Tag: statystyka medyczna (1)

Statystyka, która pomaga w badaniu

Jako że procesy badawcze podejmowane są w różnych aspektach działalności człowieka bardzo ważne jest, aby posiadać narzędzia, które umożliwią swobodne przeprowadzanie badań w danej dyscyplinie naukowej. Przykładem jest statystyka medyczna, która dbając o wiarygodność oraz użyteczność przeprowadzanych wyników została wyposażona w najpotrzebniejsze narzędzia.

 

W trosce o profesjonalizm badań

Sama statystyka zajmuje się gromadzeniem i przetwarzaniem danych, które pozwolą na przedstawienie satysfakcjonujących wniosków. Jako iż medycyna wyspecjalizowała swoją gałąź statystyki to posiada także unikalne narzędzia takie jak:

 • analizę przeżywalności;
 • analizę korelacji;
 • model regresji;
 • analizę porównawczą.

Dbając o jakość przeprowadzanych projektów, a także zdając sobie sprawę z istoty osiąganych wyników zastosowanie statystyki medycznej wiąże się z korzystaniem z specyficznej terminologii oraz ujmowaniem często ciężko uchwytnych zjawisk.

 

Narzędzia powinny ułatwiać proces

Dla potrzeb przeprowadzania procesów badawczych w obszarze medycyny stworzone między innymi system eCRF, który jest elektroniczną wersją papierowych kart obserwacji klinicznej pacjenta. System ten czuwa nad bezpieczeństwem przechowywania danych oraz przeprowadzania badania. eCRF będąc narzędziem dostosowanym do konkretnych potrzeb umożliwia działania w aspekcie trzech kont:

 • administratora;
 • kierownika badania;
 • lekarzy.

 

Innowacyjne rozwiązanie ułatwiające prace

Ogólnie rzecz ujmując administrator odpowiedzialny jest za zarządzanie projektami oraz użytkownikami. Kierownik czuwa nad postępami badania, a przy tym może tworzyć raporty i pobierać dane. Konto lekarza natomiast ma uprawnienia co do wprowadzania i edycji danych. W obrębie statystyki medycznej system pozwala na:

 • prowadzanie statystyk na podstawie uzyskanych informacji w formie tabelek, wykresów, statystyk progresu badań;
 • śledzeniu zmian wartości wpisów;
 • dostęp do uzyskanych danych w każdej chwili.

 

eCRF to narzędzie porządkujące zbierane dane

System dbając o wysoką funkcjonalność pozwala na drukowanie eCRF, automatyczne tworzenie kopii zapasowej, a także powiadamianie drogą mailową o zdarzeniach niepożądanych. Proces badawczy, który przeprowadzany jest z wykorzystaniem przywołanego narzędzia bazuje na takich etapach jak:

 • przygotowanie i wdrążenie badań;
 • zarządzanie projektem;
 • analiza statystyczna.

Statystyka medyczna ma za zadanie usprawnić proces oraz skrócić czas związany z analizą danych, co możliwe jest dzięki zastosowaniu innowacyjnych rozwiązań.