Tag: rejestracja wizyt online (1)

Program ułatwiający rejestrację pacjentów

Zwracając uwagę na poprawę świadczonych usług w zakresie służby zdrowia, warto odnieść się do zastosowania specjalistycznych oprogramowań, które będą usprawniać pracę. Ciekawą propozycją wydaje się być program do rejestracji wizyt online, który buduje możliwości oraz stwarza okazję do lepszego, a więc skuteczniejszego zarządzania wizytami pacjentów.

 

Program uskuteczniający działanie

Przez lepsze i łatwiejsze planowania wizyt, rozumie się umożliwienie pacjentom dokonywania samodzielnej rejestracji, co nie tylko ułatwia pracę personelu, ale przede wszystkim ułatwi cały proces rejestracji pacjentom. Odnosząc się do samego pomysłu zastosowania systemu służącego do rejestracji wizyt online należy wspomnieć, iż:

  • umożliwia to tworzenie łatwego w obsłudze kalendarza wizyt;
  • daje szansę na rzeczywisty pogląd wizyt pacjentów do konkretnego lekarza i wolnych godzin, w których można się zarejestrować;
  • możliwość rejestracji w dowolnym miejscu o dowolnym czasie,
  • łatwiejsze zarządzanie kalendarzem wizyt przez lekarza,
  • stanowi on impuls do tworzenie kolejnych innowacyjnych rozwiązań.

 

Program pozwoli uzyskać lepszą jakość

Następnymi krokami w projekcie wprowadzania elektronicznej dokumentacji medycznej, będzie umożliwienie wystawiania skierowań oraz recept za pomocą komputera. Pozwoli to na:

  • usprawnienie przepływu informacji;
  • łatwiejszy kontakt z jednostką medyczną;
  • eliminuje to problem nieczytelnych recept;
  • niweluje to problem zniszczenia, czy zagubienia dokumentacji (inaczej niż w przypadku dokumentacji papierowej);
  • ułatwienie kontaktu między różnymi jednostkami medycznymi.

Przede wszystkim należy zauważyć, że projekt wprowadzenia elektronicznej dokumentacji, umożliwi wdrożenie nowoczesnych metod i technik do dziedziny medyczne, które przekładać się będą  na różne sfery działań podejmowanych w służbie zdrowia.

 

Bezpieczeństwo to nie wszystko

Odnosząc się do wspomnianej możliwości tworzenia nowych i kreatywnych rozwiązań,  warto zdać sobie sprawę, że każdy taki program do rejestracji wizyt online, czy też wystawiania recept lub skierowań powinien być przede wszystkim bezpieczny i zgodny z obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych. Wśród cech, takich rozwiązań należałoby również wskazać intuicyjność w ich obsłudze oraz łatwość z jak można poruszać się po programie.