Tag: elektroniczna dokumentacja (1)

Oprogramowanie wspierające procesy badawcze

Skupienie się na właściwym przeprowadzeniu procesów badawczych związane jest z właściwym określeniem celu badawczego. Do kolejnych zadań zalicza się wyznaczenie grupy badawczej oraz metody, którą będzie posługiwał się badacz. Jedną z najważniejszych kwestii jest wykorzystanie odpowiedniego oprogramowania dla gabinetu lekarskiego, które to pozwoli na gromadzenie i interpretowanie zgromadzonych treści.

 

Badanie musi podlegać stałej kontroli

System elektronicznych kart obserwacji klinicznej (eCRF) ma za zadanie:

 • czuwać nad bezpieczeństwem pozyskiwanych danych;
 • zbierać kompletne dane;
 • monitorować zmiany wpisów;
 • ułatwić kontakt między badaczami i użytkownikami systemu.

Ponadto dzięki właściwemu zarządzaniu danymi możliwe jest wykorzystanie elektronicznego systemu w celu kreowania sprawozdań oraz raportów. Dedykowane oprogramowanie dla gabinetu lekarskiego daje możliwość skutecznego zrozumienia pozyskanych informacji.

 

 

Co daje eCRF?

Innowacyjność takich systemów nie zapomina o pierwowzorach. Stąd też system pozwala na wydrukowanie papierowych wersji tychże kart, które zostały stworzone w eCRF. Innowacyjny system pozwoliło na dopasowanie kart do indywidualnych potrzeb. Wykorzystanie oprogramowania pozwala na:

 • wyznaczanie poziomów dostępu użytkowników;
 • automatyczne zapisywanie kopii zapasowych pozyskanych danych;
 • wcześniejsze testowanie formularzy kart;
 • wychwytywanie niepoprawnych danych.

Funkcjonalność systemu odpowiada za wyciąganie rzetelnych informacji ze zbiorów danych, a przy tym pozwala na monitorowanie w trakcie badania postępów oraz wyłapywanie mogących nastąpić niebezpieczeństw.

 

Nowe rozwiązania – nowe możliwości

Zastosowanie nowoczesnego oprogramowania dla gabinetu lekarskiego rozszerza możliwości związane z diagnozowaniem pacjentów oraz kontaktowaniem się z nimi w nagłych przypadkach.  Ponadto oprogramowanie takie w pozytywny sposób wpływa na:

 • wzrost wiedzy na temat badanego zjawiska;
 • rozszerzenie perspektywy patrzenia;
 • wyznaczania dotychczas niezauważonych korelacji;
 • poprawność przeprowadzania procesów badawczych.

 

Wiedza musi zostać uporządkowana

Realizacja procesów badawczych wymaga dużej uważności oraz umiejętności zastosowania pozyskanej wiedzy oraz stworzonych rozwiązań i ułatwień w praktyce. Stworzone oprogramowanie dla gabinetów lekarskich umożliwia efektywne zarządzanie danymi klinicznymi. Informacje, które zostały zebrane w procesach badawczych muszą zostać we właściwy sposób uporządkowane, aby móc je skutecznie zastosować i przeciwdziałać.