Tag: wsparcie organizacji pracy podmiotu medycznego. Elektroniczna Dokumentacja Medyczna (3)

Program ułatwiający rejestrację pacjentów

Zwracając uwagę na poprawę świadczonych usług w zakresie służby zdrowia, warto odnieść się do zastosowania specjalistycznych oprogramowań, które będą usprawniać pracę. Ciekawą propozycją wydaje się być program do rejestracji wizyt online, który buduje możliwości oraz stwarza okazję do lepszego, a więc skuteczniejszego zarządzania wizytami pacjentów.

 

Program uskuteczniający działanie

Przez lepsze i łatwiejsze planowania wizyt, rozumie się umożliwienie pacjentom dokonywania samodzielnej rejestracji, co nie tylko ułatwia pracę personelu, ale przede wszystkim ułatwi cały proces rejestracji pacjentom. Odnosząc się do samego pomysłu zastosowania systemu służącego do rejestracji wizyt online należy wspomnieć, iż:

 • umożliwia to tworzenie łatwego w obsłudze kalendarza wizyt;
 • daje szansę na rzeczywisty pogląd wizyt pacjentów do konkretnego lekarza i wolnych godzin, w których można się zarejestrować;
 • możliwość rejestracji w dowolnym miejscu o dowolnym czasie,
 • łatwiejsze zarządzanie kalendarzem wizyt przez lekarza,
 • stanowi on impuls do tworzenie kolejnych innowacyjnych rozwiązań.

 

Program pozwoli uzyskać lepszą jakość

Następnymi krokami w projekcie wprowadzania elektronicznej dokumentacji medycznej, będzie umożliwienie wystawiania skierowań oraz recept za pomocą komputera. Pozwoli to na:

 • usprawnienie przepływu informacji;
 • łatwiejszy kontakt z jednostką medyczną;
 • eliminuje to problem nieczytelnych recept;
 • niweluje to problem zniszczenia, czy zagubienia dokumentacji (inaczej niż w przypadku dokumentacji papierowej);
 • ułatwienie kontaktu między różnymi jednostkami medycznymi.

Przede wszystkim należy zauważyć, że projekt wprowadzenia elektronicznej dokumentacji, umożliwi wdrożenie nowoczesnych metod i technik do dziedziny medyczne, które przekładać się będą  na różne sfery działań podejmowanych w służbie zdrowia.

 

Bezpieczeństwo to nie wszystko

Odnosząc się do wspomnianej możliwości tworzenia nowych i kreatywnych rozwiązań,  warto zdać sobie sprawę, że każdy taki program do rejestracji wizyt online, czy też wystawiania recept lub skierowań powinien być przede wszystkim bezpieczny i zgodny z obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych. Wśród cech, takich rozwiązań należałoby również wskazać intuicyjność w ich obsłudze oraz łatwość z jak można poruszać się po programie.


EDM jako system nakierowany na przyszłość

Wprowadzenie obowiązku stosowania elektronicznej dokumentacji medycznej (EDM) otwiera nowe możliwości oraz pozwala na wprowadzenie skutecznych rozwiązań. Podstawą efektywności przywołanego rozwiązania jest wprowadzenie elektronicznej kartoteki, która da szansę na lepszą organizację pracy, a zatem także na podniesienie jakości świadczonych usług w dziedzinie służby zdrowia.

 

Działania są podstawą dobrych zmian

Wśród możliwości EDM, które usprawniają dotychczas podejmowane działania należy wymienić:

 • prowadzenie kartoteki pacjentów online;
 • dążenie do wprowadzania kolejnych elektronicznych wersji dokumentów np. recept i skierowań;
 • uruchomianie elektronicznej rejestracji pacjentów;
 • ułatwienie śledzenia choroby danego pacjenta;
 • umożliwienie dostępu do kartoteki pacjenta w każdym momencie;
 • uskutecznienie wymiany informacji między specjalistami.

 

Rozwiązanie gotowe do sprostania wyzwaniom

Wszystkie te możliwości dają szansę nie tylko na poprawę jakości usług, ale przede wszystkim ułatwiają do nich dostęp. Jest to możliwe dzięki  zastosowaniu innowacyjnego rozwiązania, ale dostępnego dla każdej osoby. Co więcej mówiąc o elektronicznej formie kartoteki należy podkreślić, iż:

 • usprawniają ona przeprowadzanie rozliczeń z NFZ;
 • w celu ochrony danych zastosowano zabezpieczenia uniemożliwiające utratę danych.

Z pewnością zaproponowany system jest gotowy do zmierzenia się z pojawiającymi się wyzwaniami, a tym samym do tworzenia nowych rozwiązań podnoszących jakość prowadzonych działań.

 

Jakie są kolejne zmiany po rejestracji online?

Wśród nadchodzących zmian warto zwrócić uwagę na możliwości wystawiania elektronicznych recept oraz skierowań. Dzięki połączeniu systemu z bazą leków możliwym będzie ułatwienie tworzenia oraz rejestracji recept. Podejmowanie kolejnych innowacyjnych rozwiązań pozwoli na:

 • rozwój innowacyjnych technologii;
 • nieustanne podnoszenie jakości usług;
 • realizowanie nowych potrzeb użytkowników systemu;
 • zwiększanie trafności stawianych diagnoz.

 

Czy EDM podniesie jakość usług?

Korzystając z możliwości, jakie daje nam technologia można prowadzić działania, które w swoich fundamentach będą osadzać się na dbałości o dobro użytkowników systemu, a tym samym podnoszenie jakości świadczonych usług. Można powiedzieć, że elektroniczna kartoteka jest pierwszym krokiem do tworzenia innowacyjnych systemu usprawniających wykonywane prace skoncentrowane na służbie zdrowia.


Pacjent w dobie elektronicznej dokumentacji medycznej

Odnosząc się do nadchodzących zmian w służbie zdrowia warto zdać sobie sprawę z wartości zaproponowanego systemu, który uwzględnia powstanie i rozwój elektronicznej dokumentacji medycznej (EDM). Oznacza to przede wszystkim zmiany dla pacjentów, ale także wiąże się z powstawaniem specjalistycznych oprogramowań dla gabinetów lekarskich. Wartość samego systemu opiera się na usprawnieniu podejmowanych działań, ale także może wpłynąć w pozytywny sposób na jakość życia pacjentów.

 

System, który dba o komfort

Za kluczową datę wprowadzanych zmian należy uznać 1 stycznia 2019r. – wtedy też obowiązkiem będzie prowadzenie elektronicznej dokumentacji medycznej. Dla pacjentów oznacza to:

 • ułatwienie dostępu do usług;
 • możliwość samodzielnego zapisywania się na wizyty;
 • poprawienie relacji zachodzących między nimi a ośrodkiem zdrowia.

Wszystko to umożliwia oprogramowanie dla gabinetu lekarskiego, które koncentruje się zarówno na poprawie komfortu pacjentów, jak i ułatwieniu pracy lekarzy.

 

Narzędzia regulujące pracę

Mówiąc o komforcie warto przede wszystkim zauważyć, że rozwiązanie jakim jest EDM pozwala nie tylko na zapisywanie się pacjentów na wizyty, ale także wspiera możliwość zmiany terminu wizyty. Ujmując narzędzie w takiej perspektywie można powiedzieć o nim, że odpowiada za podnoszenie jakości świadczonych usług w dziedzinie służby zdrowia. Patrząc na to narzędzie natomiast z perspektywy lekarze można powiedzieć, iż pozwoli ono na wgląd do kalendarza wizyt dzięki specjalistycznej aplikacji.

 

EDM daje nowe możliwości dla pacjentów

W związku z tym mówiąc o EDM należy przede wszystkim podkreślać:

 • polepszenie jakości świadczonych usług;
 • zwiększenie komfortu zarówno lekarzy oraz pacjentów;
 • jego wpływ na ułatwienie prowadzenia prac biurowych;
 • ułatwienie śledzenia historii choroby pacjenta.

Ogólnie rzecz biorąc specjalistyczne oprogramowanie dla gabinetu lekarskiego dba o bezpieczeństwo pacjentów oraz pozyskiwanych danych.

 

Rozwiązania usprawniające działania

Doceniając rozwój technologiczny należy uwzględnić, że poprawia on sytuacje wszystkich osób zaangażowanych w dany system. Pozwala to nie tylko na wprowadzanie efektywnych rozwiązań, ale przede wszystkim na podnoszenie jakości świadczonych usług. Ponadto dzięki oprogramowaniu dla gabinetu lekarskiego możliwym jest usprawnienie dotychczas działającego systemu oraz konstruowanie nowych narzędzi wspierających służbę zdrowia.