznych, samo ich prowadzenie okazuje się niejednokrotnie sporym wyzwaniem. Dzieje się tak przede wszystkim dlatego, że wiele do życzenia pozostawia sama infrastruktura takich badań. Na szczęście, dochodzi do wielu zmian w tym zakresie.

 

Cel badań klinicznych

Badania kliniczne wydają się niezbędne nie tylko wówczas, gdy poszukujemy nowych metod diagnostycznych ułatwiających rozwój medycyny. To także cenne wsparcie dla farmacji, gdzie badania leków są nieuniknione, jeśli marzy się o uzyskaniu zgody na sprzedaż danego preparatu. Niestety, do pewnego momentu świadomość niezbędności nie była poparta wiedzą na temat technik realizacji analiz dla farmacji.

Warto jednak pamiętać i o tym, że zyski czerpią również pacjenci. Wielu z nich nie jest nastawionych przychylnie do samych koncernów farmaceutycznych, nie da się jednak ukryć, że każde kolejne badanie przybliża nas do rozwiązania problemu chorób, które jeszcze jakiś czas temu czyniły nas osobami bezradnymi.

 

Specyfika badań dla firm farmaceutycznych

Dziś mówimy o przynajmniej dwóch rodzajach badań klinicznych. Pierwsze są wykonywane na potrzeby firm biotechnologicznych, drugie zaś – koncernów farmaceutycznych. Różnice występujące między nimi nie są jednak znaczące.

 1. Koszt badań na potrzeby firm biotechnologicznych jest wyższy niż ma to miejsce w przypadku analiz dla farmacji, co jest konsekwencją wyższego kosztu samej terapii.
 2. Badania wykonywane na potrzeby przemysłu farmaceutycznego dotyczą zwykle większej grupy pacjentów.
 3. Firmy farmaceutyczne produkują tańsze leki pozwalające na walkę z chorobami znajdującymi się w mniej zaawansowanym stadium.
 4. Badania dla przemysłu biotechnologicznego ciągle wiążą się z większą niepewnością, co do ewentualnego ryzyka z nimi związanymi (tu zwraca się uwagę przede wszystkim na toksyczność i ewentualne skutki uboczne).

 

Mity i sposoby walki z nimi

Przez ostatnie lata nagromadziło się wiele mitów na temat badań leków, z którymi muszą walczyć same koncerny. Najpoważniejszy wiąże się z ich kosztem i to właśnie świadomość jego istnienia sprawia, że nie każda firma decyduje się na ich przeprowadzanie. Oczywiście, koszt taki jest faktem i nie można temu zaprzeczyć, spoglądanie na badania kliniczne tylko przez jego pryzmat jest jednak sporym błędem.

Polskie firmy nie muszą dziś realizować badań jedynie z własnych pieniędzy. Istnieje wiele sposobów ich dofinansowania, z których mogą skorzystać. Nie bez znaczenia jest i to, że nie muszą nawet wykonywać ich samodzielnie, z pomocą przychodzą im bowiem firmy badawcze dysponujące odpowiednią wiedzą i umiejętnościami.

Nie ulega też wątpliwości, że koszty takiej inwestycji szybko się zwracają i to właśnie ten argument wydaje się mieć dziś kluczowe znaczenie. To właśnie na innowacyjność stawiają zarówno klienci, jak i potencjalni kontrahenci, nie można przy tym zapominać, że polskie firmy nie działają w próżni. Jeśli popełnią błąd, wykorzysta go zagraniczna konkurencja, która nie boi się inwestowania w badania.


W jaki sposób przeprowadza się projekt medical market research?

Badania rynku leków to specyficzny rodzaj badań, który prowadzi się z myślą przede wszystkim o podmiotach działających w szeroko pojętej branży farmaceutycznej. Angażuje się do nich nie tylko farmaceutów czy lekarzy, ale często również pozostałych członków medycznego personelu i przede wszystkim samych pacjentów. Wszystko po to, by sprawdzić, czy np. dany lek cieszy się odpowiednim poziomem zaufania na rynku.

 

Istota medical market researchu

Obecnie o lekach mówi i słyszy się najczęściej podczas obserwowania medialnych przekazów. Reklamy preparatów farmaceutycznych są jedną z najczęściej pojawiających się grup reklam zarówno w telewizji, jak i radiu czy prasie. Dzieje się tak, ponieważ jest to najszybsza droga dotarcia do masowego klienta. Jednocześnie konkurencja w tej branży bywa dość duża, zależnie od rodzaju leków i trzeba się w pewien sposób wyróżnić.

Rynek farmaceutyczny jest dziś w Polsce niezwykle rozbudowany, a liczba preparatów dostępnych bez recepty bywa czasem zaskakująca. Badania rynku leków potrzebne są po to, by sprawdzić, jak pacjenci odbierają konkretny preparat. Pozostałe cele badań to m.in.:

 • poddanie testowi ceny, nazwy i opakowania,
 • poznanie rekomendacji farmaceutów,
 • poznanie zwyczajów lekarzy odnośnie przepisywania leków.

Czasem wypromowanie nowego leku bywa trudne i kłopotliwe, zwłaszcza, gdy konkurencja jest bardzo silna. Nie jest to jednak zadanie nie do wykonania.

 

Jak przeprowadza się badanie rynku leków?

Ten rodzaj badań zazwyczaj przeprowadza się na pacjentach, którzy zmagają się z konkretnymi schorzeniami. Trzeba więc pozyskać od nich informacje na temat dotychczasowych doświadczeń ze stosowanymi preparatami – a dokładniej, jakie objawy miały złagodzić i czy rzeczywiście okazały się skuteczne.

Najbardziej popularne są badania jakościowe, które przybierają postać grupowych bądź indywidualnych badań fokusowych. W trakcie ich trwania pacjenci wypowiadają się na temat wskazanego leku. Opowiadają o jego skuteczności, problemach z zażywaniem czy o skojarzeniach z konkretną marką.

Często przeprowadza się też badania ilościowe:

 • CAWI – wspomagany komputerowo wywiad przy pomocy strony www,
 • CATI – wywiad wspomagany telefonicznie,
 • CAPI – wywiad z użyciem mobilnej aplikacji na telefonie.

Dzięki zgromadzonym na ich podstawie wynikom można określić skalę i wielkość zmiennych, np. po jaki preparat dany pacjent sięga częściej.

Medical media research to badania, do których warto też zaangażować lekarzy i farmaceutów, ponieważ to często oni podpowiadają niezdecydowanym pacjentom, jaki lek wybrać.


Badania epidemiologiczne – rodzaje

Postępujący rozwój epidemiologii jest bezpośrednio związany z koniecznością sprawowania kontroli nad rozprzestrzenianiem się chorób zakaźnych oraz wdrażania działań o charakterze prewencyjnym, których celem jest zminimalizowanie ich występowania. Dziedzina ta dysponuje wieloma narzędziami pozwalającymi na realizację wszystkich jej założeń. Jak można podzielić badania epidemiologiczne? Przyjrzyjmy się temu nieco bliżej.

 

Rodzaje stosowanych badań epidemiologicznych

 Epidemiologia już od dawna jest klasyfikowana jako gałąź nauki, jednak aby było to możliwe, koniecznością stało się wykształcenie narzędzi, dzięki którym możliwy stał się pomiar stanu zdrowia populacji. Rola badań epidemiologicznych to przede wszystkim ograniczanie występowania chorób zakaźnych, a w konsekwencji – ich całkowita likwidacja.

Podobnie jak badania leków, te stosowane w celach epidemiologicznych także dzielą się na wiele etapów. Podstawową grupę stanowią badania obserwacyjne. W tym miejscu należy wymienić dwie podgrupy: badania opisowe, określane też mianem fotografii populacji, oraz analityczne. Druga podgrupa ma na celu wskazanie związków przyczynowo-skutkowych i uwzględnia:

 • badania ekologiczne,
 • badania przekrojowe,
 • badania kliniczno-kontrolne (uwzględnia badanie leków i porównuje skuteczność określonych terapii),
 • badania przypadków,
 • badania kohortowe.

 

Epidemiologia w badaniach eksperymentalnych

Niezwykle istotnym aspektem działań epidemiologicznych jest prowadzanie działań eksperymentalnych. W tym celu dobierane są dwie grupy: kliniczna oraz kontrolna. Same badania różnią się nie tylko ze względu na czas trwania, ale także pod względem kryteriów doboru populacji.

Badania przekrojowe mają za zadanie określić stan zdrowia w ściśle określonym czasie, wskazując przy tym na czynniki środowiskowe, które potencjalnie mogą wpływać na występowanie chorób.  Z kolei badania długofalowe uwzględniają systematyczne pomiary, które służą monitorowaniu postępujących zmian stanu zdrowia wraz ze zmianami pojawiającymi się w środowisku.

Badania obserwacyjne i eksperymentalne mają natomiast za zadanie uwzględnienie konkretnego rodzaju populacji. W przypadku pierwszej grupy niedopuszczalne jest wprowadzanie jakichkolwiek zmian, niestandardowych czynników oraz modyfikacji. Badania eksperymentalne pozwalają natomiast na aktywnym udziale osoby badającej. W ten sposób możliwe jest stwierdzenie wpływu czynników etiologicznych na zwiększenie lub zmniejszenie stopnia zapadalności na określoną chorobę, będącą przedmiotem prowadzonych badań.


Pharmaceutical market research – badania dla farmacji

Branża farmaceutyczna jest jedną z najprężniej rozwijających się na polskim rynku. Jak pokazują bowiem liczne badania, Polacy kupują na potęgę zarówno leki OTC, jak i suplementy diety. Realizacja projektów pharmaceutical market research jest dziś zatem obowiązkiem każdego podmiotu, który zamierza zachować konkurencyjność oraz osiągać stale wzrastające zyski ze sprzedaży.

 

Healthcare market research – na czym to polega?

Badania dla farmacji są prowadzone przede wszystkim z myślą o wsparciu działań podejmowanych w ramach usprawnienia kampanii marketingowej. Główną drogą dotarcia do konsumentów jest reklama telewizyjna. Podmioty farmaceutyczne wydają gigantyczne środki na jej emisję, jednak czy mogą być pewne, że cechuje się ona wystarczającą skutecznością? Aby zweryfikować tę kwestię, zasadne jest prowadzenie badań Pharmaceutical market research.

W ramach badań marketingowych ocenie klientów z grup docelowych klientów poddaje się między innymi koncepcje reklamowe – zarówno na wczesnym etapie, jak i już w trakcie wyświetlania  w telewizji. Po ich zaprezentowaniu od uczestników badania pozyskiwane są dane na temat ich odczuć po obejrzeniu spotów. Analiza może obejmować także hasła stosowane w reklamie, ocenę gry aktorskiej, czy też elementów audiowizualnych.

 

Badania opakowań leków

Klienci mając do wyboru leki bez recepty różnych marek, które w rzeczywistości niewiele się pomiędzy sobą różnią, zwracają ogromną uwagę przede wszystkim na opakowanie. Aby spełniło ono ich preferencje, powinno być przede wszystkim wygodne oraz atrakcyjne pod względem wizualnym. Firma farmaceutyczna w ramach projektów pharmaceutical market research może więc zweryfikować, jakie konkretnie elementy opakowań przyciągają w największym stopniu uwagę pacjentów oraz jak oceniają oni wykorzystane elementy identyfikacji wizualnej.

 

Badania farmaceutów

Projekty healthcare market research mogą być przeprowadzane nie tylko na grupach konsumentów, lecz także farmaceutów oraz lekarzy. Warto zapytać ich o opinie, gdyż przecież to właśnie oni rekomendują leki swoim pacjentom. Uzasadnienie mają w tym przypadku zwłaszcza indywidualne wywiady pogłębione (IDI) oraz zogniskowane wywiady grupowe (FGI).

 

Podsumowanie

Badania pharmaceutical market research to zatem doskonałe rozwiązanie, na które warto zdecydować się w celu rozpoznania potrzeb i oczekiwań nabywców produktów medycznych i leczniczych. Liderem w branży badań rynku medycznego jest w chwili obecnej firma Biostatâ, prowadząca projekty Medical market research już od 12 lat.


Badania obsługi klientów aptek – na czym polegają?

Wzrost konkurencji w branży farmaceutycznej oraz medycznej sprawia, że nadrzędną sprawą staje się właściwe traktowanie klienta. To od jego satysfakcji zależy przecież, czy dana placówka osiągnie zyski, a w konsekwencji firma zdoła utrzymać się na rynku.

Badania obsługi klientów pozwalają ustalić poziom zadowolenia ze świadczonych usług, dowiedzieć się więcej o potrzebach klientów i wprowadzić takie rozwiązania, by byli oni jeszcze bardziej usatysfakcjonowani – co przełoży się na wyniki sprzedaży. W jaki sposób przeprowadza się podobne badania i co dokładnie można badać?

 

Wpływ na zadowolenie z usług

To, czy klient jest zadowolony z obsługi wiąże się z wieloma rzeczami, jak na przykład dostępność produktów i ich zamienników, uwzględnianie reklamacji, bliskość placówki, wysokość cen, służenie fachową radą i pomocą, gdy klient o nią prosi itd. Istotne jest także dostosowanie oferty do potrzeb klienta, które mogą być różne.

Od zadowolenia klientów zależy w dużej mierze utrzymanie się konkretnej placówki na rynku. Jeśli na danym osiedlu są trzy apteki, trzeba w jakiś sposób przyciągnąć klientów do swojej – walcząc tym samym często z ich przyzwyczajeniami i sympatiami.

 

Sposób przeprowadzania badań klientów aptek 

W branży farmaceutycznej odpowiednia obsługa klienta jest szczególnie ważna – od fachowego doradztwa czy zapasu produktów zależy często zdrowie i życie pacjentów, bądź choćby ich dobre samopoczucie.

Badania obsługi klientów aptek przeprowadzane są najczęściej w następującej formie:

– ankieta

– wywiad telefoniczny

– badania obserwacyjne

W przypadku dwóch pierwszych nie trzeba chyba zbyt wiele tłumaczyć. W przypadku zastosowania badań obserwacyjnych chodzi zaś przeważnie o obserwację uczestniczącą, czyli bycie tak zwanym „tajemniczym klientem”.

 

 Kompleksowe przeprowadzanie badań

By badanie opinii i preferencji pacjentów było wiarygodne, musi zostać wcześniej dokładnie zaplanowane. Najistotniejsze jest opracowanie właściwej metodologii, zaprojektowanie metod badawczych i dobór próby, czym powinni zająć się profesjonaliści. Wówczas wyniki badań będą rzetelne, a ich autentyczność może się przyczynić do poprawy jakości usług.

 

Analiza wyników badań

Zebranie licznych danych może być problematyczne jeśli chodzi o ich poprawną analizę – ale nie wówczas, gdy posiada się właściwe narzędzia do analizy i przygotowania raportu. Takim narzędziem jest na przykład system ecrf, kompleksowo obsługujący programy badawcze.

System ecrf spełnia standardy FDA, przetwarza komercyjne i niekomercyjne dane z różnych projektów badawczych i znajduje zastosowanie przede wszystkim w sektorze medycznym oraz farmaceutycznym.

 

Po co przeprowadzać badania?

Jakość obsługi klientów – dzięki zdobyciu rzetelnej wiedzy o ich potrzebach i ewentualnych niedociągnięciach w danej firmie czy ośrodku medycznym w tej sferze – może się znacząco poprawić. Zyska na tym przede wszystkim klient, ale również i placówka czy ośrodek, ponieważ zadowoleni klienci będą do nich chętniej wracać i polecą innym.


Badania rynku farmaceutycznego – jak mogą pomóc?

Rynek farmaceutyczny przepełniony jest dzisiaj ogromną ilością produktów o wszelakim zastosowaniu. Producent ma niełatwe zadanie, jeśli chce sprzedać nowy środek i wybić się spośród tłumu innych. Co zrobić by dowiedzieć się w co warto inwestować? Jak poznać opinie klientów i ich potrzeby? Odpowiedzią na te pytania są badania rynku farmaceutycznego przeprowadzone w profesjonalny sposób.

 

Analiza rynku – na czym polega?

Poznanie opinii klientów wbrew pozorom wcale nie jest łatwe. Trudno zachęcić konsumentów do udzielenia szczerych odpowiedzi, szczególnie jeśli nie wiemy w jaki sposób powinniśmy prowadzić rozmowę. W jaki sposób więc można zrealizować badania rynku farmaceutycznego, by poznać rzeczywistą opinię naszych klientów na temat danego leku?

 

Dobór pytań i sposobu kontaktu

Przede wszystkim trzeba zastanowić się, w jaki sposób można zwrócić się do konkretnej osoby, by zechciała opowiedzieć na nasze pytania. Jeśli chodzi o prowadzenie badań rynku farmaceutycznego, najlepiej jest przeprowadzać takie analizy w miejscu sprzedaży lub w ośrodku medycznym. Zadawane pytania powinny być zrozumiałe, konkretne oraz po prostu zachęcające.

 

Nie musisz prowadzić badań samodzielnie!

Realizacja badań rynku medycznego to skomplikowany proces, który trzeba dobrze zaplanować, aby zgromadzone informacje przedstawiały realną sytuację. Bez doświadczenia w tego typu przedsięwzięciach bardzo trudno jest stworzyć ankiety i trafić do danej grupy odbiorców. Najlepszym rozwiązaniem jest zwykle zwrócenie się do specjalistów. Firmy trudniące się analizą rynku posiadają wiedzę, umiejętności oraz sprzęt, dzięki któremu wyniki badań zawsze odpowiadają realnej sytuacji.

 

Jakie korzyści niesie ze sobą pomoc specjalistów?

Jeśli korzystamy z profesjonalnych usług, nie musimy niczym się martwić. Wystarczy, że sprecyzujemy nasze oczekiwania. Czego możemy spodziewać się od firmy zajmującej się badaniem rynku?

 • Stworzenie profesjonalnej ankiety
 • Realizacja badania przed doświadczonych pracowników
 • Badanie oparte na sprzęcie w najnowszej technologii
 • Sporządzenie szczegółowego raportu
 • Informacje na każdym etapie badania

 

Opinie klientów kluczem do sukcesu

To nasi klienci decydują o tym, czy dany lek osiągnie sukces, dlatego warto regularnie przeprowadzać takie badania. Podczas wywiadu można dowiedzieć się, czego klienci oczekują oraz jak możemy ulepszyć produkt, by był chętniej kupowany. Ważne jest nie tylko działanie, ale również sposób podania, wygląd, wielkość opakowania i cena. Czasem jest tak, że kupujący nie sięgają po dany produkt, ponieważ zawiera większą ilość np. tabletek, a oni potrzebują tylko kilku sztuk. Badanie świetnie zobrazuje nam, co możemy zmienić by osiągnąć sukces.


Badania marketingowe dla farmacji – niewykorzystywany potencjał

Branża medyczna i farmaceutyczna nie należy do „najłatwiejszych”. Dlatego dla firm działających w tym sektorze nieodzowne stają się badania marketingowe farmacja. To właśnie dzięki nim możliwe jest pozyskanie informacji dotyczących obecnej pozycji firmy. Na ich podstawie można też budować strategię rozwoju, a więc formułować plany na najbliższą przyszłość, ale też z kilkuletnim wyprzedzeniem. Wszystko zależy od rzetelności i wiarygodności prowadzonych badań. Dlatego najlepiej nie przeprowadzać takich badań siłami samych tylko pracowników firmy, tylko posiłkować się wsparciem firmy badawczej, dysponującym odpowiednim zapleczem operacyjnym i kadrowym.

 

Dostępne możliwości

W celu otrzymania wiarygodnego i rzetelnego opracowania, można skorzystać z dość szerokiego spektrum dostępnych metod i technik badawczych. Są wśród nich tradycyjne metody, jak PAPI, a więc ankiety papierowe (Paper and Pencil Interview), CAPI – ankietyzacja wspomagana komputerowo (Computer Assisted Paper Interview), CATI – badania telefoniczne (Computer Assisted Telephone Interview), CAWI – ankiety internetowe (Computer Assisted Web Interview), IDI – indywidualne wywiady pogłębione (Individual In-Depth Interview), FGI – zogniskowane wywiady grupowe (Focus Group Interview), Mystery Client (Mystery Shopping). Dosyć dobrze jest wybrać co najmniej dwie z wymienionych, w ten sposób, by jednak z nich była ilościowa (PAPI, CAPI, CATI lub CAWI), a druga jakościowa (IDI, FGI, Tajemniczy klient). Przy czym warto mieć na uwadze, że badania jakościowe są świetną podstawą do generowania konkretnych USP (Unique Selling Properties) oraz RTB (Reasons To Believe). Mogą też służyć do opracowania insightów konsumenckich.

Przed wyborem metod badawczych warto zastanowić się, co tak naprawdę chcemy zbadać, czego chcemy się dowiedzieć. W tym celu należy przyjrzeć się różnym aspektom działania firmy, w obszarach dotyczących kontrahentów i klientów. Dopiero po tym można decydować, czy chcemy zbadać strategię komunikacyjną przedsiębiorstwa (przekazy takie jak opakowanie produktu, ulotka informacyjna, cena, reklama w mediach), kontakty z klientami (standardy obsługi w placówkach medycznych, aptekach), wizerunek marki (w tym logotypy, rozpoznawalność marki i jej kondycja), potrzeby i zwyczaje konsumenckie (wraz z trendami konsumenckimi), skuteczność przedstawicieli medycznych (message recall, recall test).

Co do produktów na rynku farmaceutycznym i medycznym trzeba szczególnie wnikliwie przyjrzeć się produktom dostępnym bez recepty (OTC – Over The Counter) i dostępnym na receptę (Rx). Firmie powinno zależeć na informacjach o tym, jak te dwa rodzaje produktów postrzegają grupy, do których kierowane są o nich informacje (przede wszystkim lekarze, farmaceuci, osoby pracujące w administracji placówek medycznych).

 

Co do analizy

Po procesie realizacji badania, nadchodzi okres analizy danych. W zależności od tego, jakimi metodami zrealizowano badanie, może on trwać od jednego do kilku dni. Jeśli wykorzystano metody ilościowe, należy przyłożyć wagę do analiz statystycznych. Jeśli chodzi o metody jakościowe, bardzo ważny jest proces obróbki zgromadzonego materiału (transkrypcje nagrań audio i audio-video). Po zakończeniu etapu analizy firma otrzymuje jednak gotowe do wdrożenia rekomendacje, a także wnioski dotyczące każdego z poddanych badaniu aspektów i obszarów działalności przedsiębiorstwa. To bardzo satysfakcjonująca część tego, czym są badania marketingowe farmacja.


Badania rynku medycznego

Rynek medyczny jest jednym z najszybciej rozwijających się sektorów gospodarki. Szczególnie ważne jest w nim wprowadzanie innowacyjnych rozwiązań zarówno dla klientów, jak otoczenia biznesu. Dlatego, aby dobrze na nim funkcjonować, wymagane jest wsparcie badawcze. Zmiany, które można zaobserwować na tym rynku wynikają z wielu czynników. Głównie podkreśla się uwarunkowania prawne, działalność konkurencyjnych firm, zachowania i zwyczaje konsumentów. Jak widać, działalność w branży medycznej i farmaceutycznej nie jest prosta, dlatego warto przeprowadzić badania rynku medycznego. Najlepszym rozwiązaniem w tym zakresie jest zlecenie przeprowadzenia badań zewnętrznej firmie badawczej, której wykwalifikowani pracownicy rzetelnie i obiektywnie wykonają powierzone im zadanie. Działania badawcze przeprowadzane dla branży medycznej obejmują swoim zakresem badania obserwacyjne, marketingowe czy epidemiologiczne. Badania rynku medycznego może zlecić nie tylko firma, która chce wprowadzić swój produkt na rynek, lecz także ta, która pragnie zaktualizować informacje o wizerunku i znajomości marki wśród obecnych i potencjalnych klientów.

 

Obszar badawczy

Zakres badań rynku medycznego obejmuje m.in. badania marketingowe dla segmentów Rx i OTC, czy badania sprzętu medycznego. W tych badaniach nie należy pomijać żadnej grupy, a więc lekarzy, farmaceutów, pacjentów, personelu medycznego, pracowników aptek czy przedstawicieli medycznych, ponieważ to oni tworzą rynek medyczny. Poznając ich opinie, firma może w taki sposób zmodyfikować swoje działania, by umocnić dotychczasową pozycję w branży. Samo pojęcie rynku jest bardzo dynamiczne, dlatego zaleca się przeprowadzanie badań rynku medycznego co pewien czas, aby zmodyfikować, jeśli to konieczne, swoje działania.

 

Realizacja badań rynku farmaceutycznego

Przystępując do procesu badawczego, warto zastanowić się, co dokładnie ma zostać zbadane, w jaki sposób oraz gdzie przeprowadzić badania. Ułatwi to znacząco pracę zespołu badawczego oraz zminimalizuje ryzyko popełnienia błędu. Aby zebrać wartościowy materiał badawczy, korzysta się z dostępnych metod ilościowych i jakościowych. Pierwszy rodzaj dostarcza danych statystycznych, liczbowych, natomiast drugi stanowi uzupełnienie i pogłębienie problemu badawczego. Warto zapamiętać, że wybór metody uwarunkowany jest rodzajem badania, liczebnością próby badawczej oraz czasem przeznaczonym na jego realizację. Dzięki dokładnej analizie zebranego materiału badawczego, firma otrzymuje we wnioskach niezbędne informacje o segmentacji rynku, pozycjonowaniu produktu, jak również szacowaniu prognoz udziału w rynku. Należy podkreślić, że otrzymane wnioski nie są narzędziem zmiany, lecz jedynie wskazują jaką drogę warto obrać, by zmiana była możliwa, a firma odniosła sukces.


Organizacja badań obserwacyjnych i klinicznych

Jednym z największych rynków na świecie jest rynek produktów medycznych. Są z nim związane branża medyczna i farmaceutyczna. W każdej z nich istnieją nie tylko międzynarodowe korporacje, ale też duże i średniej wielkości firmy, stawiające na innowacje i opracowywanie nowych rozwiązań. Każde z nich musi jednak przejść skomplikowaną procedurę dopuszczania na rynek, a następnie być monitorowane z uwagi na to, że chodzi tutaj o zdrowie i jakość życia wielu milionów ludzi. Dlatego firmy medyczne i farmaceutyczne rocznie prowadzą setki badań obserwacyjnych, klinicznych, epidemiologicznych, edukacyjnych i PMS. Część przeprowadzana jest i analizowana przez instytucje medyczne. Część organizują i przeprowadzają profesjonalne agencje badawcze.

 

Organizacja i prowadzenie badań obserwacyjnych

Zwykło się uważać, że firmy badawcze zajmują się badaniami rynku i opinii oraz badaniami marketingowymi. Istnieją jednak na polskim rynku firmy badawcze oferujące usługi z dziedziny farmacji i medycyny. Są to najlepsze agencje badawcze. Ich pracownicy są specjalistami nie tylko w organizowaniu i przygotowywaniu badań obserwacyjnych, badań klinicznych, badań edukacyjnych i PMS, ale też w opracowywaniu statystycznym ich wyników. Najważniejsze dla firm farmaceutycznych i medycznych poszukujących odpowiedniego wykonawcy jest sprawdzenie referencji. Tylko tak upewnić można się co do rzetelności i solidności takiej agencji. Ponadto dobrym pomysłem jest też zorganizowanie spotkania z zespołem statystyków danej firmy. Muszą to być nie tylko biostatystyce, ale też bioinformatycy, najlepiej z doświadczeniem akademickim. Ich podstawowym zadaniem będzie przygotowanie formularzy eCRF, opracowanie systemu wprowadzania i sprawdzania danych, kodowania zdarzeń niepożądanych i najlepszych w danym przypadku metod analizy statystycznej.

 

Realizacja badań obserwacyjnych oraz klinicznych

W porównaniu do badań obserwacyjnych, badania kliniczne są dużo bardziej czasochłonne i droższe. Mogą trwać wiele miesięcy. W związku z tym ich organizacja i realizacja to również długotrwały i skomplikowany proces, wymagający koordynacji przez najlepszych specjalistów. To znacząca, ale zdecydowanie opłacalna inwestycja. Dlatego jednym z jej kluczowych elementów powinien być wybór firmy badawczej posiadającej niezawodny i nowoczesny system do obsługi badań klinicznych eCRF. Powinien on umożliwiać pracę online, za pośrednictwem urządzeń mobilnych, jak i komputerów stacjonarnych, posiadać moduły statystyczne, analizy wpisów, sprawdzania poszczególnych wpisów, komunikacji badaczy itd. Ponadto powinien on być jasny, czytelny, atrakcyjny graficznie i prosty w obsłudze. Wszystko po to, by lekarz-badacz jak najmniej czasu spędzał na przyzwyczajaniu się do jego obsługi (powinno do tego wystarczyć jedno szkolenie).


Aplikacje szyte na miarę

W dzisiejszych czasach, prowadząc biznes, trudno to sobie wyobrazić bez takich urządzeń jak komputer i smartfon z dostępem do Internetu. Podstawą przetrwania na rynku nie jest już tylko łatwo dostępny, dobry produkt, czy usługa, w dostępnej cenie. Całe zaplecze służące produkcji i sprzedaży obsługiwane jest przy pomocy programów informatycznych. Nawet w małych firmach. Danych jest po prostu zbyt dużo, by można je było gromadzić i przetwarzać w sposób tradycyjny. Dlatego firmy, niezależnie od wielkości, inwestują w profesjonalne rozwiązania informatyczne. Oczywiście na rynku są dostępne uniwersalne, a przez to tanie, narzędzia, jednak wystarczają one mikroprzedsiębiorstwom i małym firmom. Większe organizacje wolą zainwestować w programy szyte na miarę, a więc w oprogramowanie dopasowane do potrzeb.

 

Programy dla firm

W związku z rosnącym zapotrzebowaniem firmy specjalizujące się w zbieraniu i przetwarzaniu danych rozwinęły swoje działy IT i dopracowały stosowane przez siebie aplikacje bazodanowe, aplikacje medyczne i systemy CRM. Dzięki temu mogą oferować aplikacje dedykowane. Mechanizm tych aplikacji, systemów, portali i platform polega na tym, by ogólny pakiet, np. do obsługi sprzedaży, dopasować do potrzeb konkretnej firmy, działającej w konkretnej branży i w konkretnych warunkach. Pod uwagę bierze się przy tym stan obecny i perspektywy rozwoju danego przedsiębiorstwa. Dzięki temu zamawiający ma szansę na otrzymanie programów na zamówienie, które poprzez elastyczne licencje i stałe aktualizacje a także wsparcie specjalistów IT firmy je sprzedające, będą aktualne nawet w perspektywie wieloletniej. Takie oprogramowanie dla firm przydaje się zarówno do obsługi księgowej, jak i kadrowej, zarządzania sprzedażą, produkcją, kontaktowania się z klientami, wykonywania analiz, administrowania wszelkimi danymi dotyczącymi klientów i kontrahentów. To łatwiejsze zarządzenie czasem, zadaniami, pracownikami i całymi zespołami pracowników, sprzedażą, czy nawet miejscem w hurtowniach i magazynach.

 

Oprogramowanie komercyjne

Programy szyte na miarę poleca się zatem wszystkim firmom, którym nie wystarcza już pakiet MS Office, czy oprogramowanie zuniwersalizowane. Wszystkim, gdzie trzeba zarządzać halą produkcyjną, handlem, obsługą klienta, sprzedażą, hurtownią, punktami detalicznymi, historią zamówień itp. Należy docenić w zasadzie nieograniczone możliwości jakie dają dopasowane do firmy systemy informatyczne. Oczywiście w czasie wyboru odpowiedniego dla danej firmy oprogramowania dedykowanego, nie należy kierować się wyłącznie ceną. Zwłaszcza, że może być ona bardzo zaniżona, ze względu na rozłożenie płatności w czasie (standardem jest oferowanie przez firmy informatyczne również wsparcia zespołu IT, więc programy sprzedaje się w formie licencji, a opłaty są określone w ten sposób, że klient decyduje się na opłatę miesięczną bądź roczną, a to nie jest cena za całość oprogramowania). Należy także zwrócić uwagę na to, czy oferowane programy dla firm są sprzedawane w modelu SaaS (Software as a Service, czyli dostępne poprzez przeglądarkę internetową na serwerze firmy je sprzedającej, bez potrzeby instalowania oprogramowanie na serwerze firmy klienta).


Healthcare market research

Healthcare market include medical and pharmaceutical market. They are both very competitive. That is because of its growth rate. Today it is worth billions of dollars and is expecting to be worth more than trillions of dollars by the end of this decade. Its biggest companies in the world are: Pfizer, Novartis, Teva, Johnson & Johnson. They have more than a third its share in this growth. Of course, the main geographical market for these companies is North America, which is responsible for the largest portion of its growth. US pharmaceutical and medical industry has a leading role in these industry. But as in many other industries, there are emerging markets with great competitors for old corporations. So, as you can see, it is essential for most of the companies on these market, to obtain accurate and actual data, which help them build and maintain strong position.

 

Healthcare market research Poland

Before the research process company representatives has to choose between many medical market research Poland companies. The easiest way to do that, is to search for portfolio and recommendations and check them via Internet or telephone. The best market research agency should be the one with many strong clients, a big team of statistics and analytics, and techniques specialists (moderators, interviewers and pollsters/mystery clients). The first phase in the research is to prepare whole process, which means appropriate selections of research areas (e.g. landscape of a market, measuring new products and concepts, understanding the decision making process), research methods and techniques (e.g. telephone interviewing, computer assisted questionnaires, online questionnaires, individual in-depth interviewing, focus group interviewing, mystery client, case studies, desk research, SWOT analysis; one of them or combing a few techniques from quantitative and qualitative methods), target groups (e.g. patients, physicians, medical staff, pharmacists) and other elements of a survey. Then the research agency is ready to implement a survey.

 

How to implement a survey

Implementation of a pharmaceutical marketing surveys process depends deeply on the conception of the whole research. When you have those conception, you can find and instruct properly moderators, interviewers and pollsters about how many people to ask in surveys and interviews, where, when, about what. You obtain data in specific period, which is sometimes very difficult. Then you can go to the last phase, which is analysis (including statistics and visualization of data). Research team can obtain information by patients/customers, physicians, pharmacists about, for example: advertising process, brand equity, customer satisfaction, distribution channels, or price sensitivity. How to use it, depends on company’s representatives.


Badania opinii pacjentów

Badania satysfakcji klientów, a w tym przypadku pacjentów, może zlecić każda firma, nawet szpital. Aby móc odnieść sukces w branży medycznej, ważne jest nie tylko pozyskanie nowych pacjentów i kontrahentów, lecz przede wszystkim badanie opinii pacjentów. Zaleca się, aby owe badania przeprowadzała firma zewnętrzna, w celu otrzymania rzetelnych, obiektywnych i profesjonalnych danych na temat panującej w szpitalu sytuacji. Aby zmienić opinię (jeśli jest negatywna) pacjentów o jednostce, bądź personelu medycznym, przeprowadza się badania ankietowe pacjentów. Takie badanie, jak badania satysfakcji pacjentów, wpływa również na podniesienie ogólnych standardów, zmianie i ulepszeniu działań. Otrzymane i zestawione wnioski badawcze ujawniają i tłumaczą wiele działań i mechanizmów, które na co dzień są niezauważalne. Badania ankietowe pacjentów mają za zadanie w głównej mierze identyfikowanie dobrych praktyk oraz wyjątkowych postaw, które pchają jednostkę do ciągłego rozwoju, a nie wyszukiwanie błędów i potknięć pracowniczych. Jeśli cały personel medyczny zaangażuje się w proces tworzenia, udoskonalania, modyfikacji procesów, zachowań, postaw podczas codziennej pracy, to dopiero wtedy otrzymane wnioski będą użyteczne. Warto zwrócić uwagę, że raport badawczy nie jest narzędziem zmiany. Służy on jedynie wskazaniu kierunku, jaki należy obrać, aby szpital się rozwijał, a jednocześnie zaspokajał oczekiwania i potrzeby swoich pacjentów.

 

Co jest potrzebne

Aby przeprowadzić badania opinii pacjentów, ważny jest dobór odpowiednich metod i technik badawczych. Nauka dzieli je na jakościowe i ilościowe. Do metod jakościowych zaliczyć można: indywidualne wywiady pogłębione (IDI), zogniskowane wywiady grupowe (FGI), Tajemniczy klient (Mystery Client/Shopping). Natomiast do ilościowych: tradycyjne ankiety papierowe (PAPI), badania telefoniczne (CATI), badania wspomagane komputerowo (CAPI), ankiety internetowe (CAWI). Nie warto wybierać zbyt dużej liczby metod/technik badawczych, gdyż mają one pomagać w badaniu a nie je spowalniać i utrudniać. Lepiej wybrać dwie i na nich oprzeć całe badanie. Szczegółowe dane zbiera się w czasie ankietyzacja pacjentów. Mogą oni wtedy oceniać np. czystość szpitala, jakość jedzenia, życzliwość i profesjonalizm personelu itp. Ankiety pacjentów są bardzo ważne i dostarczają konkretnych informacji na dany temat.

 

Po co

Niejednokrotnie zdarza się, że szpital i jego personel oceniany jest przez pryzmat innej jednostki, w którym wcześniej leczyli się pacjenci. Często „nowe standardy” zaskakują respondentów, dzięki czemu szpital wypada dużo lepiej. Warto wykorzystać ten fakt i zlecić badania PR, by zmienić opinię o szpitalu wśród społeczności lokalnej. Wzrasta dzięki temu wskaźnik rekomendacji netto. Badania ankietowe pacjentów dostarczają informacji na temat mocnych i słabych stron szpitala, jak i pracującego w nim personelu.


Zalety skomputeryzowanej formy dokumentacji medycznej

Elektroniczna Dokumentacja Medyczna staje się coraz bardziej realną perspektywą. Powoli można odliczać miesiące, które dzielą nas od terminu obowiązywania konieczności używania digitalnej formy dokumentacji medycznej, a z dotychczasowej praktyki wdrażania tego projektu wynika, że potrzeba przynajmniej roku, żeby – kolokwializując – w pełni przestawić się z papieru na komputery.

Skomputeryzowana forma dokumentacji ma wiele zalet, z których najważniejszą jest łatwy dostęp elektroniczny i brak konieczności przechowywania papierowej dokumentacji. Eliminacja dotychczasowego zużycia ogromnych ilości papieru jest korzystna zarówno dla środowiska jak i z punktu widzenia kosztów.

Oprogramowanie EDM oferują firmy specjalizujące się w usługach digitalnych dla służby zdrowia. Oferowane systemy dedykowane są do użycia zarówno w pojedynczych gabinetach jak i całych przychodniach. Poszczególne cechy różnią się w zależności od producenta, jednak podstawowe zasady wynikające z odpowiednich ustaw są takie same. Oprogramowanie musi spełniać następujące wymogi związane z prowadzeniem dokumentacji medycznej:

 • zabezpieczać dostęp do informacji medycznych i danych osobowych pacjentów;
 • zapewniać selektywny dostęp do gromadzonych informacji;
 • rejestrować historię zmian wraz z informacjami o autorach tych zmian;
 • zabezpieczać informacje przed zniszczeniem uszkodzeniem lub utratą;
 • generować postać pisemną dokumentacji.

 

Wsparcie organizacji pracy podmiotu medycznego

Oprogramowanie Medfile oferowane przez firmę Biostat wspiera organizację pracy podmiotu medycznego poprzez przechowywanie dokumentacji medycznej w formie elektronicznej zgodnie z powyższymi zasadami. Umożliwia ustalanie dat wizyt, tworzenie i wydruk recept oraz skierowań. Daje także możliwość dołączenia danych w postaci graficznej (zdjęć) do dokumentacji medycznej pacjenta.

Funkcjonalności Medfile wspierają pracę księgowych oraz pielęgniarek dzięki zapewnianemu przez oprogramowanie wielodostępowi. Do skorzystania z aplikacji Medfile niezbędne jest urządzenie łączące się z Internetem i zaktualizowana przeglądarka. Oprogramowanie usprawni prace organizacyjne i administracyjne w jednostce.

Elektroniczny dostęp do dokumentacji medycznej pacjenta możliwy jest jedynie dla osób posiadających stosowne uprawnienia. Oprogramowanie zabezpiecza dane przed uszkodzeniem lub utratą dzięki kopiom zapasowym, tworzonym automatycznie na serwerze. W ten sposób zapewniany jest najwyższy poziom bezpieczeństwa i ochrony danych wchodzących w skład EDM.

Możliwość pracy w chmurze zapewnia stałą aktualizację do najnowszej wersji oprogramowania.


Bazy danych aptek

Na stałe w naszej ofercie znajduje się stale aktualizowany rejestr aptek, dzięki któremu można zorganizować sobie odpowiednie kanały dystrybucji produkowanych przez siebie lekarstw, a to przecież w przypadku przedsiębiorstwa farmaceutycznego, kwestia zdecydowanie najważniejsza. Oferujemy tutaj zarówno spisy aptek, jak również profesjonalne, rzetelnie wykonane i stale aktualizowane bazy lekarzy, które także w przypadku przedsiębiorstw farmaceutycznych, zapewniają nam możliwość lepszego działania marketingowego, na rzecz podmiotów gospodarczych.

Nasze bazy lekarzy oraz spisy i rejestry aptek, zawierają przede wszystkim podstawowe informacje teleadresowe, aczkolwiek w przypadki lekarzy, mamy tutaj także precyzyjnie określony rejon działania, oraz specjalizacje zawodowa, dzięki czemu, możemy dość precyzyjnie wybierać adresatów promocji nowych produktów. Możemy tutaj na podstawie odpowiednio wybranych danych, przeprowadzić skuteczny mailing reklamowy, dzięki któremu, możliwe będzie pozyskanie nowych klientów, w postaci lekarzy, którzy będą jak najbardziej zainteresowani danymi lekarstwami, przede wszystkim przez wzgląd na wykonywany przez siebie zawód.

Bazy danych z zakresu medycyny obsługiwane przez odpowiednie oprogramowanie dedykowane, tworzone przez Ort Medical, to gwarancja poprawności zebranych informacji, oraz sto procent pewności, co do ich aktualności, co jest tutaj niezwykle ważnym aspektem.


Medyczne bazy danych

W naszej ofercie, jednym z podstawowych elementów, są profesjonalne medyczne bazy danych, czyli bazy danych, zawierające informacje, o wszystkich lekarzach, placówkach medycznych, oraz wszelkiego rodzaju pozostałych podmiotach, działających na rynku medycznym. Nasze bazy lekarzy oraz aptek, przygotowywane są w formie spisów, w których zawarte są najistotniejsze informacje, o każdym z lekarzy, czy też o każdej z aptek, dzięki czemu, ich wykorzystanie jest bardzo proste, jeśli chodzi o zastosowania typowo biznesowe.

Przy pomocy aplikacji CRM bardzo łatwym procesem przy zastosowaniu odpowiednich baz danych, jest obecnie email marketing, bowiem bazy danych w większości rekordów, zawierają adresy email aptek, oraz lekarzy, a to przecież bardzo dobra informacja, dzięki której można skutecznie i sprawnie promować swoje produkty oraz usługi. Dobrze przygotowana lista aptek, bezwarunkowo zawierać będzie wszystkie najważniejsze informacje teleadresowe, w tym także właśnie adresy emailowe, dzięki czemu, będziemy mogli, prowadząc na przykład przedsiębiorstwo farmaceutyczne, skutecznie rozsyłać materiały promocyjne do lekarzy oraz aptek, czyli wszędzie tam, gdzie będziemy mogli znaleźć odpowiednich, potencjalnie zainteresowanych naszymi produktami oraz usługami klientów.

Warto tutaj podkreślić, iż każda przygotowana przez nasze aplikacje medyczne baza lekarzy, jest w stanie zagwarantować nam poprawność rozsyłki emaili reklamowych, wobec czego też, należy zwrócić szczególną uwagę na fakt, iż bazy lekarzy, oraz wszelkiego rodzaju spisy aptek, powinny być przede wszystkim rzetelnie sporządzone, z uwzględnieniem korygowania danych, oraz ich potwierdzania, aby mieć gwarancję, iż będą one zawsze aktualne i zgodne ze stanem faktycznym.

Zapraszamy do skorzystania z naszych baz danych, dzięki którym zapewnicie sobie państwo o wiele lepsze podejście do swojego biznesu.


Zastosowanie bazy medycznej w przemyśle farmaceutycznym

W prowadzeniu działalności w przemyśle farmaceutycznym, bardzo często spotykać się będziemy z zastosowaniem wszelkiego rodzaju medycznych baz danych, zawierających przede wszystkim dane poszczególnych placówek zdrowotnych, szpitali, przychodni, aptek, a nawet pojedynczych lekarzy, wszystkich specjalności. Trzeba tutaj także pamiętać, iż w przypadku, kiedy zdecydujemy się na wykorzystywanie baz danych, koniecznie trzeba będzie zapewnić sobie odpowiednie narzędzia bazodanowe, aby odpowiednio wyciągać poszczególne informacje z baz danych, posortowanych uprzednio według odpowiednio podanych kryteriów, co jest możliwe dzięki specjalnie zaprojektowanym aplikacjom dedykowanym.

Jest to bardzo ważny aspekt, bowiem przeprowadzając badania marketingowe, w tego typu przedsiębiorstwach, koniecznie należy skorzystać z pewnych informacji które zawarte są w medycznych bazach danych. Czasami bowiem znajdziemy tam bezpośrednie odpowiedzi na pytania stawiane podczas badań marketingowych, a co za tym idzie, nie trzeba będzie szukać rozwiązań w innych źródłach. Po prostu, baza medyczna, może nam tutaj dostarczyć na przykład informacji o tym, jak wielkie zapotrzebowanie na poszczególne lekarstwa, wyrażają lekarze oraz pozostałe placówki zdrowotne w całym kraju, co jest bardzo ważną informacją, w celu opracowania całej kampanii marketingowej.

W oparciu o tego rodzaju bazy medyczne, bardzo często realizowana będzie także dystrybucja ulotek, bowiem mając pod ręką dane teleadresowe wszystkich potencjalnych klientów, czyli poszczególne placówki zdrowotne, oraz lekarzy, grzechem byłoby nie skorzystać z ich danych w celu rozsyłania ulotek reklamowych, na co oczywiście musieli oni wcześniej wyrazić zgodę. Warto tutaj także podkreślić, iż dystrybucja ulotek, to coś więcej niż tylko atakowanie bezmyślną reklamą osób zupełnie tym nie zainteresowanych, wobec czego dobrze dobranie grupy docelowej, oraz trafienie do niej z każdym promowanym produktem to jest na chwilę obecna podstawa w tym zakresie.


Ewaluacje w medycynie

Jednym z bardziej ciekawych rozwiązań, jakie możemy współcześnie zastosować w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej w przemyśle farmaceutycznym, są profesjonalne badanie ewaluacyjne, dzięki którym możemy prawidłowo badać zachowanie poszczególnych procesów decyzyjnych w przedsiębiorstwie, jak również przeprowadzać je równolegle z badaniami klinicznymi nad nowymi produktami, dzięki czemu, możliwa będzie poprawna weryfikacja skuteczności stosowania nowego specyfiku, przez odpowiednio duża grupę pacjentów, aby możliwe było określenie czy wprowadzenie go do masowej sprzedaży będzie dobrym rozwiązaniem.

Można więc powiedzieć, iż badania ewaluacyjne to na chwilę obecną bardzo dobre rozwiązanie, które możemy stosować zarówno w przemyśle farmaceutycznym, jak również w wielu innych przypadkach biznesowych. Generalnie rzecz więc ujmując, można tutaj uznać, iż będąca obecnie już standardem w zarządzaniu w sektorze publicznym w UE oraz w USA, ewaluacja, znajduje także swoje zastosowanie także w prowadzeniu działalności gospodarczej, na każdym rynku. W czasie prowadzenia badań ewaluacyjnych, koniecznie trzeba będzie przeprowadzać także profesjonalne obliczenia statystyczne, dzięki którym badania nabrać mogą zupełnie nowego bardziej wartościowego wymiaru.

Generalnie rzecz więc ujmując, badania ewaluacyjne, oraz towarzyszące im obliczenia statystyczne, to bardzo ważne elementy współczesnego prowadzenia przedsiębiorstwa nie tylko na rynku farmaceutycznym, ale także na każdym innym, toteż warto tego rodzaju badania jak najszybciej zacząć systematycznie przeprowadzać w przypadku każdego wewnętrznego procesu w przedsiębiorstwie, bowiem dzięki temu możemy zapewnić sobie systematyczne poprawę i unowocześnianie wszystkich procesów, które dzięki temu zaczną być coraz bardziej efektywne.


Zastosowanie usługi mailingu

Zastosowanie profesjonalnego mailingu w działaniach marketingowych w przedsiębiorstwach farmaceutycznych, to jeden z najważniejszych aspektów z jakimi możemy się obecnie spotkać w kwestii promowania nowych medykamentów na rynku medycznym. Chodzi tutaj przede wszystkim o to, iż w przypadku, kiedy będziemy profesjonalnie przygotowywać ofertę mailingową, i rozsyłać ją tylko i wyłącznie do tych lekarzy wysegregowanych z bazy za pomocą aplikacji dedykowanych, którzy będą potencjalnie zainteresowaniu nowym specyfikiem, możliwe będzie odniesienie sukcesu marketingowego.

Właśnie z tego też przede wszystkim względu, musimy tutaj zwrócić uwagę na mailing, jako na nowoczesną formę promowania swoich produktów. Ważnym jednak jest tutaj nade wszystko poprawny wybór grupy odbiorców mailingu, bowiem rozsyłanie swojej na ślepo do wszystkich lekarzy to tylko i wyłącznie niepotrzebne koszty, w związku z czym, warto tutaj skorzystać z baz lekarzy, dzięki którym pozyskamy odpowiednie informacje, za pomocą których wybierzemy tylko adresy email tych lekarzy, którzy będą najprawdopodobniej zainteresowani naszym nowym produktem. Dlatego też, mailing do  lekarzy, powinien być dobrze przygotowany, a przede wszystkim wysyłany do odpowiednio wybranej grupy lekarzy, wyselekcjonowanej według odpowiednich kryteriów z profesjonalnie przygotowanej bazy lekarzy.

W celu przygotowania tego rodzaju bazy danych lekarzy, koniecznie trzeba będzie przeprowadzić odpowiednie badanie rynku, które zapewni nam pozyskanie informacji niezbędnych do stworzenia tego typu bazy danych, przydatnej następnie do rozsyłania mailingu marketingowego. Jednym słowem współczesny biznes wymaga od nas znajomości nowoczesnych metod marketingowych, dzięki którym będziemy mogli o wiele lepiej i bardziej profesjonalnie wywiązywać się z zakresu swojej działalności biznesowej w kwestii promowania nowych produktów.


Zastosowanie baz danych lekarzy do mailingu

Jedną z najbardziej nowoczesnych technik marketingowych, znajdujących swoje zastosowanie w wielu branżach, w tym także w branży farmaceutycznej, jest email marketing. Jest to specyficzna forma promocji nowych produktów oraz usług, polegająca na wykorzystaniu dobrodziejstwa Internetu oraz poczty email. Jej zaletą jest przede wszystkim to, iż na chwilę obecną, praktycznie każdy z nas, a więc także i przedstawiciele świata medycznego, wykorzystują pocztę email, do codziennych rozmów i przesyłania sobie nawzajem wszelkiego rodzaju informacji.

Wartym podkreślenia jest tutaj na przykład fakt, iż email marketing, znajdujący swoje zastosowanie w przemyśle farmaceutycznym, wykorzystuje wspomniane w poprzednim artykule bazy lekarzy oraz aplikacje CRM, bowiem to właśnie z takich baz wybierać będziemy dane niezbędne do spersonalizowania każdego emaila, oraz adresy poszczególnych lekarzy. Można więc powiedzieć, iż przygotowując mailing do lekarzy, musimy posiłkować się przede wszystkim bazami danych zawierającymi dane poszczególnych lekarzy we wszystkich specjalnościach. Tylko poprawnie wyselekcjonowane adresy email, mogą być ujęte w wysyłce, bowiem nie ma sensu wysyłanie emaili marketingowych do lekarzy z innych specjalizacji niż oferowany w mailingu produkt.

Ponadto, za pomocą mailingu, możemy przeprowadzić także profesjonalne badanie opinii wśród lekarzy, wobec czego, można tutaj powiedzieć, iż mamy do czynienia z nowoczesnym podejściem marketingowym, dzięki któremu możliwe stanie się wytworzenie dodatkowego zbytu na swoje produkty i usługi, a przede wszystkim zyskanie na rynku i wyprzedzenie konkurencji. Jest to więc bardzo dobra forma promowania swoich produktów, skutkiem czego też email marketing w świecie produkcji nowych farmaceutyków, jest jednym z najczęściej wykorzystywanych narzędzi promocyjnych.


Tworzenie i zastosowanie bazy lekarzy

Tworzenie bazy danych lekarzy, to proces stosunkowo czasochłonny, aczkolwiek opłacalny, bowiem zastosowania takiej bazy danych są wręcz ogromne. Przede wszystkim, posiadając dane teleadresowe, praktycznie wszystkich lekarzy z terenu całego kraju, posegregowanych według miejscowości, oraz specjalizacji, można bardzo łatwo opracować cele kampanii marketingowej. Wystarczy tutaj odczytać poprawnie informacje z bazy danych, oraz zastosować je w praktyce, aczkolwiek wymaga to wiedzy i doświadczenia.

Przede wszystkim tworzenie bazy lekarzy, wymaga od nas nie tylko pozyskania informacji o specjalizacji oraz miejscowości działania, ale także sprawdzenia, którzy z nich są chętni do współpracy w zakresie prowadzenia testów nowych medykamentów, a którzy są nastawieni raczej konserwatywnie i negatywnie patrzą na wszelkie nowe medykamenty. Trzeba będzie więc przeprowadzać tutaj odpowiednie badania rynku medycznego, dzięki czemu możliwe będzie pozyskanie odpowiednich informacji w tym zakresie oraz ich zastosowanie w praktyce. Przede wszystkim zaś, dzięki tak wnikliwym badaniom rynku lekarzy, możliwe będzie stworzenie bazy lekarzy z prawdziwego zdarzenia, które stosowanie przyniesie przedsiębiorstwu farmaceutycznemu, same korzyści.

Warto tutaj także zwrócić uwagę na fakt, iż tego rodzaju bazy teleadresowe zawierające wszystkie najważniejsze dane o pracujących w danej specjalizacji lekarzach oraz inne statystyki medyczne, będą bardzo pomocne podczas prowadzenia prac związanych w przygotowywaniem kampanii marketingowych. Dzięki temu możliwe będzie poprawne określenie odbiorców ulotek, oraz emaili informacyjnych, które zawierać będą konkretny przekaz reklamowy. Dzięki temu, poprzez zastosowanie bazy lekarzy, idealnie utrafimy w sedno sprawy, i prześlemy swoja ofertę tylko i wyłącznie do tej grupy odbiorców, która najprawdopodobniej stanie się w przyszłości naszymi klientami.


Badania ewaluacyjne w innych aspektach

Badania ewaluacyjne, na chwile obecną poza przemysłem farmaceutycznym, przede wszystkim stosowane są w zarządzaniu w sektorze publicznym. Chodzi tutaj głównie o wszystkie interwencje publiczne, w czasie którym publiczne finanse angażowane są w usprawnianie poszczególnych sektorów rynków narodowych w całej Unii Europejskiej. Chodzi nam przede wszystkim o subwencje europejskie udzielane w ramach programu POKL 6.1.3, czyli dotacje pozyskiwane przez Urzędy Pracy, wykorzystywane w celu wyrównywania szans na rynku pracy osobom dotkniętym trwałym bezrobociem.

Generalnie, możemy tutaj więc powiedzieć, iż ewaluacje, to na chwilę obecną obowiązkowy proces, który należy prowadzić w przypadku korzystania z dotacji europejskich. Oczywiście także i przedsiębiorstwa wykorzystujące subwencje w celu usprawniania swojej produkcji, także musza prowadzić badania ewaluacyjne, w celu udokumentowania tego, iż cała kwota została dobrze spożytkowana, zaś dotacja i związana z nią inwestycja pochodząca z Funduszu Strukturalnego w UE, przyczyniła się do wzrostu ekonomicznego w regionie, na terenie którego miała miejsce dana inwestycja. Oczywiście ewaluacja 6.1.3, jest tutaj nieco odmiennym typem ewaluacji, bowiem w tym przypadku mamy przygotowany zbiór wszystkich działań w ramach ewaluacji, gotowy do zastosowania, gdyż programu w ramach działania 6.1.3, wdrażane w krajach unijnych są już od dłuższego czasu, wobec czego, możliwe tutaj jest poprawne określenie zakresu prowadzonych badań w każdym z przypadków.

W czasie prowadzenia tego typu badań ewaluacyjnych, także w przypadku ewaluacji POKL 6.1.3, konieczne do wykorzystania mogą się także okazać opracowania statystyczne, dotyczące efektywności poszczególnych działań związanych z finansowaniem niektórych inwestycji. Dzięki temu możliwe będzie udokumentowanie efektywności danego działania, a co za tym idzie, pozyskanie na jego temat nowych informacji, które posłużą w przyszłości do jeszcze lepszego zrozumienia wszystkich jego mechanizmów, oraz do jeszcze większej jego efektywności.