Jakie są zalety i wady badań ankietowych?

Badania ankietowe

Badania ankietowe są łatwe do opracowania, szczególnie w przypadku korzystania z dostępnych obecnie zaawansowanych rozwiązań z zakresu oprogramowania ankietowego. Wielu badaczy decyduje się na gromadzenie większości danych online, jednak nie zawsze jest to preferowany sposób zbierania danych, zwłaszcza jeśli respondenci znajdują się w trudno dostępnych miejscach. Niezależnie od tego, czy badacz korzysta z ankiety online, ankiety mobilnej, ankiety papierowej, czy też z kombinacji wszystkich trybów, tryb ten powinien zależeć od rodzaju badania i od danych demograficznych respondentów.

Korzystanie z badań ankietowych

Ankiety online i sondaże mobilne są zazwyczaj najbardziej opłacalnymi trybami prowadzenia badań ankietowych, jednak mogą nie docierać do tych respondentów, którzy mogą odpowiedzieć jedynie przy użyciu alternatywnych metod. Wyniki sondaży internetowych i badań w środowisku mobilnym mogą na tym ucierpieć i znacznie się różnić, jeśli ważni respondenci zostaną pominięci w badaniu. Do trudnodostępnych respondentów łatwiej jest dotrzeć za pomocą bardziej tradycyjnych metod, takich jak ankiety papierowe lub wywiady bezpośrednie. Zaawansowane rozwiązania w zakresie oprogramowania do badań ankietowych mają wielotrybowe możliwości przeprowadzania badań ankietowych online, ankiet mobilnych, ankiet e-mail, ankiet papierowych, ankiet w kioskach i nie tylko, co daje badaczom możliwość badania nawet najtrudniej dostępnych konsumentów i łącznej analizy danych ze wszystkich trybów badania. Możliwość dotarcia do respondentów jest jednym z wyzwań związanych z badaniami ankietowymi. Sondaże mają jednak kilka zalet i wad.

Wady badań ankietowych:

Wiarygodność danych z badań ankietowych może zależeć od następujących czynników:

 • respondenci mogą nie czuć się zachęceni do udzielania dokładnych, uczciwych odpowiedzi;
 • respondenci mogą nie czuć się komfortowo udzielając odpowiedzi, które przedstawiają się w niekorzystny sposób;
 • respondenci mogą nie być w pełni świadomi powodów udzielenia odpowiedzi z powodu braku pamięci na dany temat, a nawet znudzenia;
 • ankiety z pytaniami zamkniętymi mogą mieć niższy wskaźnik ważności niż inne typy pytań;
 • mogą wystąpić błędy w danych wynikające z braku odpowiedzi na pytanie. Liczba respondentów, którzy zdecydowali się odpowiedzieć na pytanie ankietowe może być inna niż tych, którzy zdecydowali się nie odpowiadać, co powoduje stronniczość;
 • opcje odpowiedzi na pytania ankietowe mogą prowadzić do niejasności danych, ponieważ niektóre opcje odpowiedzi mogą być różnie interpretowane przez respondentów;
 • indywidualizowane ankiety mogą wiązać się z ryzykiem wystąpienia pewnych rodzajów błędów.

Zalety badań ankietowych:

 • są stosunkowo łatwe do administrowania;
 • mogą być opracowywane w krótszym czasie (w porównaniu z innymi metodami zbierania danych);
 • są ekonomiczne, ale koszt zależy od trybu badania;
 • mogą być administrowane zdalnie za pomocą urządzeń mobilnych, poczty, poczty elektronicznej, kiosku lub telefonu;
 • prowadzenie badań ankietowych zdalnie może zmniejszyć lub zapobiec zależności geograficznej;
 • mają zdolność do zbierania danych od dużej liczby respondentów;
 • można dzięki nim zadać wiele pytań na dany temat, co daje dużą elastyczność w analizie danych;
 • zaawansowane techniki statystyczne mogą być wykorzystywane do analizy danych z badań w celu określenia ważności, wiarygodności i znaczenia statystycznego, w tym możliwość analizy wielu zmiennych;
 • można za ich pomocą gromadzić szeroki zakres danych (np. postawy, opinie, przekonania, wartości, zachowania, fakty);
 • standardowe badania ankietowe są stosunkowo wolne od kilku rodzajów błędów.

Oprogramowanie SurvGo™

Jeśli chcesz stworzyć ankietę, to SurvGo™ jest elastycznym i bezpiecznym programem do zbierania i analizy danych. Możesz tworzyć zaawansowane kwestionariusze, które zbierają wiarygodne dane, a także korzystać z zaawansowanych funkcji analizy danych i raportowania, aby uzyskać potrzebne Ci informacje.