Ewaluacja w ramach programu POKL

Pozostałe działania

Jeśli chodzi o badania ewaluacyjne, to na chwilę obecną prowadzone są także badania ewaluacyjne w zakresie Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, czyli w skrócie ewaluacje POKL. Jest to zbiór działań o wspólnym numerze 6.1.3, które przede wszystkim skupiają się na poprawie sytuacji na rynku pracy w krajach UE, szczególnie zaś w tych państwach, które poprzez przekształcenia ekonomiczne, zostały narażone na zwiększony poziom bezrobocia. Trzeba tutaj powiedzieć także, że wszystkie badania ewaluacyjne prowadzone są tutaj przede wszystkim z myślą o ciągłym usprawnianiu wdrażanych działań.

Chodzi nam na przykład o subwencje unijne przeznaczone na szkolenia dla osób trwale bezrobotnych, lub też dodatkowe fundusze na zakładanie działalności gospodarczej, przez osoby bezrobotne, wobec czego, możemy tutaj powiedzieć, iż ewaluacje POKL, stanowią tutaj bardzo ważny aspekt w działaniach typowo społeczno ekonomicznych. Trzeba także pamiętać, iż obecnie, ewaluacje 6.1.3, prowadzone są według odpowiedniego schematu, wobec czego, nie trzeba tutaj zbytnio wielkich przygotowań w celu poprawnego określenia wszystkich, niezbędnych działań, w ramach danego projektu ewaluacyjnego.

Nie mniej jednak musimy także pamiętać, iż w trakcie prowadzenia badań ewaluacyjnych, koniecznie do przeprowadzenia mogą się okazać także zupełnie inne badania, takie jak na przykład badania opinii, dzięki czemu, umożliwimy sobie poprawną realizację wszystkich aspektów badania ewaluacyjnego. Dzięki temu zaś możliwe stanie się poprawne określenie, czy dana inwestycja, a raczej interwencja publiczna, okazała się odpowiednio skuteczna, czyli, czy osiągnięto efekty zgodne z oczekiwaniami, co jest podstawowym celem prowadzenia badań ewaluacyjnych.

ewaluacjaewaluacja medycznaewaluacjebadania ewaluacyjneewaluacje POKLewaluacje 6.1.3