Aplikacje szyte na miarę

Rynek medyczny

W dzisiejszych czasach, prowadząc biznes, trudno to sobie wyobrazić bez takich urządzeń jak komputer i smartfon z dostępem do Internetu. Podstawą przetrwania na rynku nie jest już tylko łatwo dostępny, dobry produkt, czy usługa, w dostępnej cenie. Całe zaplecze służące produkcji i sprzedaży obsługiwane jest przy pomocy programów informatycznych. Nawet w małych firmach. Danych jest po prostu zbyt dużo, by można je było gromadzić i przetwarzać w sposób tradycyjny. Dlatego firmy, niezależnie od wielkości, inwestują w profesjonalne rozwiązania informatyczne. Oczywiście na rynku są dostępne uniwersalne, a przez to tanie, narzędzia, jednak wystarczają one mikroprzedsiębiorstwom i małym firmom. Większe organizacje wolą zainwestować w programy szyte na miarę, a więc w oprogramowanie dopasowane do potrzeb.

 

Programy dla firm

W związku z rosnącym zapotrzebowaniem firmy specjalizujące się w zbieraniu i przetwarzaniu danych rozwinęły swoje działy IT i dopracowały stosowane przez siebie aplikacje bazodanowe, aplikacje medyczne i systemy CRM. Dzięki temu mogą oferować aplikacje dedykowane. Mechanizm tych aplikacji, systemów, portali i platform polega na tym, by ogólny pakiet, np. do obsługi sprzedaży, dopasować do potrzeb konkretnej firmy, działającej w konkretnej branży i w konkretnych warunkach. Pod uwagę bierze się przy tym stan obecny i perspektywy rozwoju danego przedsiębiorstwa. Dzięki temu zamawiający ma szansę na otrzymanie programów na zamówienie, które poprzez elastyczne licencje i stałe aktualizacje a także wsparcie specjalistów IT firmy je sprzedające, będą aktualne nawet w perspektywie wieloletniej. Takie oprogramowanie dla firm przydaje się zarówno do obsługi księgowej, jak i kadrowej, zarządzania sprzedażą, produkcją, kontaktowania się z klientami, wykonywania analiz, administrowania wszelkimi danymi dotyczącymi klientów i kontrahentów. To łatwiejsze zarządzenie czasem, zadaniami, pracownikami i całymi zespołami pracowników, sprzedażą, czy nawet miejscem w hurtowniach i magazynach.

 

Oprogramowanie komercyjne

Programy szyte na miarę poleca się zatem wszystkim firmom, którym nie wystarcza już pakiet MS Office, czy oprogramowanie zuniwersalizowane. Wszystkim, gdzie trzeba zarządzać halą produkcyjną, handlem, obsługą klienta, sprzedażą, hurtownią, punktami detalicznymi, historią zamówień itp. Należy docenić w zasadzie nieograniczone możliwości jakie dają dopasowane do firmy systemy informatyczne. Oczywiście w czasie wyboru odpowiedniego dla danej firmy oprogramowania dedykowanego, nie należy kierować się wyłącznie ceną. Zwłaszcza, że może być ona bardzo zaniżona, ze względu na rozłożenie płatności w czasie (standardem jest oferowanie przez firmy informatyczne również wsparcia zespołu IT, więc programy sprzedaje się w formie licencji, a opłaty są określone w ten sposób, że klient decyduje się na opłatę miesięczną bądź roczną, a to nie jest cena za całość oprogramowania). Należy także zwrócić uwagę na to, czy oferowane programy dla firm są sprzedawane w modelu SaaS (Software as a Service, czyli dostępne poprzez przeglądarkę internetową na serwerze firmy je sprzedającej, bez potrzeby instalowania oprogramowanie na serwerze firmy klienta).

badania rynku medycznegobadanie rynku medycznegobadania obserwacyjnepharmaceutical market researchhealthcare market researchbadania dla farmacjimedical market research