Tag: ewaluacja (2)

Ewaluacja w ramach programu POKL

Jeśli chodzi o badania ewaluacyjne, to na chwilę obecną prowadzone są także badania ewaluacyjne w zakresie Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, czyli w skrócie ewaluacje POKL. Jest to zbiór działań o wspólnym numerze 6.1.3, które przede wszystkim skupiają się na poprawie sytuacji na rynku pracy w krajach UE, szczególnie zaś w tych państwach, które poprzez przekształcenia ekonomiczne, zostały narażone na zwiększony poziom bezrobocia. Trzeba tutaj powiedzieć także, że wszystkie badania ewaluacyjne prowadzone są tutaj przede wszystkim z myślą o ciągłym usprawnianiu wdrażanych działań.

Chodzi nam na przykład o subwencje unijne przeznaczone na szkolenia dla osób trwale bezrobotnych, lub też dodatkowe fundusze na zakładanie działalności gospodarczej, przez osoby bezrobotne, wobec czego, możemy tutaj powiedzieć, iż ewaluacje POKL, stanowią tutaj bardzo ważny aspekt w działaniach typowo społeczno ekonomicznych. Trzeba także pamiętać, iż obecnie, ewaluacje 6.1.3, prowadzone są według odpowiedniego schematu, wobec czego, nie trzeba tutaj zbytnio wielkich przygotowań w celu poprawnego określenia wszystkich, niezbędnych działań, w ramach danego projektu ewaluacyjnego.

Nie mniej jednak musimy także pamiętać, iż w trakcie prowadzenia badań ewaluacyjnych, koniecznie do przeprowadzenia mogą się okazać także zupełnie inne badania, takie jak na przykład badania opinii, dzięki czemu, umożliwimy sobie poprawną realizację wszystkich aspektów badania ewaluacyjnego. Dzięki temu zaś możliwe stanie się poprawne określenie, czy dana inwestycja, a raczej interwencja publiczna, okazała się odpowiednio skuteczna, czyli, czy osiągnięto efekty zgodne z oczekiwaniami, co jest podstawowym celem prowadzenia badań ewaluacyjnych.


Strona WWW w projekcie elektronicznej dokumentacji medycznej

Dobrze prosperujący gabinet lekarski czy fizjoterapeutyczny wyróżnia się w dzisiejszych czasach wykorzystaniem zdobyczy technologicznych, które wspierają rozwój jednostek medycznych poprzez ułatwienie pacjentom kontaktu z gabinetami. W czasach elektronicznej dokumentacji medycznej, każdy lekarz czy fizjoterapeuta ma możliwość skorzystania ze specjalistycznych narzędzi, które pozwalają na prowadzenie rejestracji online z poziomu własnej darmowej strony WWW gabinetu.

 

Dlaczego powinienem skutecznie prowadzić swoją stronę internetową?

Strona WWW daje możliwość zaprezentowania swojego gabinetu. Dzięki profesjonalnemu oprogramowaniu do prowadzenia e-dokumentacji, każdy lekarz może założyć własną stronę internetową, która umożliwi pacjentom rejestrowanie się na wizyty. Ponadto sumiennie prowadzona strona internetowa ułatwia odnalezienie konkretnego specjalisty oraz umożliwia bieżący podgląd zaplanowanych wizyt. Co więcej strona internetowa:

 • pozwala zamieszczać dane lekarza oraz informacje kontaktowe;
 • wskazywać na mapie miejsce, w którym realizowane są wizyty;
 • pozwala opisać doświadczenie i specjalizacją personelu;
 • umożliwia zamieszczenie opisów na temat realizowanych usług.

 

Co należy wiedzieć o rejestracji online pacjentów?

Internetowa rejestracja pacjentów, jest jednym z założeń projektu elektronicznej dokumentacji medycznej. Wybierając program warto zwracać uwagę nie tylko na funkcję kreowania własnej strony WWW z poziomu danego programu czy możliwość dostępu do zasobów oprogramowania z poziomu urządzeń mobilnych, ale także na zastosowanie takich
modułów, jak:

 • zapis wizyt powtarzalnych, cyklicznych;
 • zmiana terminu wizyty lub jej odwołania przez pacjenta;
 • wysyłania przypomnień SMS do pacjentów o zbliżających się wizytach;
 • wysyłanie wiadomości e-mail do lekarzy o zmianach zachodzących w ich grafiku pracy.

 

Jaką rolę pełnią urządzenia mobilne w projekcie e-dokumentacji?

Darmowa strona WWW gabinetu powinna zawierać najistotniejsze informacje o prowadzonej działalności. Przy czym informacje te powinny być uporządkowane, logiczne oraz łatwe w odbiorze (rozumie się przez to m.in. używanie języka ojczystego). Strona WWW oznacza, iż z jej zasobów można bez problemu korzystać z wykorzystaniem urządzeń mobilnych. Tym samym możliwym jest z poziomu takich urządzeń:

 • zarządzanie kalendarzem wizyt wraz z podglądem grafiku pracy;
 • dodawanie pacjentów na wizyty (istnieje także opcja dodawania nowych pacjentów);
 • monitowanie obłożenia gabinetów;
 • przekierowanie do mobilnej karty pacjenta.