Jak przeprowadzić analizę wyników ankiety?

Tworzenie, sporządzanie i administrowanie kwestionariusza to ogromna praca, ale na tym  się nie kończy. Kiedy już zbierzesz odpowiedzi respondentów, potrzebujesz sposobu na przeprowadzenie analizy wyników ankiety, aby zbadać zebrane dane.

Analiza w oparciu o typ pytania

Analizowanie odpowiedzi na zadane pytania jest ważnym krokiem, który pomoże Ci uzyskać użyteczne informacje. Przeprowadzając analizę wyników ankiety, należy zwracać uwagę nie tylko na pytania zamknięte, takie jak "tak" lub "nie", ale także na odpowiedzi otwarte. Różnego rodzaju dostępne oprogramowania pozwalają także na sprawną analizę odpowiedzi tekstowych lub dowolnego rodzaju pytań otwartych poprzez ich szybkie i łatwe kodowanie. Interfejs graficzny oprogramowania wyświetla wyniki w postaci przyjaznych dla użytkownika wykresów, dzięki czemu możesz wizualnie zobaczyć procentowy udział odpowiedzi w ankiecie. Jednym z programów do opracowywania ankiet jest program SurvGo™ – możemy w nim przeprowadzić ankietę, a po zakończeniu badania uzyskamy natychmiastową analizę danych w postaci różnorodnych tabel i grafów.

Eksport dla dalszej elastyczności i analizy

Podczas analizy wyników ankiety prawdopodobnie będziesz korzystał z narzędzia programowego zaprojektowanego specjalnie do tego zadania. W takim przypadku Twoje oprogramowanie ankietowe musi dać Ci możliwość eksportu danych, abyś mógł pracować z nimi w zewnętrznym programie. Istnieje wiele dostępnych programów, które pozwalają na eksport danych do Excela, czy Microsoft Access. Wiele opcji eksportu daje Ci elastyczność potrzebną do analizy Twoich odpowiedzi w formacie, który najlepiej odpowiada Twoim celom. W ten sposób będziemy mogli opracować wyniki ankiety w różnych programach, co pozwoli na prezentowanie zebranych informacji w ciekawy sposób przez osoby przeprowadzające ankiety.

Określanie parametrów eksportu

Oprócz podstawowego eksportu Twojej bazy danych musisz posiadać specyficzne funkcje eksportu, które umożliwią Ci dodatkową analizę wyników ankiety. Oprogramowania oferują na przykład możliwość zautomatyzowania eksportu i filtrowania wyników, dzięki czemu w każdej chwili możesz wyeksportować dokładnie to, czego potrzebujesz. Możesz również eksportować wyniki wraz z kodami pytań oraz tekstami, jak również wszelkie częściowe wywiady.

Powiązanie wyników z celami badawczymi

Na etapie analizy wyników ankiety w Twoim projekcie badawczym, początkowe cele i zamierzenia wchodzą w grę. Twoja analiza powinna stale odnosić się do celów, które określiłeś w momencie rozpoczęcia ankiety, abyś mógł ostatecznie odpowiedzieć na postawione pytania. Może się to wiązać z szeroko zakrojonym filtrowaniem w celu przyjrzenia się poszczególnym podgrupom respondentów. W ten sposób otrzymane wyniki ankiety przeanalizujemy w dokładny sposób, a to pozwoli nam wyciągnąć rzetelne wnioski do dalszej pracy i podjąć kolejne decyzje.

Dokładna analiza, uwzględniająca Twoje początkowe cele pozwoli Ci na wyciągnięcie użytecznych wniosków z Twoich danych uzyskanych w ankiecie. Korzystając z najlepszego oprogramowania ankietowego, możesz mieć pewność, że w pełni wykorzystasz swoje możliwości. Warto zaznajomić się z różnymi sposobami ankietowania przed wyborem ostatecznej metody badawczej tak, aby była ona odpowiednia do przeprowadzanego przez nas badania. Ankiety mogą dotyczyć różnorodnej tematyki, więc można je wykorzystać badając różnorodne obszary zainteresowań.