Tag: program dla gabinetu lekarskiego (5)

Rola modułu wysyłania SMS do pacjentów

Zastosowanie innowacyjnych rozwiązań w służbie zdrowia nakierowane, jest na podnoszenie jakości świadczonych usług, przez jednostki medyczne. Warto zaznaczyć, że fachowe programy dla gabinetów lekarskich, dbają także o komfort samych pacjentów. Oznacza to, że specjalistyczne systemy stwarzane z myślą o służbie zdrowia, mają jednocześnie za zadanie podnieść jakość obsługi pacjenta.

 

Korzyści z zastosowania funkcji SMS

Specyficzną funkcją, która odpowiedzialna jest za zwiększanie komfortu pacjentów, polega na możliwość wysyłania do nich powiadomień SMS o zbliżających się wizytach. Dzięki takiej funkcji:

 • zmniejsza się ilość niezrealizowanych wizyt;
 • istnieje możliwość przełożenia wizyty z odpowiednim wyprzedzeniem;
 • można wybrać godzinę i datę spotkania dostosowaną do indywidualnych potrzeb.

Ponadto funkcję tę można wykorzystać do potwierdzenia rezerwacji wizyty w formie wiadomości tekstowej.

 

Dobry program to nie tylko funkcja SMS

Warto mieć na uwadze, że funkcja SMS przekłada się zarówno na podwyższenie poziomu zadowolenie pacjentów, jak i odnosi się do wzrostu rentowności gabinetów. Zwracając uwagę na wysoką funkcjonalność specjalistycznego programu dla gabinetu lekarskiego, można o nim powiedzieć, że wpływa na wszystkie obszary działalności placówek medycznych.

 

Program powinien usprawniać działanie

Wprowadzenie innowacyjnych rozwiązań, pozwala na zastosowanie funkcji, które uwzględniają:

 • potrzeby pacjentów;
 • potrzeby lekarzy;
 • przepisy prawne.

Wybierając program, warto zwrócić uwagę również na te funkcje, które odpowiedzialne są za podtrzymywanie pozytywnych relacji między placówkami medycznymi, a pacjentami. Ułatwi to kontakt pomiędzy jednostkami medycznymi, a pacjentami, co przełoży się na lepsze rozumienie potrzeb każdej ze stron i ich realizację.


Jakie korzyści płyną z zastosowania aplikacji mobilnej do zarządzania gabinetem lekarskim?

Mówiąc o zarządzaniu jednostkami medycznymi należy brać pod uwagę takie jego aspekty, jak: zarządzanie czasem pracy lekarzy, zarządzanie rejestracją pacjentów oraz efektywne zarządzanie wizytami pacjentów z uwzględnieniem harmonogramu pracy. Warto przy tym zwrócić uwagę, że zdarza się, iż część wizyt zostaje niezrealizowana bądź odwołana w ostatnim momencie. Z pomocą przychodzi innowacyjny program do gabinetu lekarskiego, który pozwala na racjonalne zarządzanie jednostką medyczną z zastosowaniem elektronicznej dokumentacji medycznej.

 

System do e-dokumentacji: na co pozwala?

Funkcjonalność systemów, które zostały stworzone w odpowiedzi na wchodzący w życie obowiązek prowadzenia elektronicznej dokumentacji medycznej, opiera się na zastosowaniu:

 • intuicyjnego kalendarza, który wspiera organizację pracy lekarzy;
 • elektronicznych kart pacjentów odpowiadających przyjętemu standardowi
  i umożliwiającemu dodawanie wielu różnych informacji (np. diagramów dentystycznych);
 • modułu powiadomień wysyłanych do pacjentów przypominających o zbliżającej się wizytach;
 • aplikacji mobilnych (System iOS i Android).

 

Co do zaoferowania ma jeszcze inteligentny kalendarz?

Wykorzystując kalendarz w formie aplikacji mobilnej lekarz ma możliwość śledzenia swojego planu pracy z uwzględnieniem rozmaitych przedziałów czasowych (dniowy, tygodniowy, miesięczny itp.). Ponadto aplikacja taka  pozwala na zastosowanie modułu wizyt powtarzalnych, dodawanie wizyt z podziałem na gabinety bądź lekarzy, a także co ważne umożliwia rejestrację pacjentów online, co znacznie zmniejsza kolejki do rejestracji i pozwala na efektywną pracę wszystkich pracowników gabinetu lekarskiego.

 

Rozwiązanie, które zwiększa jakość usług

Wśród największych korzyści z zastosowania programu do gabinetu lekarskiego z umożliwieniem korzystania z niego w formie aplikacji mobilnej należy wymienić:

 • ułatwienie lekarzowi dostępu do informacji pacjenta w każdym miejscu i o każdej porze;
 • pewność, że dokumentacja, które przekazywana jest lekarzowi nie posiada żadnych braków np. na skutek zgubienia jakiegoś wyniku badania, zdjęcia;
 • zminimalizowanie czasu potrzebnego na rejestrację, co wspierane jest poprzez umożliwienia jej drogą online, a także przez integrację programu z zewnętrznymi systemami (np. znanylekarz.pl, eWUŚ).

Reasumując: dzięki umożliwieniu korzystania z aplikacji mobilnych, lekarze zyskują szansę na podnoszenie jakości świadczonych usług, a tym samym efektywne prowadzenie swoich gabinetów.


EDM jako system nakierowany na przyszłość

Wprowadzenie obowiązku stosowania elektronicznej dokumentacji medycznej (EDM) otwiera nowe możliwości oraz pozwala na wprowadzenie skutecznych rozwiązań. Podstawą efektywności przywołanego rozwiązania jest wprowadzenie elektronicznej kartoteki, która da szansę na lepszą organizację pracy, a zatem także na podniesienie jakości świadczonych usług w dziedzinie służby zdrowia.

 

Działania są podstawą dobrych zmian

Wśród możliwości EDM, które usprawniają dotychczas podejmowane działania należy wymienić:

 • prowadzenie kartoteki pacjentów online;
 • dążenie do wprowadzania kolejnych elektronicznych wersji dokumentów np. recept i skierowań;
 • uruchomianie elektronicznej rejestracji pacjentów;
 • ułatwienie śledzenia choroby danego pacjenta;
 • umożliwienie dostępu do kartoteki pacjenta w każdym momencie;
 • uskutecznienie wymiany informacji między specjalistami.

 

Rozwiązanie gotowe do sprostania wyzwaniom

Wszystkie te możliwości dają szansę nie tylko na poprawę jakości usług, ale przede wszystkim ułatwiają do nich dostęp. Jest to możliwe dzięki  zastosowaniu innowacyjnego rozwiązania, ale dostępnego dla każdej osoby. Co więcej mówiąc o elektronicznej formie kartoteki należy podkreślić, iż:

 • usprawniają ona przeprowadzanie rozliczeń z NFZ;
 • w celu ochrony danych zastosowano zabezpieczenia uniemożliwiające utratę danych.

Z pewnością zaproponowany system jest gotowy do zmierzenia się z pojawiającymi się wyzwaniami, a tym samym do tworzenia nowych rozwiązań podnoszących jakość prowadzonych działań.

 

Jakie są kolejne zmiany po rejestracji online?

Wśród nadchodzących zmian warto zwrócić uwagę na możliwości wystawiania elektronicznych recept oraz skierowań. Dzięki połączeniu systemu z bazą leków możliwym będzie ułatwienie tworzenia oraz rejestracji recept. Podejmowanie kolejnych innowacyjnych rozwiązań pozwoli na:

 • rozwój innowacyjnych technologii;
 • nieustanne podnoszenie jakości usług;
 • realizowanie nowych potrzeb użytkowników systemu;
 • zwiększanie trafności stawianych diagnoz.

 

Czy EDM podniesie jakość usług?

Korzystając z możliwości, jakie daje nam technologia można prowadzić działania, które w swoich fundamentach będą osadzać się na dbałości o dobro użytkowników systemu, a tym samym podnoszenie jakości świadczonych usług. Można powiedzieć, że elektroniczna kartoteka jest pierwszym krokiem do tworzenia innowacyjnych systemu usprawniających wykonywane prace skoncentrowane na służbie zdrowia.


Pożegnanie z tradycją – wkraczamy w epokę elektronicznych zwolnień lekarskich

Przyszły kolejne zmiany w branży medycznej. O elektronicznej dokumentacji medycznej mówi się wiele w kuluarach klinik i przychodni medycznych. Dziś jednak rozmowy zostają ucięte przez przymus, jaki został nałożony na lekarzy.

 

Od 2016 specjaliści z branży medycznej świadczący usługi dla pacjentów mogli zapoznać się z systemem wystawiania zwolnień elektronicznych. Nie korzystało z tego wiele placówek, choć można było sprawdzić i przetestować jak działa system wstawiania zwolnień. Tradycyjne, papierowe dokumenty dominowały w większości gabinetów lekarskich w Polsce. Po prawie trzech latach od pojawienia się elektronicznej nowinki w dokumentacji medycznej pojawia się obowiązek jej wprowadzania.

 

Pod tajemniczą nazwą e-ZLA kryje się elektroniczne zwolnienie lekarskie (e-zwolnienie) z szybkim przekazem informacji danych do płatnika składek- pracodawcy pacjenta. Warto przypomnieć, że papierowe zwolnienia lekarskie (ZUS ZLA) mogą być wystawiane tylko do 30.11.2018. Wielu lekarzy sądzi, że elektroniczny system wystawiania zwolnień bardzo skomplikuje i wydłuży ich codzienną pracę. Nic bardziej mylnego. Kilka kliknięć i dokument trafia tego samego dnia do miejsca docelowego. Służą temu odpowiednie oprogramowania zintegrowane z systemami obsługującymi ZUS.

 

Przyjrzyjmy się zatem jak działa system wystawiania e-ZLA za pomocą komputera:

1. W gabinecie po zbadaniu pacjenta, lekarz wystawia e-ZLA.
2. Po jego podpisaniu z wykorzystaniem specjalnego podpisu elektronicznego lub tzw. podpisu zaufanego od razu do ZUS
3. Z ZUS zwolnienie trafia do pracodawcy pacjenta, dzięki jego profilowi na PUE ZUS, nie później niż w dniu następnym od daty wystawienia zwolnienia.

Specjalne ułatwienia dla lekarzy, którzy jeszcze nie zapoznali się z elektronicznym systemem wystawiania zwolnień lekarskich dostępne są na stronach internetowych ZUS. Tam można znaleźć filmy instruktażowe dotyczące wystawiania zwolnień i wszystkich dokumentów pokrewnych jak: e-zwolnienie na opiekę, e- zwolnienie na okres wsteczny czy np. anulowanie zwolnienia. Warto zapoznać się z tym systemem i działać dla oszczędności czasu w swojej pracy.


Program dla psychologa - zobacz jak szybko zarejestrować pacjenta

Dziś wiele osób korzysta z porad psychologów i psychoterapeutów. Szybkie tempo życia, brak głębokich relacji z innymi ludźmi, uzależnienia, wypalenie zawodowe – to jedne z licznych powodów dla których ludzie decydują się skorzystać z terapii psychologicznych. Specjaliści wykorzystują dziś (podobnie jak lekarze medycyny) zaawansowane techniki leczenia, jak również najnowsze dostępne systemy elektroniczne i narzędzia, aby mieć jak najlepiej zaopatrzony gabinet.
 

Czy psychologom potrzebny jest system elektroniczny?

Program dla psychologa ułatwi pracę nie tylko specjaliście, ale także całej placówce w której psycholog ma swój gabinet. Dzięki rozbudowanym możliwościom z programu może korzystać wiele osób z różnych urządzeń jednocześnie (także z domu). Zaawansowany system chmurowy nie wymaga wykupu licencji na jedno lub kilka urządzeń.

Program dla psychologa Medfile® EDM daje placówce / gabinetowi psychologicznemu wiele możliwości rejestrowania pacjentów:

 • na wizyty grupowe,
 • z możliwością kopiowania poprzednich wizyt,
 • udostępniając dostępne (wolne) terminy i godziny wizyt,
 • samodzielną rejestrację online.
   

Kartoteki i historie pacjentów

Niezależnie od tego czy jest to placówka opiekuńczo-wychowawcza, czy mały gabinet psychologiczny, specjalista musi prowadzić dokumentację ze spotkań z pacjentem. Do tego idealnie nadają się funkcje Medfile® EDM. Program dla psychologa posiada funkcje, dzięki którym można stworzyć rozbudowaną kartotekę dopasowaną do potrzeb terapii, zaburzeń lub wygody specjalisty.
 

W tego typu kartotece można uzupełnić dane dotyczące:

 • podstawowych danych pacjenta na moment (nawet bez numeru PESEL) przed wizytą;
 • rozpoznania schorzenia (przy pomocy autosugestii z bazy kodów ICD-9 / 10);
 • wpisać przyjmowane przez pacjenta leki;
 • dodać załączniki w postaci deklaracji, zgód, oświadczenia RODO;
 • prowadzić historię wszystkich wizyt pacjentów lub importować wcześniejsze dane z innego systemu do Medfile® EDM.
   

Kontakt z pacjentem

W razie gdyby pacjenci często zapominali o wyznaczonych terminach wizyt – zawsze można wysłać do nich SMS z powiadomieniem o zbliżającym się terminie kolejnej wizyty. Dzięki takiemu rozwiązaniu program dla psychologa pozwala zapełnić powstające luki w terminarzu, zaoszczędzić czas oraz zoptymalizować czas pracy gabinetu.

 

Kontakt z pacjentem, to także możliwość komunikacji z nim w sytuacjach trudnych. Program dla psychologa Medfile® EDM jest otwarty na rozwiązania z zakresu telemedycyny, dzięki którym:

 • będzie można realizować videorozmowy, w wybranych przez specjalistę godzinach,
 • rozmowy online z dowolnego miejsca z dostępem do Internetu,
 • przesyłać i odbierać wyniki prowadzonych testów psychologicznych i zaświadczeń,
 • pacjent będzie mógł zasięgnąć porady w sytuacji kryzysowej.

 

Zmiany w gabinetach psychologicznych

Pomimo, że psycholodzy nie są zobligowani do wystawiania e-Dokumentacji pacjentom, jak:

 • e-Recepty,
 • e-Zwolnienia,
 • e-Skierowania.

specjaliści mogą w intuicyjnym systemie planować wiele zadań, które wcześniej były realizowane w formie papierowej. Wygodne prowadzenie kartoteki pacjentów, szybka rejestracja, a ponadto możliwość prowadzenia statystyk dla gabinetu, czy też zintegrowania drukarki fiskalnej (Novitus / Posnet), dzięki którym pacjenci będą mogli szybko realizować opłaty za korzystanie z usług placówki/gabinetu.