Tag: usługi badawcze FMCG (2)

Surveys for a FMCG industry

This is an industry, which is known for each of us. We buy its products daily or weekly, which is very often. Customers have favorites brands and products, but they are not so loyal as in the case of other industries. Products of fast moving consumer industry (or consumer packaged goods industry – CPG) are produced in big scale, which means low manufacturing costs, low sale prices, and huge volume of sales. It is not oil or heavy engineering industry, but is worth billions of dollars. Everybody knows its companies, like Coca-Cola, General Mills, Johnson & Johnson, Nestle, Wal-Mart, Kraft, Procter & Gamble, Pepsi and many more. And products like: personal care items, liquor stuff, cleaning and laundry, household items, OTC medicines, food stuff, entertainment products. Items such as milk, gum, fruit and vegetables, toilet paper, soda, beer and over-the-counter drugs like aspirin. Nearly everyone in the developed and developing world uses fast-moving consumer goods (FMCC) every day. They are the small-scale consumer purchases we make at the produce stand, grocery store, supermarket and warehouse outlet. But where you have massive sale and a lot of customers, you have big competition. That is the reason why it is so important for companies on this market to conduct FMCG market research Poland.

 

How to use information and data

For managers from FMCG companies, it is essential to obtain actual, reliable information about market on which its company operate. There are many data, which might be useful, for example about consumers (active and perspective), products, sale, cooperatives, competitors, package design, shelf space, marketing, satisfaction. It is possible for huge companies to obtain those data themselves, but most of the companies hire professional market research agencies, which has measures to obtain it. In the beginning of this process it is decided which divisions of the company to study and which aspects of their activities are most important, e.g. sales department activity, marketing department activity, customer service activity, production activity, distribution activity, prices and quality, social media activity. A Poland market research agency conduct for you those data.

 

The process of research

For the Poland FMCG surveys you can use qualitative and quantitative techniques, both online and offline. It depends from objectives of a research process. It is important to design the research according to the specific parameters of the category and clients’ research aims. Some examples:

  • Brand positioning;
  • Packaging testing;
  • Range optimization;
  • Category management;
  • New product development;
  • Ad testing;
  • Consumer insights;
  • Segmentation research;
  • Measurements of products presence in the media, including social media;
  • Purchase decision process.

Różnorodność badań marketingowych

Rynek FMCG (ang. Fast Moving Customer Goods) to pojęcie niezwykle pojemne – obok siebie występują tu branże o różnorodnej specyfice, także jeśli chodzi o klientelę i jej przyzwyczajenia. Ten rynkowy sektor zrzesza zarówno producentów wyrobów tytoniowych, których klienci należą do grupy najwierniejszych, jak i producentów środków higienicznych, wybieranych niemal losowo, najczęściej bez refleksji na temat marki. Jak wiadomo, różne grupy odbiorców wymagają różnych sposobów dotarcia, dlatego podczas formułowania strategii marki konieczne jest odpowiednie rozpoznanie rynku.

 

Badania marketingowe dla FMCG

Prowadzenie badań marketingowych powinno w procesie konstruowania strategii marki stanowić krok poprzedzający wszelkie inne działania. Właściwe określenie wymagań i potrzeb grupy docelowej, zbadanie zwyczajów konsumentów i prześledzenie najczęściej występujących procesów decyzyjnych odnoście wyboru produktów danej kategorii warto zlecić obiektywnym badaczom. Doświadczenie firmy oferującej usługi badań marketingowych dla rynko FMCG z pewnością okaże się wartością, która uwiarygodni wyniki researchu. Wykwalifikowani badacze nie tylko dysponują wiedzą na temat badań, znają także rynek i panujące w jego obrębie specyficzne zasady. Najlepiej, gdy dodatkowo dysponują doświadczeniem w prowadzeniu podobnych projektów, prowadzonych na zlecenie firm reprezentujących tę samą branżę, w której specjalizuje się przedsiębiorstwo planujące zlecenie badania marketingowe.

 

Metody badawcze

Najszerzej rozpowszechnione metody badań marketingowych dla FMCG to te związane z ujęciem jakościowym. Dzięki nim można dokładnie rozpoznać profil psychologiczny klienta oraz skłonność do stosowania określonych schematów wyboru. Metody jakościowych badań polegają najczęściej na przeprowadzeniu przez doświadczonego moderatora rejestrowanej rozmowy z respondentem, podczas której realizowany jest zatwierdzony przez zamawiającego scenariusz, uwzględniający główne tematy dyskusji. Moderator dąży do ujawnienia mechanizmów procesu decyzyjnego i uświadomienia głębokich elementów motywacji wyboru, wspólnie z badanym analizuje przyczyny i postawy względem danego tematu. Zebrane w ten sposób dane dobrze jest jednak zestawić następnie z wynikami badania ilościowego – ankietyzacji, podczas której wykorzystane zostać może narzędzie opracowane w oparciu o wyniki jakościowe. Kwestionariusz zweryfikuje wówczas natężenie danej postawy lub powtarzalność określonego schematu wśród dużej grupy badanych.

 

Reprezentatywność

W przypadku obu metod niezwykle istotną kwestią jest dobór badanej próby. Aby móc rozszerzyć wnioskowanie i wyniki odnieść do całej populacji, należy dokonać wyboru jednostek do badania tak, aby była to próba spełniająca wymogi reprezentatywności. Po raz kolejny zawierzyć trzeba doświadczeniu i umiejętnościom badaczy, których domeną jest prowadzenie marketingowych badań. Inwestycja w usługi badawcze dla marketingu jest oczywistością w dobrze rozwiniętych krajach, gdzie gospodarka reprezentuje najwyższy światowy poziom. Także w Polsce liderzy rynku przekonali się o wartości fachowego researchu i z powodzeniem konstruują strategie marketingowe coraz lepiej dopasowane do profilu klienta.

 

Przydatność

Należałoby powiedzieć, że to nie jest tak, że firmy nie stać na badania – firmy nie stać, żeby ich nie przeprowadzić. Dlaczego? – ponieważ znacznie trudniej zachęcić nowych klientów niż utrzymać dotychczasowych. Jednocześnie niezadowoleni klienci wykazują tendencję do informowania o swoim niezadowoleniu znacznie większej ilości osób, aniżeli klienci zadowoleni. Zatem skuteczność marketingowa firmy, której udaje się utrzymywać zarówno zainteresowanie jak i zaufanie klientów, może okazać się jej najcenniejszą rynkową przewagą.