Jakie korzyści płyną z zastosowania aplikacji mobilnej do zarządzania gabinetem lekarskim?

Rynek medyczny

Mówiąc o zarządzaniu jednostkami medycznymi należy brać pod uwagę takie jego aspekty, jak: zarządzanie czasem pracy lekarzy, zarządzanie rejestracją pacjentów oraz efektywne zarządzanie wizytami pacjentów z uwzględnieniem harmonogramu pracy. Warto przy tym zwrócić uwagę, że zdarza się, iż część wizyt zostaje niezrealizowana bądź odwołana w ostatnim momencie. Z pomocą przychodzi innowacyjny program do gabinetu lekarskiego, który pozwala na racjonalne zarządzanie jednostką medyczną z zastosowaniem elektronicznej dokumentacji medycznej.

 

System do e-dokumentacji: na co pozwala?

Funkcjonalność systemów, które zostały stworzone w odpowiedzi na wchodzący w życie obowiązek prowadzenia elektronicznej dokumentacji medycznej, opiera się na zastosowaniu:

  • intuicyjnego kalendarza, który wspiera organizację pracy lekarzy;
  • elektronicznych kart pacjentów odpowiadających przyjętemu standardowi
    i umożliwiającemu dodawanie wielu różnych informacji (np. diagramów dentystycznych);
  • modułu powiadomień wysyłanych do pacjentów przypominających o zbliżającej się wizytach;
  • aplikacji mobilnych (System iOS i Android).

 

Co do zaoferowania ma jeszcze inteligentny kalendarz?

Wykorzystując kalendarz w formie aplikacji mobilnej lekarz ma możliwość śledzenia swojego planu pracy z uwzględnieniem rozmaitych przedziałów czasowych (dniowy, tygodniowy, miesięczny itp.). Ponadto aplikacja taka  pozwala na zastosowanie modułu wizyt powtarzalnych, dodawanie wizyt z podziałem na gabinety bądź lekarzy, a także co ważne umożliwia rejestrację pacjentów online, co znacznie zmniejsza kolejki do rejestracji i pozwala na efektywną pracę wszystkich pracowników gabinetu lekarskiego.

 

Rozwiązanie, które zwiększa jakość usług

Wśród największych korzyści z zastosowania programu do gabinetu lekarskiego z umożliwieniem korzystania z niego w formie aplikacji mobilnej należy wymienić:

  • ułatwienie lekarzowi dostępu do informacji pacjenta w każdym miejscu i o każdej porze;
  • pewność, że dokumentacja, które przekazywana jest lekarzowi nie posiada żadnych braków np. na skutek zgubienia jakiegoś wyniku badania, zdjęcia;
  • zminimalizowanie czasu potrzebnego na rejestrację, co wspierane jest poprzez umożliwienia jej drogą online, a także przez integrację programu z zewnętrznymi systemami (np. znanylekarz.pl, eWUŚ).

Reasumując: dzięki umożliwieniu korzystania z aplikacji mobilnych, lekarze zyskują szansę na podnoszenie jakości świadczonych usług, a tym samym efektywne prowadzenie swoich gabinetów.

EDMelektroniczna dokumentacja medycznaprogram dla gabinetu lekarskiegozalety elektronicznej dokumentacji