Co sprawia, że warto korzystać z systemu eCRF?

Badania rynku

Co sprawia, że warto korzystać z systemu eCRF?

Zdając sobie sprawę, jak ważne jest zastosowanie w procesie badawczym programów, które  wspierają realizowane badanie, powstają takie systemy, jak elektroniczne karty obserwacji klinicznej. Dobre oprogramowanie do badań klinicznych wyróżnia się szerokim wachlarzem możliwości, które przyczyniają się do poprawy jakości realizowanych procesów, a przy tym usprawniają prace badawcze związane między innymi z analizą zgromadzonych danych.

 

Pierwszym krokiem rzetelnego badania jest bezpieczeństwo

Wśród szczególnych funkcji eCRF warto wymienić między innymi możliwość śledzenia zmiany wartości wpisów czy informowanie o wystąpieniu zdarzeń niepożądanych drogą e-mail, co pozwala na natychmiastowe podjęcie działań. Można powiedzieć, że te dwie funkcje przekładają się na bezpieczeństwo realizowanego procesu badawczego. Mówiąc o bezpieczeństwu warto wymienić także takie funkcje systemu, jak:

  • zróżnicowanie poziomu dostępu poprzez zarządzanie dostępem użytkowników do poszczególnych części systemu;
  • zautomatyzowany system kontroli błędów;
  • umożliwienie dostępu do systemu dopiero po uwierzytelnieniu;
  • bieżący dostęp do statystyk z przeprowadzanego procesu badawczego, co przekłada się na bezpieczeństwo badanych .

 

Możliwości budują skuteczny system

Oczywiście system dbając także o uporządkowanie gromadzonych danych, daje możliwość badaczom na łatwy wgląd do zgromadzonych informacjach o pacjentach, a tym samym pozwala na łatwe śledzenie następujących zmian, reakcji wśród badanych. Do innych ciekawych funkcji systemu zalicza się:

  • randomizację pacjentów;
  • zarządzanie lekami.

Randomizacja daje szansę  na przykład na konfigurację formularzy rejestracyjnych oraz stratyfikację pacjentów. Natomiast, co do zarządzania lekami to system sprawdza się, jeśli chodzi o monitorowanie poziomu zapasu leków, a także ustawianie i kontrolowanie terminu ważności leków.

 

Co jeszcze do zaoferowania ma eCRF?

eCRF jako program do przeprowadzania skomplikowanych oraz prostych procesów badawczych jest wyposażony w rozmaite funkcje, pozwalające na podwyższenie jakości realizowanych projektów. Wysoka funkcjonalność oprogramowania do badań klinicznych umożliwia także drukowanie wypełnionych kart obserwacji klinicznych, co daje szansę na ich archiwizację w klasycznej, papierowej wersji – przy czym dokumentacja ta będzie kompletna i czytelna.

 

Zalety elektronicznych kart

Wśród zalet elektronicznych kart obserwacji klinicznej można wymienić:

  • prowadzenie uporządkowanej i kompletnej dokumentacji;
  • wyeliminowanie błędów związanych z niewłaściwym odczytywaniem nieczytelnych dokumentów;
  • skrócenie czasu potrzebnego na analizę danych i interpretację wyników;
  • umożliwienie bieżącego śledzenia postępów realizowanego badania.
badania rynku medycznegobadanie rynku medycznegobadania obserwacyjnepharmaceutical market researchhealthcare market researchbadania dla farmacjimedical market research