Tag: FMCG (1)

Różnorodność badań marketingowych

Rynek FMCG (ang. Fast Moving Customer Goods) to pojęcie niezwykle pojemne – obok siebie występują tu branże o różnorodnej specyfice, także jeśli chodzi o klientelę i jej przyzwyczajenia. Ten rynkowy sektor zrzesza zarówno producentów wyrobów tytoniowych, których klienci należą do grupy najwierniejszych, jak i producentów środków higienicznych, wybieranych niemal losowo, najczęściej bez refleksji na temat marki. Jak wiadomo, różne grupy odbiorców wymagają różnych sposobów dotarcia, dlatego podczas formułowania strategii marki konieczne jest odpowiednie rozpoznanie rynku.

 

Badania marketingowe dla FMCG

Prowadzenie badań marketingowych powinno w procesie konstruowania strategii marki stanowić krok poprzedzający wszelkie inne działania. Właściwe określenie wymagań i potrzeb grupy docelowej, zbadanie zwyczajów konsumentów i prześledzenie najczęściej występujących procesów decyzyjnych odnoście wyboru produktów danej kategorii warto zlecić obiektywnym badaczom. Doświadczenie firmy oferującej usługi badań marketingowych dla rynko FMCG z pewnością okaże się wartością, która uwiarygodni wyniki researchu. Wykwalifikowani badacze nie tylko dysponują wiedzą na temat badań, znają także rynek i panujące w jego obrębie specyficzne zasady. Najlepiej, gdy dodatkowo dysponują doświadczeniem w prowadzeniu podobnych projektów, prowadzonych na zlecenie firm reprezentujących tę samą branżę, w której specjalizuje się przedsiębiorstwo planujące zlecenie badania marketingowe.

 

Metody badawcze

Najszerzej rozpowszechnione metody badań marketingowych dla FMCG to te związane z ujęciem jakościowym. Dzięki nim można dokładnie rozpoznać profil psychologiczny klienta oraz skłonność do stosowania określonych schematów wyboru. Metody jakościowych badań polegają najczęściej na przeprowadzeniu przez doświadczonego moderatora rejestrowanej rozmowy z respondentem, podczas której realizowany jest zatwierdzony przez zamawiającego scenariusz, uwzględniający główne tematy dyskusji. Moderator dąży do ujawnienia mechanizmów procesu decyzyjnego i uświadomienia głębokich elementów motywacji wyboru, wspólnie z badanym analizuje przyczyny i postawy względem danego tematu. Zebrane w ten sposób dane dobrze jest jednak zestawić następnie z wynikami badania ilościowego – ankietyzacji, podczas której wykorzystane zostać może narzędzie opracowane w oparciu o wyniki jakościowe. Kwestionariusz zweryfikuje wówczas natężenie danej postawy lub powtarzalność określonego schematu wśród dużej grupy badanych.

 

Reprezentatywność

W przypadku obu metod niezwykle istotną kwestią jest dobór badanej próby. Aby móc rozszerzyć wnioskowanie i wyniki odnieść do całej populacji, należy dokonać wyboru jednostek do badania tak, aby była to próba spełniająca wymogi reprezentatywności. Po raz kolejny zawierzyć trzeba doświadczeniu i umiejętnościom badaczy, których domeną jest prowadzenie marketingowych badań. Inwestycja w usługi badawcze dla marketingu jest oczywistością w dobrze rozwiniętych krajach, gdzie gospodarka reprezentuje najwyższy światowy poziom. Także w Polsce liderzy rynku przekonali się o wartości fachowego researchu i z powodzeniem konstruują strategie marketingowe coraz lepiej dopasowane do profilu klienta.

 

Przydatność

Należałoby powiedzieć, że to nie jest tak, że firmy nie stać na badania – firmy nie stać, żeby ich nie przeprowadzić. Dlaczego? – ponieważ znacznie trudniej zachęcić nowych klientów niż utrzymać dotychczasowych. Jednocześnie niezadowoleni klienci wykazują tendencję do informowania o swoim niezadowoleniu znacznie większej ilości osób, aniżeli klienci zadowoleni. Zatem skuteczność marketingowa firmy, której udaje się utrzymywać zarówno zainteresowanie jak i zaufanie klientów, może okazać się jej najcenniejszą rynkową przewagą.