Tajemniczy klient: praca dla Ciebie?

Pozostałe działania

Z powodu zwiększającej się presji w zakresie dbania o zadowolenie klienta, firmy coraz częściej zlecają agencjom badawczym realizację badań tajemniczego klienta. Praca w charakterze audytora może być ciekawym pomysłem na zdobycie nowego doświadczenia zawodowego.

 

Na czym polega praca?

Zadaniem tajemniczego klienta jest udanie się do wskazanej placówki w celu dokonania obserwacji, której przebieg podlega zasadom zapisanym w instrukcji do badania. Audytor rejestruje konkretne fakty i dokonuje zobiektywizowanych ocen, natomiast powstrzymuje się do subiektywnych interpretacji.

W trakcie audytu obserwacji mogą podlegać m.in. takie kwestie jak wygląd placówki, czystość i porządek, jakość obsługi, czy też kultura osobista pracowników. Weryfikowane jest także stosowanie się personelu do standardów w zakresie powitania i pożegnania klienta, a także umiejętność udzielania wsparcia w wyborze produktów.

W celach weryfikacyjnych, tajemniczy klient ma obowiązek sporządzenia dokumentacji z badania. Zwykle przybiera ona postać paragonu z dokonanej transakcji zakupowej. Dowodem przeprowadzenia we wskazanym czasie audytu może być również nagranie dźwiękowe lub video.

 

Ankieta obserwacji

Wypełnienie ankiety oceniającej jest kolejnym zadaniem, jakie jeszcze w dniu przeprowadzenia wizyty wykonuje tajemniczy klient. Przesłany elektronicznie formularz trafia do akceptacji koordynatora badania i w przypadku braku zastrzeżeń, audytor otrzymuje wynagrodzenie.

 

Dla kogo jest to praca?

Można wyróżnić kluczowe wymagania, które powinien spełniać tajemniczy klient. Praca ta wymaga dyspozycyjności, dużej spostrzegawczości, a także wysoko rozwiniętych zdolności komunikacyjnych. Atutem będzie także odporność na stres, uczciwość, a także umiejętność wchodzenia w różnorodne role.

Nie istnieją natomiast jakiekolwiek ograniczenia pod względem wieku. Istotne jest jedynie to, aby przydzielony do badania audytor posiadał cechy przeciętnego klienta określonej firmy. W przypadku sklepu z lodami będzie mogła być to nawet osoba niepełnoletnia, natomiast w aptece idealnie sprawdzi się pacjent w podeszłym wieku.

 

Zarobki w pracy tajemniczego klienta

Wynagrodzenie audytorów jest zależne od ilości przeprowadzonych wizyt. Aby zwiększyć swoje szanse na satysfakcjonujące zarobki, warto zarejestrować na kilku portalach dla tajemniczych klientów.

Gratyfikacja za pojedynczy audyt może być bardzo różna, w zależności od czasu wizyty oraz trudności. Stawki wahają się zwykle od 20 zł nawet do kilkuset złotych.

Mystery ClientMystery Shoppingtajemniczy klientmystery shopperbadanie tajemniczy klientbadanie tajemniczego klientatajemniczy klient praca