Tag: aplikacje WWW (1)

Pacjent w dobie elektronicznej dokumentacji medycznej

Odnosząc się do nadchodzących zmian w służbie zdrowia warto zdać sobie sprawę z wartości zaproponowanego systemu, który uwzględnia powstanie i rozwój elektronicznej dokumentacji medycznej (EDM). Oznacza to przede wszystkim zmiany dla pacjentów, ale także wiąże się z powstawaniem specjalistycznych oprogramowań dla gabinetów lekarskich. Wartość samego systemu opiera się na usprawnieniu podejmowanych działań, ale także może wpłynąć w pozytywny sposób na jakość życia pacjentów.

 

System, który dba o komfort

Za kluczową datę wprowadzanych zmian należy uznać 1 stycznia 2019r. – wtedy też obowiązkiem będzie prowadzenie elektronicznej dokumentacji medycznej. Dla pacjentów oznacza to:

  • ułatwienie dostępu do usług;
  • możliwość samodzielnego zapisywania się na wizyty;
  • poprawienie relacji zachodzących między nimi a ośrodkiem zdrowia.

Wszystko to umożliwia oprogramowanie dla gabinetu lekarskiego, które koncentruje się zarówno na poprawie komfortu pacjentów, jak i ułatwieniu pracy lekarzy.

 

Narzędzia regulujące pracę

Mówiąc o komforcie warto przede wszystkim zauważyć, że rozwiązanie jakim jest EDM pozwala nie tylko na zapisywanie się pacjentów na wizyty, ale także wspiera możliwość zmiany terminu wizyty. Ujmując narzędzie w takiej perspektywie można powiedzieć o nim, że odpowiada za podnoszenie jakości świadczonych usług w dziedzinie służby zdrowia. Patrząc na to narzędzie natomiast z perspektywy lekarze można powiedzieć, iż pozwoli ono na wgląd do kalendarza wizyt dzięki specjalistycznej aplikacji.

 

EDM daje nowe możliwości dla pacjentów

W związku z tym mówiąc o EDM należy przede wszystkim podkreślać:

  • polepszenie jakości świadczonych usług;
  • zwiększenie komfortu zarówno lekarzy oraz pacjentów;
  • jego wpływ na ułatwienie prowadzenia prac biurowych;
  • ułatwienie śledzenia historii choroby pacjenta.

Ogólnie rzecz biorąc specjalistyczne oprogramowanie dla gabinetu lekarskiego dba o bezpieczeństwo pacjentów oraz pozyskiwanych danych.

 

Rozwiązania usprawniające działania

Doceniając rozwój technologiczny należy uwzględnić, że poprawia on sytuacje wszystkich osób zaangażowanych w dany system. Pozwala to nie tylko na wprowadzanie efektywnych rozwiązań, ale przede wszystkim na podnoszenie jakości świadczonych usług. Ponadto dzięki oprogramowaniu dla gabinetu lekarskiego możliwym jest usprawnienie dotychczas działającego systemu oraz konstruowanie nowych narzędzi wspierających służbę zdrowia.