Zalety skomputeryzowanej formy dokumentacji medycznej

Rynek medyczny

Elektroniczna Dokumentacja Medyczna staje się coraz bardziej realną perspektywą. Powoli można odliczać miesiące, które dzielą nas od terminu obowiązywania konieczności używania digitalnej formy dokumentacji medycznej, a z dotychczasowej praktyki wdrażania tego projektu wynika, że potrzeba przynajmniej roku, żeby – kolokwializując – w pełni przestawić się z papieru na komputery.

Skomputeryzowana forma dokumentacji ma wiele zalet, z których najważniejszą jest łatwy dostęp elektroniczny i brak konieczności przechowywania papierowej dokumentacji. Eliminacja dotychczasowego zużycia ogromnych ilości papieru jest korzystna zarówno dla środowiska jak i z punktu widzenia kosztów.

Oprogramowanie EDM oferują firmy specjalizujące się w usługach digitalnych dla służby zdrowia. Oferowane systemy dedykowane są do użycia zarówno w pojedynczych gabinetach jak i całych przychodniach. Poszczególne cechy różnią się w zależności od producenta, jednak podstawowe zasady wynikające z odpowiednich ustaw są takie same. Oprogramowanie musi spełniać następujące wymogi związane z prowadzeniem dokumentacji medycznej:

  • zabezpieczać dostęp do informacji medycznych i danych osobowych pacjentów;
  • zapewniać selektywny dostęp do gromadzonych informacji;
  • rejestrować historię zmian wraz z informacjami o autorach tych zmian;
  • zabezpieczać informacje przed zniszczeniem uszkodzeniem lub utratą;
  • generować postać pisemną dokumentacji.

 

Wsparcie organizacji pracy podmiotu medycznego

Oprogramowanie Medfile oferowane przez firmę Biostat wspiera organizację pracy podmiotu medycznego poprzez przechowywanie dokumentacji medycznej w formie elektronicznej zgodnie z powyższymi zasadami. Umożliwia ustalanie dat wizyt, tworzenie i wydruk recept oraz skierowań. Daje także możliwość dołączenia danych w postaci graficznej (zdjęć) do dokumentacji medycznej pacjenta.

Funkcjonalności Medfile wspierają pracę księgowych oraz pielęgniarek dzięki zapewnianemu przez oprogramowanie wielodostępowi. Do skorzystania z aplikacji Medfile niezbędne jest urządzenie łączące się z Internetem i zaktualizowana przeglądarka. Oprogramowanie usprawni prace organizacyjne i administracyjne w jednostce.

Elektroniczny dostęp do dokumentacji medycznej pacjenta możliwy jest jedynie dla osób posiadających stosowne uprawnienia. Oprogramowanie zabezpiecza dane przed uszkodzeniem lub utratą dzięki kopiom zapasowym, tworzonym automatycznie na serwerze. W ten sposób zapewniany jest najwyższy poziom bezpieczeństwa i ochrony danych wchodzących w skład EDM.

Możliwość pracy w chmurze zapewnia stałą aktualizację do najnowszej wersji oprogramowania.

badania rynku medycznegobadanie rynku medycznegobadania obserwacyjnepharmaceutical market researchhealthcare market researchbadania dla farmacjimedical market research