Zalety skomputeryzowanej formy dokumentacji medycznej

Elektroniczna Dokumentacja Medyczna staje się coraz bardziej realną perspektywą. Powoli można odliczać miesiące, które dzielą nas od terminu obowiązywania konieczności używania digitalnej formy dokumentacji medycznej, a z dotychczasowej praktyki wdrażania tego projektu wynika, że potrzeba przynajmniej roku, żeby – kolokwializując – w pełni przestawić się z papieru na komputery.

Skomputeryzowana forma dokumentacji ma wiele zalet, z których najważniejszą jest łatwy dostęp elektroniczny i brak konieczności przechowywania papierowej dokumentacji. Eliminacja dotychczasowego zużycia ogromnych ilości papieru jest korzystna zarówno dla środowiska jak i z punktu widzenia kosztów.

Oprogramowanie EDM oferują firmy specjalizujące się w usługach digitalnych dla służby zdrowia. Oferowane systemy dedykowane są do użycia zarówno w pojedynczych gabinetach jak i całych przychodniach. Poszczególne cechy różnią się w zależności od producenta, jednak podstawowe zasady wynikające z odpowiednich ustaw są takie same. Oprogramowanie musi spełniać następujące wymogi związane z prowadzeniem dokumentacji medycznej:

  • zabezpieczać dostęp do informacji medycznych i danych osobowych pacjentów;
  • zapewniać selektywny dostęp do gromadzonych informacji;
  • rejestrować historię zmian wraz z informacjami o autorach tych zmian;
  • zabezpieczać informacje przed zniszczeniem uszkodzeniem lub utratą;
  • generować postać pisemną dokumentacji.

 

Wsparcie organizacji pracy podmiotu medycznego

Oprogramowanie Medfile oferowane przez firmę Biostat wspiera organizację pracy podmiotu medycznego poprzez przechowywanie dokumentacji medycznej w formie elektronicznej zgodnie z powyższymi zasadami. Umożliwia ustalanie dat wizyt, tworzenie i wydruk recept oraz skierowań. Daje także możliwość dołączenia danych w postaci graficznej (zdjęć) do dokumentacji medycznej pacjenta.

Funkcjonalności Medfile wspierają pracę księgowych oraz pielęgniarek dzięki zapewnianemu przez oprogramowanie wielodostępowi. Do skorzystania z aplikacji Medfile niezbędne jest urządzenie łączące się z Internetem i zaktualizowana przeglądarka. Oprogramowanie usprawni prace organizacyjne i administracyjne w jednostce.

Elektroniczny dostęp do dokumentacji medycznej pacjenta możliwy jest jedynie dla osób posiadających stosowne uprawnienia. Oprogramowanie zabezpiecza dane przed uszkodzeniem lub utratą dzięki kopiom zapasowym, tworzonym automatycznie na serwerze. W ten sposób zapewniany jest najwyższy poziom bezpieczeństwa i ochrony danych wchodzących w skład EDM.

Możliwość pracy w chmurze zapewnia stałą aktualizację do najnowszej wersji oprogramowania.

badania rynku medycznegobadanie rynku medycznegobadania obserwacyjnepharmaceutical market researchhealthcare market researchbadania dla farmacjimedical market research