Zalety zastosowania eCRF w procesach badawczych

Rynek medyczny

Procesy badawcze będąc niejednokrotnie skomplikowanym działaniem powinny korzystać z wyspecjalizowanych narzędzi pomagających w realizacji projektów. Do takich narzędzi z pewnością należy elektroniczna wersja karty obserwacji klinicznej – eCRF. Jest to jedno z tych narzędzi, które w kompleksowy pozwala na przeprowadzenia badania klinicznego. Statystyka, która jest znamienną część każdego procesu dzięki wykorzystanemu właściwego oprogramowania może przestać stanowić kłopot.

 

Narzędzie do zadań specjalnych

Z wykorzystaniem eCRF wzrasta możliwość gromadzenia rzetelnych informacji, które następnie wykorzystane dają wiarygodne wyniki. Jednocześnie system ten może zostać zastosowany także w celu zbierania informacji na temat:

  • respektowania przez pacjentów wskazań umieszczanych na ulotce lekarstw;
  • cech grup osób korzystających z danego leku;
  • występowania danego schorzeń w określonej grupie.

Przy czym narzędzie służące do realizowania badań klinicznych może stanowić także dobre źródło informacji, jeśli chodzi o wskazywanie i analizowanie czynników ryzyka.

 

Działania poprawiające skuteczność leczenia

Jako że system pozwala na zbieranie rozmaitych informacji to może stanowić szczególne źródło informacji, które poddane analizie mogą wnieść nową wartość w leczenie np. danego schorzenia. Wśród największych zalet systemu można wymienić:

  • ułatwienie wymiany informacji oraz kontaktu między użytkownikami systemu;
  • określenie skuteczności podejmowanej terapii;
  • wzrost bezpieczeństwa w zakresie farmakoterapii;
  • właściwe prognozowanie stosowanego leczenia, terapii.

 

Człowiek ponad system

Co ciekawe dzięki zastosowaniu wspomnianego systemu można uzyskiwać informacje, które mogą przekładać się na polepszenie zdrowia danej społeczności. Ponadto pozyskane informacje mogą być wskazówką, w jaki sposób dotrzeć do konkretnych grup społecznych np. w ramach prowadzonych kampanii mających na celu ochronę zdrowia człowieka. Stąd też można powiedzieć, że eCRF jest system skupiony w największym stopniu na człowieku.

 

Statystyka ma znaczenie!

W toku realizowanego badania klinicznego statystyka odgrywa bardzo ważną rolę – w końcu to ona pozwala na wychwycenie i zrozumienie zachodzących zdarzeń, zależności i korelacji. Mając na uwadze taką perspektywę należy skupić się przede wszystkim na znaczeniu otrzymywanych danych, co pozwoli na właściwą interpretację badanego zagadnienia oraz zastosowanie odpowiednich działań.

eCRFbadania klinicznebadania rynku farmacji