Badania ewaluacyjne w innych aspektach

Pozostałe działania

Badania ewaluacyjne, na chwile obecną poza przemysłem farmaceutycznym, przede wszystkim stosowane są w zarządzaniu w sektorze publicznym. Chodzi tutaj głównie o wszystkie interwencje publiczne, w czasie którym publiczne finanse angażowane są w usprawnianie poszczególnych sektorów rynków narodowych w całej Unii Europejskiej. Chodzi nam przede wszystkim o subwencje europejskie udzielane w ramach programu POKL 6.1.3, czyli dotacje pozyskiwane przez Urzędy Pracy, wykorzystywane w celu wyrównywania szans na rynku pracy osobom dotkniętym trwałym bezrobociem.

Generalnie, możemy tutaj więc powiedzieć, iż ewaluacje, to na chwilę obecną obowiązkowy proces, który należy prowadzić w przypadku korzystania z dotacji europejskich. Oczywiście także i przedsiębiorstwa wykorzystujące subwencje w celu usprawniania swojej produkcji, także musza prowadzić badania ewaluacyjne, w celu udokumentowania tego, iż cała kwota została dobrze spożytkowana, zaś dotacja i związana z nią inwestycja pochodząca z Funduszu Strukturalnego w UE, przyczyniła się do wzrostu ekonomicznego w regionie, na terenie którego miała miejsce dana inwestycja. Oczywiście ewaluacja 6.1.3, jest tutaj nieco odmiennym typem ewaluacji, bowiem w tym przypadku mamy przygotowany zbiór wszystkich działań w ramach ewaluacji, gotowy do zastosowania, gdyż programu w ramach działania 6.1.3, wdrażane w krajach unijnych są już od dłuższego czasu, wobec czego, możliwe tutaj jest poprawne określenie zakresu prowadzonych badań w każdym z przypadków.

W czasie prowadzenia tego typu badań ewaluacyjnych, także w przypadku ewaluacji POKL 6.1.3, konieczne do wykorzystania mogą się także okazać opracowania statystyczne, dotyczące efektywności poszczególnych działań związanych z finansowaniem niektórych inwestycji. Dzięki temu możliwe będzie udokumentowanie efektywności danego działania, a co za tym idzie, pozyskanie na jego temat nowych informacji, które posłużą w przyszłości do jeszcze lepszego zrozumienia wszystkich jego mechanizmów, oraz do jeszcze większej jego efektywności.

badania rynku medycznegobadanie rynku medycznegobadania obserwacyjnepharmaceutical market researchhealthcare market researchbadania dla farmacjimedical market research