Tag: analiza rynku medycznego (2)

Analizy rynku medycznego

Prowadzisz własną firmę, lub dopiero zaczynasz swoją przygodę z działalnością i chcesz skoncentrować się na świadczeniu usług czy dostarczaniu produktów z branży medycznej? Jeśli tak, to koniecznie powinieneś dobrze poznać rynek. Ilość działających na nim podmiotów i wysoki poziom konkurencji powodują, że kształtowanie oferty nie powinno być działaniem spontanicznym.

 

Jak zaistnieć na rynku medycznym?

Mówi się, że ten rynek nigdy nie zginie. Przecież ludzie zawsze chorowali, chorują i nadal będą chorować. I faktycznie można śmiało powiedzieć, że rozwój rynku medycznego jest bardziej niż pewny. Nie oznacza to jednak, że każda działająca na nim firma odniesie upragniony sukces. Liczba takich firm systematycznie rośnie i bardzo trudno jest na tym rynku zaistnieć. Nie oznacza to jednak, że jest to niemożliwe. A pomocne w odniesieniu sukcesu są profesjonalne analizy rynku medycznego.

 

Analiza jako klucz do podjęcia decyzji

Na analizach rynku medycznego swoje decyzje biznesowe powinna opierać każda firma, która w tej właśnie branży działa. Bez względu na to, czy mówimy tu o decydentach, producentach, konsultantach czy agencjach reklamowych konieczność analizy zastałych warunków i perspektyw jest niepodważalna. Tylko wiarygodna wiedza, której dostarczają analizy rynku medycznego, daje możliwość rozwoju i realizacji celów obranych w strategii.

 

Podmiot i przedmiot badania

Mówiąc o rynku medycznym, mówimy o pojęciu niezwykle szerokim. Dlatego też podmiot i przedmiot takiego badania zawsze muszą być sprecyzowane. Ogólnie podczas analiz rynku medycznego firmy badają zarówno instytucje publiczne, jak i prywatne, a wyszukiwane informacje dotyczą różnych aspektów, począwszy od wyposażenia placówek, poprzez statystyki dotyczące pacjentów, a na ich profilach społecznych i demograficznych skończywszy.

 

Korzyści płynące analiz

Sens prowadzenia analiz w dużej merze definiowany jest poprzez korzyści, jakie z nich płyną. Nie sposób więc o nich nie powiedzieć. Jedną z kluczowych jest poznanie rynku w perspektywie jego rozwoju. Kolejna kwestia to analiza podaży i popytu na produkty i konkretne usługi medyczne. Poza tym analizy pozwalają zidentyfikować przeciętne ceny rynkowe, czy poznać tendencje i przewidzieć dynamikę zmian na rynku.

Rynek medyczny jest tym, na którym chcesz zaistnieć czy osiągnąć wreszcie upragniony sukces biznesowy? Jeśli tak, nie możesz podchodzić do niego w sposób niezorganizowany. Tylko zebrana i usystematyzowana wiedza na jego temat pozwolą Ci podjąć przyszłościowe decyzje.


Badania marketingowe - kiedy masz pomysł na biznes

Badania marketingowe - realizacja pomysłu

Realizowanie pomysłów biznesowych wiąże się z chęcią osiągania jak największych zysków. Aby trafić w gust klientów warto zorientować jakie mają oni wymagania w stosunku do naszych produktów i usług, jak je postrzegają oraz czy są lojalni względem marki. Jak zrealizować te zadania? Najbardziej korzystnym rozwiązaniem są badania marketingowe, zrealizowane przez profesjonalną agencję badawczą.


Badania jakościowe 

Wykorzystując zasoby wiedzy i techniki pracy profesjonalnych badaczy z Centrum Badawczo-Rozwojowego BioStat® można przeprowadzić wysokiej jakości badania dotyczące: wykrywania potrzeb i preferencji konsumenckich odnoszących się do Twoich produktów i usług; słuszności nowych koncepcji produktowych i opakowań. Dobrze zorganizowanie badania marketingowe o charakterze jakościowym wymagają sprawnie przeprowadzonego doboru respondentów. Jeśli zależy Ci na konkretnym typie klientów /konsumentów warto, aby wziąć pod uwagę ich cechy, takie jak:

  • preferencje zakupowe,
  • cechy psychologiczne i społeczne,
  • doświadczenia, a także preferencje w wyborze towarów,
  • płeć, wiek, wykształcenie i miejsce zamieszkania.

Badania jakościowe w wykonaniu Centrum Badawczo-Rozwojowego BioStat® są przygotowane ze szczególnym uwzględnieniem precyzji narzędzi badawczych. Koordynatorzy są odpowiedzialni za: przygotowanie, opracowanie narzędzi; przygotowanie scenariuszy badawczych, realizację wywiadów na dwóch etapach (indywidualnych wywiadów pogłębionych, zogniskowanych wywiadów focusowych), dokonanie analizy zebranego materiału.


Dodatkowe marketingowe - badania ilościowe

Wykorzystując możliwości, jakie dają Ci badania marketingowe o charakterze jakościowym, warto wiedzieć, że tego rodzaju eksploracji nie można przekuć na całą społeczność, której reprezentacja udziela odpowiedzi podczas wywiadów. Dane w postaci opinii, nie są informacjami o charakterze ilościowym. Aby wyciągnąć wnioski statystyczne i móc wnioskować na całą badaną społeczność warto dodatkowo przeprowadzić badania ilościowe np.: badania telefoniczne CATI na próbie 600 osób. Takie możliwości otrzymujesz w trakcie współpracy badawczej z BioStat®.


Sięgaj po więcej z Centrum Badawczo-Rozwojowym BioStat®.