Tag: badania marketingowe (1)

Badania marketingowe - kiedy masz pomysł na biznes

Badania marketingowe - realizacja pomysłu

Realizowanie pomysłów biznesowych wiąże się z chęcią osiągania jak największych zysków. Aby trafić w gust klientów warto zorientować jakie mają oni wymagania w stosunku do naszych produktów i usług, jak je postrzegają oraz czy są lojalni względem marki. Jak zrealizować te zadania? Najbardziej korzystnym rozwiązaniem są badania marketingowe, zrealizowane przez profesjonalną agencję badawczą.


Badania jakościowe 

Wykorzystując zasoby wiedzy i techniki pracy profesjonalnych badaczy z Centrum Badawczo-Rozwojowego BioStat® można przeprowadzić wysokiej jakości badania dotyczące: wykrywania potrzeb i preferencji konsumenckich odnoszących się do Twoich produktów i usług; słuszności nowych koncepcji produktowych i opakowań. Dobrze zorganizowanie badania marketingowe o charakterze jakościowym wymagają sprawnie przeprowadzonego doboru respondentów. Jeśli zależy Ci na konkretnym typie klientów /konsumentów warto, aby wziąć pod uwagę ich cechy, takie jak:

  • preferencje zakupowe,
  • cechy psychologiczne i społeczne,
  • doświadczenia, a także preferencje w wyborze towarów,
  • płeć, wiek, wykształcenie i miejsce zamieszkania.

Badania jakościowe w wykonaniu Centrum Badawczo-Rozwojowego BioStat® są przygotowane ze szczególnym uwzględnieniem precyzji narzędzi badawczych. Koordynatorzy są odpowiedzialni za: przygotowanie, opracowanie narzędzi; przygotowanie scenariuszy badawczych, realizację wywiadów na dwóch etapach (indywidualnych wywiadów pogłębionych, zogniskowanych wywiadów focusowych), dokonanie analizy zebranego materiału.


Dodatkowe marketingowe - badania ilościowe

Wykorzystując możliwości, jakie dają Ci badania marketingowe o charakterze jakościowym, warto wiedzieć, że tego rodzaju eksploracji nie można przekuć na całą społeczność, której reprezentacja udziela odpowiedzi podczas wywiadów. Dane w postaci opinii, nie są informacjami o charakterze ilościowym. Aby wyciągnąć wnioski statystyczne i móc wnioskować na całą badaną społeczność warto dodatkowo przeprowadzić badania ilościowe np.: badania telefoniczne CATI na próbie 600 osób. Takie możliwości otrzymujesz w trakcie współpracy badawczej z BioStat®.


Sięgaj po więcej z Centrum Badawczo-Rozwojowym BioStat®.