Rola modułu wysyłania SMS do pacjentów

Rynek medyczny

Zastosowanie innowacyjnych rozwiązań w służbie zdrowia nakierowane, jest na podnoszenie jakości świadczonych usług, przez jednostki medyczne. Warto zaznaczyć, że fachowe programy dla gabinetów lekarskich, dbają także o komfort samych pacjentów. Oznacza to, że specjalistyczne systemy stwarzane z myślą o służbie zdrowia, mają jednocześnie za zadanie podnieść jakość obsługi pacjenta.

 

Korzyści z zastosowania funkcji SMS

Specyficzną funkcją, która odpowiedzialna jest za zwiększanie komfortu pacjentów, polega na możliwość wysyłania do nich powiadomień SMS o zbliżających się wizytach. Dzięki takiej funkcji:

  • zmniejsza się ilość niezrealizowanych wizyt;
  • istnieje możliwość przełożenia wizyty z odpowiednim wyprzedzeniem;
  • można wybrać godzinę i datę spotkania dostosowaną do indywidualnych potrzeb.

Ponadto funkcję tę można wykorzystać do potwierdzenia rezerwacji wizyty w formie wiadomości tekstowej.

 

Dobry program to nie tylko funkcja SMS

Warto mieć na uwadze, że funkcja SMS przekłada się zarówno na podwyższenie poziomu zadowolenie pacjentów, jak i odnosi się do wzrostu rentowności gabinetów. Zwracając uwagę na wysoką funkcjonalność specjalistycznego programu dla gabinetu lekarskiego, można o nim powiedzieć, że wpływa na wszystkie obszary działalności placówek medycznych.

 

Program powinien usprawniać działanie

Wprowadzenie innowacyjnych rozwiązań, pozwala na zastosowanie funkcji, które uwzględniają:

  • potrzeby pacjentów;
  • potrzeby lekarzy;
  • przepisy prawne.

Wybierając program, warto zwrócić uwagę również na te funkcje, które odpowiedzialne są za podtrzymywanie pozytywnych relacji między placówkami medycznymi, a pacjentami. Ułatwi to kontakt pomiędzy jednostkami medycznymi, a pacjentami, co przełoży się na lepsze rozumienie potrzeb każdej ze stron i ich realizację.

program do gabinetu lekarskiegoprogram dla gabinetu lekarskiego