Tag: aplikacja medyczna (2)

Oprogramowanie wspierające procesy badawcze

Skupienie się na właściwym przeprowadzeniu procesów badawczych związane jest z właściwym określeniem celu badawczego. Do kolejnych zadań zalicza się wyznaczenie grupy badawczej oraz metody, którą będzie posługiwał się badacz. Jedną z najważniejszych kwestii jest wykorzystanie odpowiedniego oprogramowania dla gabinetu lekarskiego, które to pozwoli na gromadzenie i interpretowanie zgromadzonych treści.

 

Badanie musi podlegać stałej kontroli

System elektronicznych kart obserwacji klinicznej (eCRF) ma za zadanie:

 • czuwać nad bezpieczeństwem pozyskiwanych danych;
 • zbierać kompletne dane;
 • monitorować zmiany wpisów;
 • ułatwić kontakt między badaczami i użytkownikami systemu.

Ponadto dzięki właściwemu zarządzaniu danymi możliwe jest wykorzystanie elektronicznego systemu w celu kreowania sprawozdań oraz raportów. Dedykowane oprogramowanie dla gabinetu lekarskiego daje możliwość skutecznego zrozumienia pozyskanych informacji.

 

 

Co daje eCRF?

Innowacyjność takich systemów nie zapomina o pierwowzorach. Stąd też system pozwala na wydrukowanie papierowych wersji tychże kart, które zostały stworzone w eCRF. Innowacyjny system pozwoliło na dopasowanie kart do indywidualnych potrzeb. Wykorzystanie oprogramowania pozwala na:

 • wyznaczanie poziomów dostępu użytkowników;
 • automatyczne zapisywanie kopii zapasowych pozyskanych danych;
 • wcześniejsze testowanie formularzy kart;
 • wychwytywanie niepoprawnych danych.

Funkcjonalność systemu odpowiada za wyciąganie rzetelnych informacji ze zbiorów danych, a przy tym pozwala na monitorowanie w trakcie badania postępów oraz wyłapywanie mogących nastąpić niebezpieczeństw.

 

Nowe rozwiązania – nowe możliwości

Zastosowanie nowoczesnego oprogramowania dla gabinetu lekarskiego rozszerza możliwości związane z diagnozowaniem pacjentów oraz kontaktowaniem się z nimi w nagłych przypadkach.  Ponadto oprogramowanie takie w pozytywny sposób wpływa na:

 • wzrost wiedzy na temat badanego zjawiska;
 • rozszerzenie perspektywy patrzenia;
 • wyznaczania dotychczas niezauważonych korelacji;
 • poprawność przeprowadzania procesów badawczych.

 

Wiedza musi zostać uporządkowana

Realizacja procesów badawczych wymaga dużej uważności oraz umiejętności zastosowania pozyskanej wiedzy oraz stworzonych rozwiązań i ułatwień w praktyce. Stworzone oprogramowanie dla gabinetów lekarskich umożliwia efektywne zarządzanie danymi klinicznymi. Informacje, które zostały zebrane w procesach badawczych muszą zostać we właściwy sposób uporządkowane, aby móc je skutecznie zastosować i przeciwdziałać.


EDM jako system nakierowany na przyszłość

Wprowadzenie obowiązku stosowania elektronicznej dokumentacji medycznej (EDM) otwiera nowe możliwości oraz pozwala na wprowadzenie skutecznych rozwiązań. Podstawą efektywności przywołanego rozwiązania jest wprowadzenie elektronicznej kartoteki, która da szansę na lepszą organizację pracy, a zatem także na podniesienie jakości świadczonych usług w dziedzinie służby zdrowia.

 

Działania są podstawą dobrych zmian

Wśród możliwości EDM, które usprawniają dotychczas podejmowane działania należy wymienić:

 • prowadzenie kartoteki pacjentów online;
 • dążenie do wprowadzania kolejnych elektronicznych wersji dokumentów np. recept i skierowań;
 • uruchomianie elektronicznej rejestracji pacjentów;
 • ułatwienie śledzenia choroby danego pacjenta;
 • umożliwienie dostępu do kartoteki pacjenta w każdym momencie;
 • uskutecznienie wymiany informacji między specjalistami.

 

Rozwiązanie gotowe do sprostania wyzwaniom

Wszystkie te możliwości dają szansę nie tylko na poprawę jakości usług, ale przede wszystkim ułatwiają do nich dostęp. Jest to możliwe dzięki  zastosowaniu innowacyjnego rozwiązania, ale dostępnego dla każdej osoby. Co więcej mówiąc o elektronicznej formie kartoteki należy podkreślić, iż:

 • usprawniają ona przeprowadzanie rozliczeń z NFZ;
 • w celu ochrony danych zastosowano zabezpieczenia uniemożliwiające utratę danych.

Z pewnością zaproponowany system jest gotowy do zmierzenia się z pojawiającymi się wyzwaniami, a tym samym do tworzenia nowych rozwiązań podnoszących jakość prowadzonych działań.

 

Jakie są kolejne zmiany po rejestracji online?

Wśród nadchodzących zmian warto zwrócić uwagę na możliwości wystawiania elektronicznych recept oraz skierowań. Dzięki połączeniu systemu z bazą leków możliwym będzie ułatwienie tworzenia oraz rejestracji recept. Podejmowanie kolejnych innowacyjnych rozwiązań pozwoli na:

 • rozwój innowacyjnych technologii;
 • nieustanne podnoszenie jakości usług;
 • realizowanie nowych potrzeb użytkowników systemu;
 • zwiększanie trafności stawianych diagnoz.

 

Czy EDM podniesie jakość usług?

Korzystając z możliwości, jakie daje nam technologia można prowadzić działania, które w swoich fundamentach będą osadzać się na dbałości o dobro użytkowników systemu, a tym samym podnoszenie jakości świadczonych usług. Można powiedzieć, że elektroniczna kartoteka jest pierwszym krokiem do tworzenia innowacyjnych systemu usprawniających wykonywane prace skoncentrowane na służbie zdrowia.